Tilbud • Gyldig til: 02/06-2025

Bliv en bedre bestyrelsesformand

Forandringer er det nye status quo i SMV’er. Geopolitiske forhold, krigen i Ukraine, pandemier, grøn omstilling og udviklingen af digitale teknologier har ét til fælles – det handler om en verden i forandring. En forandring, som udfordrer SMV’erne og som stiller nye krav til SMV-bestyrelser. Bestyrelsesformanden har ansvaret for, at bestyrelsen udvikler sig i takt med de nye krav, som forandringerne stiller til bestyrelsesarbejdet anno 2024.

Forskning viser, at såfremt SMV-bestyrelser i fremtiden skal skabe værdi, skal formanden sikre:

  • et konstant fokus på, hvilke forandringer der sker i forretningsmiljøet på kort, mellemlang og lang sigt
  • tilstedeværelsen af de kompetencer, der er nødvendige for at kunne arbejde strategisk med forandringer
  • at de – ofte – diverse kompetencer, profiler og kulturer bringes i spil i et dynamisk samarbejde
  • den nødvendige agilitet i det strategiske arbejde
  • at bestyrelsen har en dyb indsigt i kerneforretningen
  • et tæt samarbejde med direktion/ejerleder omkring den strategiske udvikling?
  • den nødvendige og rettidige succession i ledelsen
  • at beskytte bestyrelsen mod risikoen for ansvar.

På uddannelse for bestyrelsesformænd bliver du rustet til formandsrollen. Du får adgang til nyeste viden og redskaber, som er udviklet sammen med og testet af SMV’er og SMV-bestyrelserne i en række forskningsprojekter.

Fokus er på din rolle som bestyrelsesleder og derfor vil du inden uddannelsen starter, blive tilbudt at få fastlagt din personprofil, således at du i uddannelsesforløbet kan have fokus på dine personlige præferencer, styrker og svagheder som leder af bestyrelsen.

Datoer for uddannelsen i efteråret 2024

Modul 1 og 2 den 12.-13. november 2024

Modul 3 og 4 den 5.-6. december 2024