Nyheder • 27/08/2020

Nye ansigter i Fynsk Erhvervs bestyrelse

På grund af corona-pandemien og de forsamlingsforbud, som denne afstedkom, var den årlige generalforsamling i Fynsk Erhverv udskudt til mandag den 24. august. Her dannede Frederiks VI’ Hotel rammen om arrangementet. Forud for generalforsamlingen havde den verdenskendte UVD-Robot fra Blue Ocean Robotics desinficeret lokalet med ultraviolet lys, ligesom mange af deltagerne havde taget imod tilbud om at få foretaget en Covid19-antistof-test, som lokale qDiagnostics forhandler. Der var således en stort fokus på at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger.

Advokat Christian Bonnesen fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen styrede slagets gang som valgt dirigent, og han kunne hurtigt give ordet videre til formand Henrik Neelmeyer. Direktøren for Egeskov Slot kom i årsberetningen bl.a. rundt om de mange adgange, som Fynsk Erhverv benytter til at varetage det fynske erhvervslivs interesser i forhold til beslutningstagerne lokalt og nationalt. Og han kom også ind på de mange udfordringer, som coronakrisen har givet det fynske erhvervsliv, men også på de positive tiltag, som er opstået i kølvandet herpå – blandt andet Fynsk Erhvervs Corona Advisory Board, hvor eksperter fra Fynsk Erhvervs partnervirksomheder velvilligt har stillet deres viden til rådighed for de fynske virksomheder.

Fynsk Erhverv rykker tættere på Fyn
I beretningen løftede Henrik Neelmeyer endvidere sløret for, at Fynsk Erhverv har besluttet at udbyde domicilejendommen på Albani Torv til salg i 2021 for at flytte i et nybygget kontormiljø i ‘Cortex Business Park’.

Vi flytter ud af Odense og tættere på Fyn.

Efter planen skal byggeriet stå færdigt i andet kvartal af 2021.

Nye medlemmer i bestyrelsen
På generalforsamling var der tre medlemmer på valg. Herudover ønskede Anna Aagaard, tidl. partner i Fingerspitz og Peter Frank Andersen, adm. direktør i Rynkeby Foods at udtræde at bestyrelsen på grund af jobskifte. Der var genvalg til Martin Danielsen, direktør i Schou-Danielsen Logistik A/S samt Allan Nielsen, adm. direktør for H. Skjøde Knudsen A/S, hvorimod Lars Hedal, adm. direktør for Hesehus, ikke ønskede genvalg på grund af stigende arbejdspres.

Uden modkandidater blev Jørn Frandsen, adm. direktør i Lactosan, og Jesper Refning, adm. direktør og medejer i IT-virksomheden Daxiomatic, valgt. Du kan se den samlede bestyrelse her.

Forslag til ændringer i foreningens vedtægter
Bestyrelsen fremsatte endvidere en række ændringsforslag til foreningens vedtægter, som alle blev godkendt. Endelig godkendelse finder sted på ekstraordinær generalforsamling mandag, den 7. september kl. 16.30 i Fynsk Erhverv. Ændringsforslagene kan ses her

Nyt formandskab
Efter generalforsamlinge samledes den nye bestyrelse for at konstituere sig. I henhold til forretningsordenen er formanden valgt for 2 år ad gangen, hvorfor der alene skulle vælges to næstformænd. Her var der genvalg til Peter Eriksen Jensen, B & P Rådgivning, og som ny næstformand valgtes Jørn Tholstrup Rohde, Blue Ocean Robotics.

Rigets tilstand v/ Bjarne Corydon
Efter de faste punkter på generalforsamlingen var tidligere finansminister Bjarne Corydon inviteret som taler. Bjarne Corydon er i dag administrerende direktør og chefredaktør på Dagbladet Børsen, og han kunne således give sit bud på både regeringens og erhvervslivets aktuelle udfordringer og mulige scenarier for fremtiden.

Bjarne Corydon kom blandt andet ind på, at regeringens strategi fra den 11. marts, hvor ”samfundet blev puttet i en fryser, for at skåne så mange menneskeliv som muligt, mens man håbede, at intet gik i stykker,” – trods den relative succes – næppe vil være løsningen, hvis krisen skulle vise sig at blusse op igen. Dertil var de økonomiske omkostninger for høje.

Den tidligere finansminister kom også med personlige analyser af erhvervslivets muligheder fremover, og endelig var der god tid til at besvare spørgsmål fra et spørgelystent publikum og til at tilføje anekdoter fra en hedengangen ministertid.

UVD ROBOTS
En af Blue Ocean Robotics UVD Robotter desinficerede lokalet inden generalforsamlingen. Den desinficerer med et særligt ultraviolet lys, som er farligt at være i nærheden af for mennesker. Derfor var konferencelokalet aflåst under desinficeringen. Stor tak til Blue Ocean Robotics for lån af UVD Robotten.