Nye partnervirksomheder

Debat • 29/04/2021

Kommuner bremser væksten

Vi er godt på vej tilbage i mange af de fynske virksomheder efter periodemæssige nedlukninger og omfattende restriktioner som følge af coronapandemien. Og en stor del af erhvervslivet, herunder ikke mindst vores produktionsvirksomheder, bygge/anlægsvirksomhedere, transportvirksomheder og den del af detailhandelen, der står for dagligvarer og hus/have-projekterne derhjemme har været travlt beskæftiget hele tiden.

Den positive nyhed er, at undersøgelser i Fynsk Erhverv viser, at 2 ud af tre fynske virksomheder forventer uændret eller højere omsætning i 2021 end i 2020.

Et typisk tegn på at tilliden til fremtiden er ved at genfinde sig er, når der opføres nye boliger og erhvervsbyggeri eller bygges til det eksisterende. Denne investeringslyst skaber omsætning og beskæftigelse først hos arkitekten, entreprenøren og byggefirmaerne, dernæst i virksomhederne som følge af f.eks. udvidet produktion. Derfor er det kritisk og helt uacceptabelt, når virksomheder i flere fynske kommuner oplever urimeligt lange sagsbehandlingstider i forbindelse med ansøgning om byggetilladelser.  Der er opstillet nationale servicemål, og de skal som minimum overholdes.  Ellers vil kommunerne stå i vejen for den positive udvikling og vækst i virksomhederne og i samfundet som helhed.

Vi hører mange forklaringer på denne situation, men uanset hvad, så er det i sidste ende et politisk ansvar at få dette løst her og nu, bl.a. ved tilførsel af de nødvendige kompetencer og ressourcer på byggesagskontorerne.

Fynsk Erhverv appellerer derfor til, at de fynske kommuner prioriterer minimalt bureaukrati, korte sagsbehandlingstider og en udpræget servicekultur i mødet med virksomhederne, især på de områder, hvor kommunen er myndighed og dermed har monopol på at behandle virksomhedernes henvendelser og ansøgninger.

Her har virksomhederne ikke mulighed for at vælge anden ’leverandør’, og det er ikke mindst i mødet her, at kommunerne skal demonstrere deres erhvervsvenlighed i praksis.

Her, som på andre områder, vil det være en god idé at kigge ind i, hvordan de fynske kommuner, der klarer sig bedst, har tilrettelagt og prioriteret myndighedsopgaven.  Både Assens, Middelfart, Nordfyns og Svendborg kommuner har i 2020 været i stand til at udstede byggetilladelser hurtigere end de 50 dage, som servicemålet fastlægger indenfor industri- og lagerbygninger.  Så hent inspiration her – og prioritér myndighedsområderne.

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv

Steen Ernland: Tre gode råd til værdiskabelse i ledelser og bestyrelser

Steen Ernland, der blandt meget andet er medforfatter til bogen “Den Aktive Bestyrelse", giver her sit bud på, hvordan den moderne virksomhed skal tænke ledelse og bestyrelse i fremtiden for at tiltrække kapital fra investorer og opnå stærkere finansielle resultater.

Ledelseskonference: Den attraktive arbejdsplads

Den 5. oktober inviterer Fynsk Erhverv og UCL til Ledelseskonference: den attraktive arbejdsplads, hvor Christian Ørsted fortæller om, hvordan det aktuelle begreb om psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på ledelses- og fastholdelsesproblematikkerne.

De tre største udfordringer i 2022/23

Er du interesseret i at vide, hvordan en række fynske erhvervsledere har knækket koden til succes i forhold til tre af de største udfordringer i 2022/2023?

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv Velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten? Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne. Der forventes trods alt vækst i […]

Styrk din virksomhed med Fynsk Erhvervs arrangementer

Fynsk Erhverv byder det fynske erhvervsliv velkommen tilbage fra ferie. Er du i gang med at planlægge 2. halvår, kan du roligt sætte kryds i kalenderen og komme til spændende arrangementer i løbet af året. Vi har en masse på programmet, som giver dig ny viden, værktøjer og inspiration til at styrke din virksomhed. I […]

Erhvervsnetværk giver værdifuld sparring i hverdagen

Fynske erhvervsledere sparrer og debatterer i fortrolige fora i Fynsk Erhvervs netværksgrupper. Bloomits Claus Lethenborg er ikke i tvivl om, at han er blevet klædt på til at træffe bedre beslutninger for sin virksomhed. Du har netop nu mulighed for at byde ind på en af de ledige pladser i netværksgrupperne pr. 1. august. Vi matcher dig med den gruppe, der vil give dig størst værdi

Fynske virksomheder holder øje med udviklingen i Kina

Mens de fleste danskere ikke længere skænker Covid-krisen mange tanker i deres hverdag, er situationen uændret kaotisk i forhold for virksomheder med kinesiske forbindelser.