Debat • 01/05/2019

Passage under Thomas B. Thriges Gade er et must

Transformation of Odense City

Kælderen under Thomas B. Thriges Gade skal stadig rumme plads til parkering og agere smutvej.

Når den sydlige adgang til parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade åbner til september, forventer vi i Fynsk Erhverv, at passagen fra syd til nord også bliver en reel mulighed og et alternativ til de overjordiske veje, som er stærkt trafikerede i timerne med myldretid.

Det er en præmis i hele projektet, som bygger på en Cowi-rapport fra 2013, der viser, at der ikke er problemer ved at lade 200 biler pr. time passere i kælderen. Der kan allerede i dag trækkes på erfaringer fra den nordlige del af kælderen med sivetrafik ad ramper mellem Østerbro og Nørregade. Her er der etableret massive bump, der regulerer hastigheden ganske effektivt.

Der har været gener nok

Fynsk Erhverv har været dybt engageret i hele planprocessen op til bytransformationen, der nu tager form. Og der ser ud til at blive lige så godt som forventet. Trafikken forløber ligeledes som forventet.

Trafik er ligesom vand. Det finder nye veje, når der opstår forhindringer. Det er også sket i forbindelse med lukningen af den store færdselsåre tværs gennem Odense centrum. Men det er ikke ensbetydende med en ubetinget succes. Det har medført længere transportafstande og -tider med afledte gener for såvel beboere, trafikanter og miljøet. Muligheden for gennemkørsel i parkeringskælderen er derfor et nødvendigt supplement til en mere effektiv afvikling af trafikken.

Nyhed

Indretningen bidrager til vidensdelingen, fællesskabet og bundlinjen i virksomheden

Arkitekt Sarah Müllertz pegede på Fyraftensmødet på nogle af de plusser, som strategisk indretning af virksomheden bringer med sig, og de 55 deltagere fik inspiration til forberedelserne forud for en ny indretningsproces. Værterne for Fyraftensmødet, advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen, har...

Nyhed
Trafik

Debat: Tredje etape på den fynske motorvej presser sig på

Motorveje er til at køre på - ikke til at holde i kø. Så glæden er altid stor, når der afsættes midler til mere fynsk motorvej, og den bliver endnu større, når asfalten er lagt, og trafikken atter flyder tværs...

Nyhed

Dansk Industris Erhvervsklimamåling 2019

Hvert år undersøger Dansk Industri det lokale erhvervsklima i hver enkelt kommune. Undersøgelsen vurderer kommunernes erhvervsklima ud fra virksomhederne, der giver deres bud på, hvordan de oplever ni forskellige forhold. Disse forhold er: 1) Skatter, afgifter og gebyrer 2) Fysiske...