Nyheder • 05/02/2020

Mød Rane Willerslev til Fynsk ErhvervsTopmøde: ”Alt, vi ved, er, at det bliver vildt”

Rane Willerslev Fynsk Erhverv ErhvervsTopmøde

Rane Willerslev sætter onsdag, den 18. marts kursen mod Fyn. Her er han hovedtaleren ved Fynsk ErhvervsTopmøde, der afholdes i Odense Koncerthus i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.

Tænk vildt
Rane Willerslev er optaget af, hvordan vi som mennesker og erhvervsledere tackler alle de forandringer, som med høj hastighed møder os som konsekvens af den teknologiske udvikling. De gamle tanker og løsninger skal gentænkes og fornyes. Og det skal ske på et grundlag af solid og dyb faglighed og med en vilje til at møde forandringerne med større rummelighed og mod. For som han selv formulerer det:

Alt, vi ved, er, at det bliver vildt.

Rane Willerslev insisterer også på mere kreativitet og modet til at fejle.  Han efterlyser evnen til at sammenkoble, oversætte og nyfortolke på tværs – af fag, sektorer, kontinenter. Og han efterlyser mere vildskab.  Efter hans opfattelse er kreativitet den hårdeste valuta i den globale økonomi og vores succes med at gøre innovation til en kerneydelse i vores virksomheder bliver helt sikkert afgørende for vores fremtid.

Rane Willerslev er professor i social antropologi og udover at være kendt som direktør på Nationalmuseet i København, er han også en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere.

Læs mere om Fynsk ErhvervsTopmøde her