Tilbud • Gyldig til: 31/12-2025

Bestyrelsesuddannelse til favorabel pris

Skab større værdi med en bestyrelsesuddannelse
‘Bestyrelsesuddannelsen med fokus på små og mellemstore virksomheder’ ved Århus Universitet henvender sig til ejerledere og nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i private virksomheder.

Uddannelsen har gennemgående fokus på, hvordan bestyrelsen skaber værdi i små og mellemstore virksomheder. Det kræver en dyb forståelse af DNA’et i SMV’er, herunder værdier og motivationsfaktorer. Herudover skal bestyrelsen have indsigt i de udfordringer, SMV’er står overfor. Det er ofte strategiske udfordringer som f.eks., hvordan man sikrer virksomhedens konkurrencekraft i en verden, der er i hastig forandring f.eks. som følge af ny digital teknologi.

Bestyrelsen skal kunne håndtere typiske SMV-udfordringer som f.eks. strategiudvikling, risikostyring, finansiering af vækst, organisationsudvikling, ejer- og generationsskifte og konflikter i ejerkredsen. Herudover skal den være klædt på til nye udfordringer som f.eks., hvordan virksomheden skal agere i forhold til trusler og muligheder ved ny digital teknologi.

Intet hold uden fynsk deltagelse
Fynsk Erhverv har garanti for et antal pladser på hvert hold af ’Bestyrelsesuddannelsen med fokus på små og mellemstore virksomheder’ ved Århus Universitet.  Det sikrer, at også fynske ejerledere m.fl. fra partnerkredsen kan få styrket kompetencerne og væksten i virksomheden.

Du får rabat på uddannelsen i kraft af dit premium partnerskab i Fynsk Erhverv. Læs mere om holdene for 2023 her.

I 2023 starter der to hold op i august:

Hold 16, der gennemføres som 2 internater Comwell Kellers Park, Børkop og 6 forelæsningsdage ved Aarhus Universitet. Prisen for deltagelse på dette hold er kr. 54.000 ekskl. delvis moms på bøger, materialer, forplejning m.v.

Hold 17, der gennemføres som 5 internater på Comwell Kellers Park, Børkop. Prisen for deltagelse på dette hold er kr. 64.000 ekskl. delvis moms på bøger, materialer, forplejning m.v.

Kontakt direktør Jytte Reinholdt på jre@fynskerhverv.dk eller tlf. 29130330 for at høre mere om mulighederne og udbyttet af uddannelsen.