Erhvervslivets politiske talerør

Fynsk Erhverv har en vigtig rolle i forhold til at sikre virksomhederne de bedste rammer og vilkår for drift, udvikling og vækst. Vi er som det fynske erhvervslivs fælles talerør i tæt dialog med de fynske virksomheder og med politikere, embedsmænd og andre beslutningstagere lokalt og nationalt, ligesom vi søger aktivt at påvirke aktuelle dagsordener – eller sætte nye – gennem medierne.

Nedenfor kan du læse om det politiske arbejde, som vi har foretaget i Fynsk Erhverv, delt op i forskellige kategorier og temaer. Listen er ikke udtømmende og bliver opdateret løbende.

Bæredygtighed:

Storebæltsforbindelsen:

Lokalpolitik:

Vi appellerer til de fynske politikere og folketingskandidater om at lægge alle gode kræfter i at få løst disse udfordringer igennem de respektive partier og i et konstruktivt samarbejde for Fyn.

Vi fortsætter dialogen med de fynske folketingspolitikere, centrale ordførere, embedsværket m.fl. efter valget for at sikre fokus og konkret handling for et få løst disse aktuelle udfordringer.

Vi arbejder også aktivt under kommune- og folketingsvalg. Nedenfor kan du læse om vores arbejde i de forrige valg.

Folketingsvalget 2022