Nye partnere i 2021

Nyheder • 22/04/2021

Ny lærepladsaftale skal sikre flere faglærte til de fynske virksomheder

Med en ny lærepladsaftale i Odense skal der i et partnerskab, bestående af organisationer, fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner og elevorganisationen, gøres en fælles indsats for

  • at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse som karrierevej
  • at få oprettet et tilstrækkeligt antal lærepladser i Odense
  • at få tiltrukket flere unge til de erhvervsuddannelser, hvor virksomhederne i dag har ubesatte lærepladser.

Fynsk Erhverv er medunderskriver af lærepladsaftalen, og Jytte Reinholdt finder det helt nødvendigt at fokusere på netop den faglærte arbejdskraft:

Kvalificerede medarbejdere er en væsentlig kerneressource i vores virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi i forhold til den faglærte arbejdskraft griber de oplagte muligheder for at tage aktivt del i uddannelsen af dem ved at oprette og besætte lærepladser inden for de forskellige fag.

Nu er aftalegrundlaget på plads, så nu skal der konkrete tiltag til for at skabe de ønskede resultater i det nye partnerskab.

I løbet af de seneste 10 år er andelen af befolkningen (30-69 år) med en erhvervsfaglig uddannelse faldet med 9%. Og der er ikke tegn på, at efterspørgslen efter faglærte er faldende i virksomhederne.

Se præsentationen af bl.a. lærepladsaftalen her

Se ’En aftale om sikkerhed for lærepladser i Odense’