Debat • 01/05/2019

Passage under Thomas B. Thriges Gade er et must

Transformation of Odense City

Kælderen under Thomas B. Thriges Gade skal stadig rumme plads til parkering og agere smutvej.

Når den sydlige adgang til parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade åbner til september, forventer vi i Fynsk Erhverv, at passagen fra syd til nord også bliver en reel mulighed og et alternativ til de overjordiske veje, som er stærkt trafikerede i timerne med myldretid.

Det er en præmis i hele projektet, som bygger på en Cowi-rapport fra 2013, der viser, at der ikke er problemer ved at lade 200 biler pr. time passere i kælderen. Der kan allerede i dag trækkes på erfaringer fra den nordlige del af kælderen med sivetrafik ad ramper mellem Østerbro og Nørregade. Her er der etableret massive bump, der regulerer hastigheden ganske effektivt.

Der har været gener nok

Fynsk Erhverv har været dybt engageret i hele planprocessen op til bytransformationen, der nu tager form. Og der ser ud til at blive lige så godt som forventet. Trafikken forløber ligeledes som forventet.

Trafik er ligesom vand. Det finder nye veje, når der opstår forhindringer. Det er også sket i forbindelse med lukningen af den store færdselsåre tværs gennem Odense centrum. Men det er ikke ensbetydende med en ubetinget succes. Det har medført længere transportafstande og -tider med afledte gener for såvel beboere, trafikanter og miljøet. Muligheden for gennemkørsel i parkeringskælderen er derfor et nødvendigt supplement til en mere effektiv afvikling af trafikken.

Nyhed

Fynsk Erhverv satte vigtige valgtemaer til debat forud for Folketingsvalget

Første halvår af 2019 bød på flere valg, herunder et Folketingsvalg. Fynsk Erhverv er det fynske erhvervslivs fælles talerør, og derfor spurgte vi virksomhederne via Det fynske erhvervspanel om, hvilke temaer, der var de vigtigste i den kommende valgkamp. Top-5...

Nyhed

2019 har allerede budt på nyt på flere fronter

Når selskabet er godt, flyver tiden. 2019 er snart et halvt år gammel. I Fynsk Erhverv har der været masser af godt selskab ved arrangementer, på netværks-møderne og når vi har fulgtes ad til garderoben efter Business Bar. Henrik Neelmeyer,...

Nyhed

Velkommen til den nye regering og tillykke til to fynske ministre

Danmark har fået en ny regering, der er trukket i arbejdstøjet i sommervarmen. Stort tillykke til de nye ministre og ikke mindst god arbejdslyst. I regeringen sidder to fynske ministre. Dan Jørgensen er udnævnt til klima-, energi- og forsyningsminister, mens...