Nyheder • 09/08/2022

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv

Velkommen tilbage fra sommerferie.

Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten?

Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne.

Der forventes trods alt vækst i den danske økonomi de kommende to år, selv om den nok kun lander omkring 2%.

Hvorfor? Fordi vi blandt de fynske virksomheder er omstillingsparate, og det går generelt godt for så vidt omsætningen og indtjeningen i de fleste erhverv.

Ja vist har vi alle udfordringer med at skaffe kvalificeret personale og må i nogle tilfælde sige nej til planlagt vækst. Alligevel formår vi at klare os relativt godt.

Selv om medierne og politikerne råber ’ulven kommer’ og måske i virkeligheden forstærker risikoen for recession, er der lyspunkter i horisonten. F.eks. ser vi nu tegn på, at inflationen har nået toppen. Oliepriserne er kommet betydeligt ned i løbet af juni, tømmer- og jernpriserne falder, og hvedepriserne er faldet betydeligt.

Det er med til at lempe inflationspresset, men det tager tid, før det rammer forbrugerpriserne. Ifølge økonomer skal vi formentlig helt hen til efteråret, før pilen for alvor peger nedad igen. Jeg tror dog på, at vi kan navigere gennem efteråret og komme styrket ud på den anden side. Bundlinjen er jo heldigvis stadig positiv for langt de fleste virksomheder.

Virksomhederne accelererer de grønne tiltag og vores know-how på dette område er efterspurgt. Vi har i Fynsk Erhverv i Det fynske Vækstbarometer identificeret fem megatrends, som alle har potentiale til at drive fremtidens vækst, uanset uro i Ukraine, nedlukninger i Kina m.v.

Det handler om at fokusere og investere ressourcer i bl.a. digitalisering/nye teknologier, om at sætte fart på den grønne omstilling og om at se mulighederne og ekspandere på nye markeder.

Herudover er der åbenbare gevinster ved at professionalisere sin virksomhed ved f.eks. at etablere et advisory board eller en professionel bestyrelse og ved at sikre sig adgang til væsentlige kerneressourcer som f.eks. dygtige ledere og medarbejdere.

Du kan hente sparring og inspiration og herigennem styrke din virksomheds muligheder ved at deltage i Fynsk Erhvervs arrangementer og faciliterede netværkstilbud. Her møder du ligesindede fra forskellige fynske virksomheder på tværs af brancher, og det er netop her, du kan finde inspirationen og drivkraften til at løse de udfordringer, som I står med i din virksomhed, på nye måder.

Vi har stadig gode muligheder for vækst. Kig blot på vore nærmarkeder, der vækster langsommere end os. De har behov for vore produkter og ikke mindst vor viden, bl.a. indenfor green tech, digitalisering, health care, og specialproduktioner som underleverandører til industrien. Derfor skal vi, også selv om du repræsenterer en SMV-virksomhed, tro på og turde satse på udlandet, det er ofte der, mulighederne er.

Virksomhederne tvinges til at tænke nyt over hele Europa.

Heldigvis viser erfaringerne fra de seneste 10-15 år, at vi er gode til at tilpasse os og finde nye veje sammen. Så velkommen tilbage og tro på det. Vi kan godt, især hvis vi deler vores viden, erfaringer og kontakter med hinanden.

Find gerne mere inspiration på fynskerhverv.dk

Endnu engang velkommen tilbage til dig, som har haft ferie – og os andre, som har holdt ’butikken i gang’ i juli. Ferien venter forude ligesom de nye forretningsmuligheder!

Bedste sommerhilsener

Henrik Neelmeyer

Gør-det-selv med effektive software-robotter

Hvis din virksomhed martres af gentagne, kedelige og tidsrøvende arbejdsprocesser, der tager tid fra medarbejderne, er der rigtigt godt nyt. Den moderne teknologi gør det nemlig muligt at automatisere rigtig meget, og faktisk er værktøjerne nu blevet så nemme at arbejde med, at de ansatte selv kan sætte systemerne op. Det fortæller Jesper Hansen, der […]

Klimapilot klædte virksomhed bedre på til grøn omstilling

Mathias Høck har bekræftet vognmandsvirksomheden Peder Olsen & Søn i, at nytænkning kan være lønsomt

Det fynske Vækstbarometer 2023

Det fynske Vækstbarometer 2023 er klar. Her er viden og inspiration fra de fynske virksomheder til at realisere yderligere potentiale og skabe en positiv udvikling og vækst i virksomhederne i fremtiden.

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Tempur-direktør anbefaler øget fokus på sikkerhed

Selv om man er ret sikker på, at man har sine sikkerhedsforanstaltninger godt på plads, kan det ikke skade at blive klogere

Mindeord om Preben Nielsen

Æresmedlem i Fynsk Erhverv, Preben Nielsen, er gået bort. Empatisk, nærværende, lyttende og vidende – et skattet medlem i foreningen gennem rigtig mange år.

Gratis værktøjer og ressourcer til at sikre normal drift under kommende kriser

35 fynske virksomheder fik kort før sommerferien fyldt deres værktøjskasse, da de deltog i seminaret “Beyond the Crisis”. Bag overskriften “Beyond the Crisis” gemmer sig et omfattende projekt, som  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (GTS-Institut) netop har afsluttet.  Projektet har det formål at blive klogere på, hvordan man sikrer fortsat drift under kriser. Vi har […]

Vigtigt at kunne trykprøve ideer i sit netværk

Muligheden for faglig sparring og idéudvikling står øverst på listen når Martin Murrekilde skal fortælle om værdierne i et HR-netværk

Klimaregnskaber sikrer virksomheder et forspring

Den 29. august indleder Udvikling Assens, Totalbankens og Fynsk Erhverv i fællesskab forløbet “GO GREEN – Lav dit første klimaregnskab”