Debat • 01/05/2019

Passage under Thomas B. Thriges Gade er et must

Transformation of Odense City

Kælderen under Thomas B. Thriges Gade skal stadig rumme plads til parkering og agere smutvej.

Når den sydlige adgang til parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade åbner til september, forventer vi i Fynsk Erhverv, at passagen fra syd til nord også bliver en reel mulighed og et alternativ til de overjordiske veje, som er stærkt trafikerede i timerne med myldretid.

Det er en præmis i hele projektet, som bygger på en Cowi-rapport fra 2013, der viser, at der ikke er problemer ved at lade 200 biler pr. time passere i kælderen. Der kan allerede i dag trækkes på erfaringer fra den nordlige del af kælderen med sivetrafik ad ramper mellem Østerbro og Nørregade. Her er der etableret massive bump, der regulerer hastigheden ganske effektivt.

Der har været gener nok

Fynsk Erhverv har været dybt engageret i hele planprocessen op til bytransformationen, der nu tager form. Og der ser ud til at blive lige så godt som forventet. Trafikken forløber ligeledes som forventet.

Trafik er ligesom vand. Det finder nye veje, når der opstår forhindringer. Det er også sket i forbindelse med lukningen af den store færdselsåre tværs gennem Odense centrum. Men det er ikke ensbetydende med en ubetinget succes. Det har medført længere transportafstande og -tider med afledte gener for såvel beboere, trafikanter og miljøet. Muligheden for gennemkørsel i parkeringskælderen er derfor et nødvendigt supplement til en mere effektiv afvikling af trafikken.

Nyhed
Det-fynske-erhvervspanel

Det fynske erhvervslivs vigtigste valgtemaer

Så er valget udskrevet. Onsdag den 5. juni skal vi stemme ved Folketingsvalget. For de fynske kandidater bliver der hård kamp om pladserne, og det betyder en spændende valgkamp. Fynsk Erhverv følger med hele veje frem til Gundlovsdag og lægger...

Nyhed

Sikke en maj i Fynsk Erhverv

Maj bliver sød, men nok mere vild end mild i Fynsk Erhverv. For i løbet af måneden har vi rigtig mange arrangementer, hvor både temaer og selskabet er spændende. Vi lægger for med Partner Brief og Business Bar tirsdag den...

Nyhed
Morgenmøde

Butikkerne skal gøre sig ekstra umage

Stor opbakning, nysgerrighed og god debat ved morgenmøde for de fynske detailhandlende. Der var omkring 75 optagede stolesæder, der Fynsk Erhverv inviterede fynske detailhandlende indenfor til morgenmøde tirsdag den 30. april. Mødets overskrift lød "Butikslivet skal blomstre". Michael Andersen, lektor...