Nyheder • 09/08/2022

Kriser er gode for kreativiteten

De forgangne år har budt på en række udfordringer for erhvervslivet verden over, og hos de rådgivende ingeniører i INGENIØR’NE er det ingen undtagelse.

Her har skibsstop i Suezkanalen, Corona-pandemien og krigen i Ukraine også skabt betydelige ændringer i dagligdagen, men ifølge afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, i virksomhedens fynske afdeling, er det ikke alt, der er blevet værre i perioden.

“Helt overordnet set kan vi glæde os over, at de fleste virksomheder var sunde i forvejen, og at de stadig er det.

Der har selvfølgelig været projekter, der er bremset lidt op, men vi har fundet løsninger igennem det hele, og vores ordrebøger er rigtig godt fyldt op,” fortæller afdelingschef Bjarne Linde Jensen.

Han suppleres af markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, der tilføjer, at væksten i det private erhvervsliv stort set har været uberørt, mens bygherrerne i de offentlige projekter har været lidt mere udfordret.

“Ofte arbejdes der med rammebeløb, der er sat flere år ud i fremtiden, og når priserne pludselig stiger voldsomt, kan byggerierne ikke fuldføres som først projekteret, men generelt har der været stor villighed til at kigge på alternative løsninger,” siger Anders Friis-Wandall Nielsen, der fortsætter:

“For eksempel har der været mange materialer, som pludselig har haft meget lange leveringstider, og der har opgaven for os været at løfte projekterne med andre materialer. Hvis man nu ikke kan finde røde mursten, kan man måske bruge gule, og vi har haft byggerier, hvor vi har bygget i træ i stedet for stål.”

Bæredygtighed for virksomhedens trivsel

Ud over prisstigningerne har verdenssituationen også skubbet en anden tendens langt ‘frem i bussen’ på rekordtid. Ifølge INGENIØR’NE har især krigen i Ukraine skruet gevaldigt op for hastigheden i den grønne omstilling.

“I dag er de grønne beslutninger ikke alene for miljøets skyld.

Det handler i høj grad om, at virksomhedernes egen trivsel er på spil, og derfor kan man sige, at de udefrakommende faktorer har haft stor betydning for udviklingen. Lige nu er der stor usikkerhed omkring gasforsyningerne, og samtidig er der kommet en større lyst til at satse på de nære løsninger som jordvarme, solceller, fjernvarme og lignende,” fortæller Anders Friis-Wandall Nielsen, som understreger, at byggeriet på alle måder er blevet mere bæredygtigt.

“Hvis vi ser på de projekter, som vi har projekteret de seneste år, vil jeg skyde på, at mindst 80% er DGNB-certificeret (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) som bæredygtigt byggeri. Det koster måske op til få hundrede tusinde ekstra i det samlede projekt, og langt de fleste ser det som en helt naturlig del af processen,” fastslår INGENIØR’NEs fynske markedschef.

Klar, parat – vent

Optimismen er til at få øje på hos de rådgivende ingeniører, og Bjarne Linde Jensen maner til en form for ro, når han skal komme med sine råd til, hvordan man som kunde skal forholde sig til verdenssituationen lige nu.

“Når det kommer til energioptimeringer med 6-7 års tilbagebetalingstid som for eksempel varmepumper, så er det bare at sætte i gang,

hvis man i øvrigt kan få leveret de komponenter, som man har brug for. Tekniske installationer har typisk 30 års levetid, og med de stigende energipriser er man meget hurtigt i gang med at spare op til kommende installationer,” siger Bjarne Linde Jensen.

“I forhold til nybyggerier er situationen i Ukraine lige nu så uforudseelig, at vi anbefaler vores kunder, at de får alle papirer og tegninger klar til deres projekter,

og så skal vi lige se tiden an i det næste halve års tid for at se, om priserne stiger, stagnerer eller falder. Så ved man, hvor man er, og at man kan stå først i køen, hvis muligheden for en god forretning opstår,” lyder det videre fra Bjarne Linde Jensen, der også har et øje på situationen ved de igangværende byggerier, der var påbegyndt, før det hele ramlede sammen:

“Vi har professionelle kunder, der godt ved, hvad det hele drejer sig om, og vores oplevelse er, at alle er både kreative og løsningsorienterede, når det kommer til stykket.”

