Folketingsvalg 2022: Vi efterlyser handling og reformer

Fynsk Erhverv har en vigtig rolle i forhold til at sikre virksomhederne de bedste rammer og vilkår for drift, udvikling og vækst. Vi er som det fynske erhvervslivs fælles talerør i tæt dialog med de fynske virksomheder og med politikere, embedsmænd og andre beslutningstagere lokalt og nationalt, ligesom vi søger aktivt at påvirke aktuelle dagsordener – eller sætte nye – gennem medierne.

Valgkampen skal også handle om de aktuelle udfordringer, som vi står med i erhvervslivet og om behovet for reformer og langsigtede løsninger, der kan sikre virksomhedernes konkurrencekraft i fremtiden.

Derfor har vi i Fynsk Erhverv indhentet dugfriske indspark til debatten, som afspejler en række aktuelle behov i virksomhederne:

Listen er ikke udtømmende, men disse udfordringer kalder på politisk handling straks efter valget og langsigtede reformer til at afhjælpe de strukturelle udfordringer.

Vi appellerer til de fynske folketingskandidater om at lægge alle gode kræfter i at få løst disse udfordringer igennem de respektive partier og i et konstruktivt samarbejde for Fyn.

Vi fortsætter dialogen med de fynske folketingspolitikere, centrale ordførere, embedsværket m.fl. efter valget for at sikre fokus og konkret handling for et få løst disse aktuelle udfordringer.

Stikprøven er indhentet i Det fynske Erhvervspanel i uge 38.