Nye partnere i 2021

Debat • 06/05/2020

Forskellige hjælpebehov

Coronakrisen har i den grad slået benene væk under rigtigt mange virksomheder. Det er uden sammenligning det voldsomste, vi har set i nyere tid. Derfor var det meget betryggende, at regeringen var ude med klare forsikringer om, at man vil holde hånden under dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser. Ros til regeringen for disse klare udmeldinger.

Det synlige bevis på det er hjælpepakkerne. Her er lønkompensationsordningen helt central i forhold til, at virksomheder kan imødegå et stort omsætningstab. Men denne model passer dog ikke til alle brancher og typer af virksomheder.

Væksthusgartnerier, som arbejder med levende planter, passer ikke ind lønkompensationsordningen.  De nuværende planter skal passes hver dag, også selvom der ikke er afsætningsmuligheder lige nu.  Og de planter, der forhåbentligt kan afsættes om nogle få måneder, skal sættes i produktion nu osv.  Derfor er det ikke muligt at sende medarbejderne hjem med lønkompensation. Gør man det, så lukker man virksomheden.

Hvad er den indre logik i, at medarbejderne skal sendes hjem med fuld løn og uden kontakt til virksomheden, hvis virksomheden skal kunne opnå lønkompensation?

Hvorfor ydes der ikke i stedet tilskud til lønomkostningerne i virksomhederne, så vi fortsat kan gøre brug af medarbejdernes viden og arbejdskraft, opretholde produktionen og være klar til, når kunderne begynder at efterspørger vores planter igen?

Desværre fastholder regeringen, at alt kan løses via lønkompensationsordningen – og gør dermed en hel branche fortræd.

Som formand for henholdsvis Dansk Gartneri og Fynsk Erhverv er det yderst kritisk, at der ikke allerede er sket en tilpasning af hjælpepakkerne til de branchespecifikke forhold, som er gældende i bl.a. gartnerierhvervet. Med sine godt 10.000 beskæftigede incl. følgeerhvervene står vi her med et skræmmende eksempel på en branche, som risikerer at blive reduceret og siden udkonkurreret af de hollandske kolleger.

Så kære regering, tilpas ordningerne nu, så vi også har et stærkt gartnerierhverv på den anden side krisen.

 

Fælles debatindlæg i Børsen  6. maj 2020 af Jørgen Andersen, formand Dansk Gartneri og Henrik Neelmeyer, formand Fynsk Erhverv

Foto: Mette Krull