Nye partnere i 2021

Tilbud • Gyldig til: 31/12-2025

Bestyrelsesuddannelse til favorabel pris

Skab større værdi med en bestyrelsesuddannelse
Bestyrelsesuddannelsen med fokus på små og mellemstore virksomheder ved Århus Universitet henvendelser sig til ejerledere og nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i private virksomheder.

Uddannelsen har gennemgående fokus på, hvordan bestyrelsen skaber værdi i små og mellemstore virksomheder. Det kræver en dyb forståelse af DNA’et i SMV’er, herunder værdier og motivationsfaktorer. Herudover skal bestyrelsen have indsigt i de udfordringer, SMV’er står overfor. Det er ofte strategiske udfordringer som f.eks., hvordan man sikrer virksomhedens konkurrencekraft i en verden, der er i hastig forandring f.eks. som følge af ny digital teknologi.

Bestyrelsen skal kunne håndtere typiske SMV-udfordringer som f.eks. strategiudvikling, risikostyring, finansiering af vækst, organisationsudvikling, ejer- og generationsskifte og konflikter i ejerkredsen. Herudover skal den være klædt på til nye udfordringer som f.eks., hvordan virksomheden skal agere i forhold til trusler og muligheder ved ny digital teknologi.

Intet hold uden fynsk deltagelse
Fynsk Erhverv har garanti for et antal pladser på hvert hold af ’Bestyrelsesuddannelsen med fokus på små og mellemstore virksomheder’ ved Århus Universitet.  Det sikrer, at også fynske ejerledere m.fl. fra partnerkredsen kan få styrket kompetencerne og væksten i virksomheden.

Som premiumpartner i Fynsk Erhverv kan du få yderligere information og tilmelde dig næste hold ved at kontakte direktør Jytte Reinholdt

Du får 10% rabat på uddannelsen ved tilmelding gennem Fynsk Erhverv.

Vil du vide mere?
Kontakt direktør Jytte Reinholdt på 
jre@fynskerhverv.dk eller på mobil 29130330 for at høre mere om mulighederne og udbyttet af uddannelsen.

Læs om uddannelsen her

Læs iøvrigt om Fynsk Erhvervs Bestyrelsesnetværk her