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Bæredygtig fynsk virksomhed med eksportdrømme

Den fynske virksomhed Biotrans Nordic tilbyder løsninger inden for håndtering og genanvendelse af organisk affald, og har i det seneste år haft en øget efterspørgsel på ca. 25 procent. Dermed er der for alvor gang i hjulene igen efter en ufrivillig opbremsning grundet Covid-19.

Det gode brand er en fælles opgave

De fynske virksomheder har et fælles ansvar, når det drejer sig om at lokke ny arbejdskraft til øen - nemlig at fortælle de gode historier om Odense og Fyn. Det mener koncernchef i 3C Groups, Niels Thorborg, der deltog i Small Great Nations roadshow tidligere i maj, der skulle belyse lokale styrker og udfordringer i forhold til den grønne omstilling, og ikke mindst at diskutere, hvordan regionen tiltrækker de mennesker, der skal til for at løfte opgaven

Dystre toner og gode råd fra Topmødet 2022

Der er ingen grund til at være optimistisk omkring verdenssituationen. Men der er god grund til at handle på den. Til Fynsk ErhvervsTopmøde gik økonomiprofessor fra Aarhus Universitet Philipp Schröder på scenen for at give sit syn på verdens tilstand.

Helge Munk modtager Tietgenprisen 2022

Ved Fynsk ErhvervsTopmøde onsdag den 16. november fik Helge Munk under middagen overrakt Tietgenprisen.  Tietgenprisen, der er Fyns ypperste erhvervspris og har været uddelt hvert år siden 2005, tilfalder en visionær, fynsk erhvervsleder m/k, som har gjort sig særligt bemærket.

Ny satsning giver gladere kunder hos Micro Technic

Next Talent-projekt sikrer, at Micro Technics kunder bliver bedre informeret omkring igangværende projekter

Udfordringerne står i kø, mens vi venter på ny regering

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er i gang. 16 fynske medlemmer af det nye folketing står klar til at tage fat, og der er nok at tage fat på, for udfordringerne står i kø. Der er sendt mange løfter afsted under valgkampen, og nu […]

Kriserne kan gøre dig til en bedre leder

Covid19, krigen i Ukraine og klimakrisen tvinger ledere til at uddelegere og handle hurtigere. Tina Moe gør os klogere til Fynsk ErhvervsTopmøde den 16. november, men kommer allerede her med nogle få, gode råd.

Vi er flyttet til Cortex Business Park

Vi er flyttet fra de historiske lokaler på Albani Torv 4 i Odense centrum til Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4, st., Odense M. Du kan fortsat kontakte os på tlf.nr. 66 14 47 14 eller mail: info@fynskerhverv.dk.

FV22: Virksomhederne efterlyser handling og reformer

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er gået i gang . Under valgkampen har vi adresseret de ønsker og behov, som det fynske erhvervsliv pegede på kort for valgudskrivelsen.  Og vi følger op på de udfordringer, der står i vejen for de fynske virksomheders udvikling […]

FV22: Ryd ud i bureaukratiet

De fynske virksomheder bruger for meget tid på at finde rundt i tunge bureaukratiske systemer og omfattende krav og reguleringer, og det opleves af mange som ’skudt langt over målet’ eller som spild af tid. Det viser en stikprøve kort før, at valget blev udskrevet den 5. oktober. Derfor efterlyser Fynsk Erhverv en målrettet indsats […]

FV22: Digital infrastruktur en forudsætning for vækst

Digitalisering, data og intelligente løsninger udvikler sig hurtigt og spiller en stadig større rolle for virksomhedernes indtjeningsevne og konkurrencekraft. Digitalisering er kort sagt en vækstdriver. Forudsætningen for at kunne profitere af de nyeste digitale teknologier er en mobil- og internetforbindelse i verdensklasse. Derfor er den digitale infrastruktur i dag at betragte som kritisk infrastruktur på […]