Her gør vi en forskel…

Fynsk Erhverv er erhvervslivets lokale talerør – og vagthund, når det gælder virksomhedernes rammevilkår og det fynske erhvervsklima.

Vi arbejder derfor målrettet på den erhvervspolitiske scene for at sikre:

 • En velfungerende infrastruktur på Fyn (fysisk/digitalt)
 • Afskaffelse af broafgifterne på Storebælt
 • Gunstig byudvikling, planforhold, kollektiv trafik etc.
 • Iværksætteri i verdensklasse
 • Videns- og erfaringsudveksling på tværs af sektorer, brancher, professioner og generationer
 • En udbredt servicekultur i det offentlige, der sætter virksomhedernes behov i centrum
 • Konkurrencedygtige skatter, afgifter og takster (lokalt/nationalt)
 • Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
 • Tættere samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
 • Attraktive børnepasningstilbud med fleksible åbningstider, der matcher det moderne arbejdsmarkeds behov
 • Branding af Fyn som attraktivt vækstområde
 • Udviklingen af det offentlige-private samspil
 • Udbud af offentlige opgaver, målrettet de fynske virksomheder
 • Innovation og entreprenørskab helt fra folkeskolen

Vi stimulerer til udvikling og vækst i de fynske virksomheder, og vi sætter aktuelle temaer på dagsordenen og spreder de gode erfaringer gennem tværfaglige netværk.

Fynsk Erhverv afgiver høringssvar på en lang række planer og strategier, der påvirker virksomhedernes forhold og områdets udvikling. Derudover deltager Fynsk Erhverv i en række udviklingssamarbejder, hvor vi bidrager med viden og indsigt i de lokale virksomheders faktiske vilkår samt med konstruktive forslag og idéer til den fremtidige udvikling.