Nye partnere i 2021

Nyheder • 15/04/2021

Seks spor syd om Odense og en ny motorvejsafkørsel NU!

Køge Bugt Motorvejen

Forhandlingerne om de næste 15 års infrastrukturinvesteringer er igang. Og her er det mest påtrængende projekt for borgere og virksomheder på Fyn ubetinget udbygningen af Fynske Motorvej syd om Odense fra fire til 6 spor.

Det er nu de vigtigste 14 km. overhovedet, og på spidsbelastningstidspunkterne nærmer strækningen sig sin kapacitetsgrænse. Derfor skal den udbygges i direkte forlængelse af færdiggørelsen af den nuværende etape fra Gribsvad til Nr. Aaby. Maskiner og mandskab er i fuld gang på Vestfyn og i takt med, at de bliver færdige her, skal de naturligvis rykke tættere på Odense og færdiggøre hele strækningen, så vi har 6 vejbaner fra Lillebæltsbroen helt frem til motorvejskryds Svendborg.

I regeringens udspil til ny infrastrukturplan frem til 2035 er det heldigvis lykkedes at få projektet med. Dvs. projektet er på forhandlingsbordet. Derfor er der nu brug for en kraftig mobilisering på Fyn, i det jyske og det sjællandske for at få prioriteret midlerne og positioneret projektet til øjeblikkelig igangsættelse. Over 90% af trafikken mellem Øst- og Vestdanmark går over Fyn. Og det vil den gøre i flere årtier endnu.

Derfor er netop dette projekt afgørende for den positive udvikling og vækst – ikke bare på Fyn, men for sammenhængskraften i DK.

Inden forhandlingerne lukkes vil det også være nødvendigt at finde midler til en ny motorvejsafkørsel i Odense SV mellem afkørsel 52 og 53. Her er trængselssituationer aldeles uholdbar og skaber forsinkelser, køkørsel og farlige situationer dagligt i både erhvervsområdet og i det nærliggende boligområde. Vi har brug for statens hjælp til at få løst dette problem, før det koster liv og arbejdspladser.

Næste skridt er så at få iværksat en VVM-redegørelse for strækningen fra motorvejskryds Svendborg mod øst til Storebæltsbroen i Nyborg. VVM-redegørelsen er en forudsætning for en videre udbygning af Fynske Motorvej, hvilket vil være rettidig omhu for at undgå på et senere tidspunkt at komme til at opleve de trængselsmæssige udfordringer, som udspiller sig dagligt omkring Odense og Vestfyn i de seneste mange år.

Meget trafik er udtryk for et højt aktivitetsniveau i samfundet generelt. Derfor er det afgørende, at vi konstant har fokus på, at infrastrukturen løbende udbygges og vedligeholdes, så vi kan sikre fremkommeligheden og mobiliteten, og dermed den fremtidige vækst og velfærd på Fyn.  Derfor står infrastrukturen højt på agendaen i Fynsk Erhverv, og vi følger forhandlingerne helt til dørs.