Debat • 29/04/2021

Kommuner bremser væksten

Vi er godt på vej tilbage i mange af de fynske virksomheder efter periodemæssige nedlukninger og omfattende restriktioner som følge af coronapandemien. Og en stor del af erhvervslivet, herunder ikke mindst vores produktionsvirksomheder, bygge/anlægsvirksomhedere, transportvirksomheder og den del af detailhandelen, der står for dagligvarer og hus/have-projekterne derhjemme har været travlt beskæftiget hele tiden.

Den positive nyhed er, at undersøgelser i Fynsk Erhverv viser, at 2 ud af tre fynske virksomheder forventer uændret eller højere omsætning i 2021 end i 2020.

Et typisk tegn på at tilliden til fremtiden er ved at genfinde sig er, når der opføres nye boliger og erhvervsbyggeri eller bygges til det eksisterende. Denne investeringslyst skaber omsætning og beskæftigelse først hos arkitekten, entreprenøren og byggefirmaerne, dernæst i virksomhederne som følge af f.eks. udvidet produktion. Derfor er det kritisk og helt uacceptabelt, når virksomheder i flere fynske kommuner oplever urimeligt lange sagsbehandlingstider i forbindelse med ansøgning om byggetilladelser.  Der er opstillet nationale servicemål, og de skal som minimum overholdes.  Ellers vil kommunerne stå i vejen for den positive udvikling og vækst i virksomhederne og i samfundet som helhed.

Vi hører mange forklaringer på denne situation, men uanset hvad, så er det i sidste ende et politisk ansvar at få dette løst her og nu, bl.a. ved tilførsel af de nødvendige kompetencer og ressourcer på byggesagskontorerne.

Fynsk Erhverv appellerer derfor til, at de fynske kommuner prioriterer minimalt bureaukrati, korte sagsbehandlingstider og en udpræget servicekultur i mødet med virksomhederne, især på de områder, hvor kommunen er myndighed og dermed har monopol på at behandle virksomhedernes henvendelser og ansøgninger.

Her har virksomhederne ikke mulighed for at vælge anden ’leverandør’, og det er ikke mindst i mødet her, at kommunerne skal demonstrere deres erhvervsvenlighed i praksis.

Her, som på andre områder, vil det være en god idé at kigge ind i, hvordan de fynske kommuner, der klarer sig bedst, har tilrettelagt og prioriteret myndighedsopgaven.  Både Assens, Middelfart, Nordfyns og Svendborg kommuner har i 2020 været i stand til at udstede byggetilladelser hurtigere end de 50 dage, som servicemålet fastlægger indenfor industri- og lagerbygninger.  Så hent inspiration her – og prioritér myndighedsområderne.

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv

Gør-det-selv med effektive software-robotter

Hvis din virksomhed martres af gentagne, kedelige og tidsrøvende arbejdsprocesser, der tager tid fra medarbejderne, er der rigtigt godt nyt. Den moderne teknologi gør det nemlig muligt at automatisere rigtig meget, og faktisk er værktøjerne nu blevet så nemme at arbejde med, at de ansatte selv kan sætte systemerne op. Det fortæller Jesper Hansen, der […]

Klimapilot klædte virksomhed bedre på til grøn omstilling

Mathias Høck har bekræftet vognmandsvirksomheden Peder Olsen & Søn i, at nytænkning kan være lønsomt

Det fynske Vækstbarometer 2023

Det fynske Vækstbarometer 2023 er klar. Her er viden og inspiration fra de fynske virksomheder til at realisere yderligere potentiale og skabe en positiv udvikling og vækst i virksomhederne i fremtiden.

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Tempur-direktør anbefaler øget fokus på sikkerhed

Selv om man er ret sikker på, at man har sine sikkerhedsforanstaltninger godt på plads, kan det ikke skade at blive klogere

Mindeord om Preben Nielsen

Æresmedlem i Fynsk Erhverv, Preben Nielsen, er gået bort. Empatisk, nærværende, lyttende og vidende – et skattet medlem i foreningen gennem rigtig mange år.

Gratis værktøjer og ressourcer til at sikre normal drift under kommende kriser

35 fynske virksomheder fik kort før sommerferien fyldt deres værktøjskasse, da de deltog i seminaret “Beyond the Crisis”. Bag overskriften “Beyond the Crisis” gemmer sig et omfattende projekt, som  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (GTS-Institut) netop har afsluttet.  Projektet har det formål at blive klogere på, hvordan man sikrer fortsat drift under kriser. Vi har […]

Vigtigt at kunne trykprøve ideer i sit netværk

Muligheden for faglig sparring og idéudvikling står øverst på listen når Martin Murrekilde skal fortælle om værdierne i et HR-netværk

Klimaregnskaber sikrer virksomheder et forspring

Den 29. august indleder Udvikling Assens, Totalbankens og Fynsk Erhverv i fællesskab forløbet “GO GREEN – Lav dit første klimaregnskab”