Nye partnere i 2021

Debat • 29/04/2021

Kommuner bremser væksten

Vi er godt på vej tilbage i mange af de fynske virksomheder efter periodemæssige nedlukninger og omfattende restriktioner som følge af coronapandemien. Og en stor del af erhvervslivet, herunder ikke mindst vores produktionsvirksomheder, bygge/anlægsvirksomhedere, transportvirksomheder og den del af detailhandelen, der står for dagligvarer og hus/have-projekterne derhjemme har været travlt beskæftiget hele tiden.

Den positive nyhed er, at undersøgelser i Fynsk Erhverv viser, at 2 ud af tre fynske virksomheder forventer uændret eller højere omsætning i 2021 end i 2020.

Et typisk tegn på at tilliden til fremtiden er ved at genfinde sig er, når der opføres nye boliger og erhvervsbyggeri eller bygges til det eksisterende. Denne investeringslyst skaber omsætning og beskæftigelse først hos arkitekten, entreprenøren og byggefirmaerne, dernæst i virksomhederne som følge af f.eks. udvidet produktion. Derfor er det kritisk og helt uacceptabelt, når virksomheder i flere fynske kommuner oplever urimeligt lange sagsbehandlingstider i forbindelse med ansøgning om byggetilladelser.  Der er opstillet nationale servicemål, og de skal som minimum overholdes.  Ellers vil kommunerne stå i vejen for den positive udvikling og vækst i virksomhederne og i samfundet som helhed.

Vi hører mange forklaringer på denne situation, men uanset hvad, så er det i sidste ende et politisk ansvar at få dette løst her og nu, bl.a. ved tilførsel af de nødvendige kompetencer og ressourcer på byggesagskontorerne.

Fynsk Erhverv appellerer derfor til, at de fynske kommuner prioriterer minimalt bureaukrati, korte sagsbehandlingstider og en udpræget servicekultur i mødet med virksomhederne, især på de områder, hvor kommunen er myndighed og dermed har monopol på at behandle virksomhedernes henvendelser og ansøgninger.

Her har virksomhederne ikke mulighed for at vælge anden ’leverandør’, og det er ikke mindst i mødet her, at kommunerne skal demonstrere deres erhvervsvenlighed i praksis.

Her, som på andre områder, vil det være en god idé at kigge ind i, hvordan de fynske kommuner, der klarer sig bedst, har tilrettelagt og prioriteret myndighedsopgaven.  Både Assens, Middelfart, Nordfyns og Svendborg kommuner har i 2020 været i stand til at udstede byggetilladelser hurtigere end de 50 dage, som servicemålet fastlægger indenfor industri- og lagerbygninger.  Så hent inspiration her – og prioritér myndighedsområderne.

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv