Debat • 01/05/2019

Passage under Thomas B. Thriges Gade er et must

Transformation of Odense City

Kælderen under Thomas B. Thriges Gade skal stadig rumme plads til parkering og agere smutvej.

Når den sydlige adgang til parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade åbner til september, forventer vi i Fynsk Erhverv, at passagen fra syd til nord også bliver en reel mulighed og et alternativ til de overjordiske veje, som er stærkt trafikerede i timerne med myldretid.

Det er en præmis i hele projektet, som bygger på en Cowi-rapport fra 2013, der viser, at der ikke er problemer ved at lade 200 biler pr. time passere i kælderen. Der kan allerede i dag trækkes på erfaringer fra den nordlige del af kælderen med sivetrafik ad ramper mellem Østerbro og Nørregade. Her er der etableret massive bump, der regulerer hastigheden ganske effektivt.

Der har været gener nok

Fynsk Erhverv har været dybt engageret i hele planprocessen op til bytransformationen, der nu tager form. Og der ser ud til at blive lige så godt som forventet. Trafikken forløber ligeledes som forventet.

Trafik er ligesom vand. Det finder nye veje, når der opstår forhindringer. Det er også sket i forbindelse med lukningen af den store færdselsåre tværs gennem Odense centrum. Men det er ikke ensbetydende med en ubetinget succes. Det har medført længere transportafstande og -tider med afledte gener for såvel beboere, trafikanter og miljøet. Muligheden for gennemkørsel i parkeringskælderen er derfor et nødvendigt supplement til en mere effektiv afvikling af trafikken.

Nyhed

Fynsk Erhvervs ordinære generalforsamling 2020

Fynsk Erhvervs bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 kl. 16.30 i Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, Odense C. Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år Fremlæggelse af det...

Nyhed
Jytte Reinholdt, Rasmus Helveg Petersen

Stærke, saglige argumenter for ny motorvejsafkørsel

En række transporttunge virksomheder er dagligt udfordret af utilstrækkelige adgangsforhold ind og ud af erhvervsudstykningen i Højme. Virksomheder som Alex Andersen Ølund A/S, Poul Schou, GASA, FTZ og Royal Unibrew bliver dagligt forsinket, når de holder i kø – sammen...

Nyhed
Rane Willerslev Fynsk Erhverv ErhvervsTopmøde

Mød Rane Willerslev til Fynsk ErhvervsTopmøde: ”Alt, vi ved, er, at det bliver vildt”

Rane Willerslev sætter onsdag, den 18. marts kursen mod Fyn. Her er han hovedtaleren ved Fynsk ErhvervsTopmøde, der afholdes i Odense Koncerthus i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling. Tænk vildt Rane Willerslev er optaget af, hvordan vi som mennesker...