En plads i en af Fynsk Erhvervs netværksgrupper for direktører, ejerledere m.fl. er det bedste du kan gøre for dig selv og din virksomhed. Her får du ny viden og inspiration, sparring, med- og modspil fra ligesindede – alt sammen i fuld fortrolighed. Flere end 200 fynske erhvervsledere har allerede en plads – og vi har også en til dig. Interesseret? Så kontakt Lolle Schierff og hør hvilke netværksmuligheder du har.
En plads i en af Fynsk Erhvervs netværksgrupper for direktører, ejerledere m.fl. er det bedste du kan gøre for dig selv og din virksomhed. Her får du ny viden og inspiration, sparring, med- og modspil fra ligesindede – alt sammen i fuld fortrolighed. Flere end 200 fynske erhvervsledere har allerede en plads – og vi har også en til dig. Interesseret? Så kontakt Lolle Schierff og hør hvilke netværksmuligheder du har.

Her gør vi en forskel…

Fynsk Erhverv har som det fynske erhvervslivs fælles talerør en vigtig rolle i forhold til at sikre virksomhederne de bedste rammer og vilkår for drift, udvikling og vækst. Vi varetager rollen ved at at gå i dialog med embedsmænd og beslutningstagere lokalt og nationalt, ligesom vi søger aktivt at påvirke aktuelle eller sætte nye dagsordener gennem medierne.

Fynsk Erhverv har fokus på følgende:

INFRASTRUKTUR

VIDEN OG ARBEJDSKRAFT

  • FOKUS: Virksomhederne skal have let og uhindret adgang til velkvalificeret arbejdskraft, viden og kompetencer

OFFENTLIGT/PRIVAT SAMSPIL

  • FOKUS: Skabe størst muligt udbytte/forretning af tæt samspil og videndeling mellem det offentlige og private marked

RAMMEVILKÅR

  • FOKUS: Sikre de bedste rammer og vilkår for fynske virksomheder og deres ansatte

Vi stimulerer til udvikling og vækst i de fynske virksomheder, og vi sætter aktuelle temaer på dagsordenen og spreder de gode erfaringer gennem tværfaglige netværk.

Fynsk Erhverv afgiver høringssvar på en lang række planer og strategier, der påvirker virksomhedernes forhold og områdets udvikling. Derudover deltager Fynsk Erhverv i en række udviklingssamarbejder, hvor vi bidrager med viden og indsigt i de lokale virksomheders faktiske vilkår samt med konstruktive forslag og idéer til den fremtidige udvikling.

Fynsk Erhverv er tæt på de fynske virksomheder og tager regelmæssigt temperaturen i det fynske erhvervsliv gennem Det fynske Erhvervspanel.