Nye partnere i 2021

Nyheder • 06/10/2020

Debat baner vejen for erhvervslivets indflydelse

I slutningen af august inviterede Fynsk Erhverv til debatmøde i anledning af, at Odense Kommunes kommuneplan for 2020-2032 var i høring. Kommuneplanen, der skal revideres hvert 4. år, indeholder visionerne for kommunens udvikling i et 12 års perspektiv og danner ramme omkring den fysiske udvikling. Debatmødet havde derfor til formål dels at give Fynsk Erhvervs lokale partnervirksomheder indsigt i kommunens planer indenfor boligudvikling, erhverv og detailhandel, grøn storby, klimatilpasning, trafik og mobilitet og teknik og miljø, dels at kvalificere det høringssvar, som Fynsk Erhverv traditionens tro kvalificerer planudkastet med.

Blandt deltagerne var Jan Ulrik Nielsen, som ud over at drive rådgivningsvirksomheden NIELSEN | arch, også er lokalformand for Byggesocietetet på Fyn. Han er glad for, at Fynsk Erhverv åbner dørene for, at erhvervslivet kan være med til at påvirke beslutningsprocesserne i kommunen:

“Byggesocietetet, der er Danmarks bredeste netværk inden for Bygge- og ejendomsbranchen, er en landsdækkende organisation, men uden et lokalt sekretariat, så vi har slet ikke selv ressourcer til at løfte den slags høringer. Det var derfor meget interessant for mig at være med, da Fynsk Erhverv indkaldte til debatmøde, hvor vi fik mulighed for at komme med høringssvar efterfølgende,” siger Jan Ulrik Nielsen, som var positivt overrasket over processen.

Konstruktivt samarbejde

“Fra kommunen deltog repræsentanter i mødet, og selvom corona-situationen nok satte sit præg på fremmødet, så havde vi alligevel en bred og konstruktiv dialog, hvor der var god mulighed for at spørge ind til specifikke områder i planen”, konstaterer Jan Ulrik Nielsen.

Formålet med debatmødet fra Fynsk Erhvervs side var at sikre de fynske virksomheder de bedste rammer og vilkår for drift, udvikling og vækst, og derfor var en væsentlig del af processen det efterfølgende høringssvar, som de deltagende virksomheder gav gode input og bidrag til.

“Jeg gik ind med det formål at lytte på, hvordan kommunen ser planen og hvad der bliver sat fokus på i fremtiden. Da embedsmændene forlod mødet, fortsatte vi, og det udmøntede sig til et fælles høringssvar, og det synes jeg faktisk var rigtig godt og konstruktivt. Jeg mener, at det blev et godt og sagligt høringssvar,  vi fik sendt ind,” slutter Jan Ulrik Nielsen.

Erhvervslivets stemme – direkte ind i planprocessen

“Det er helt naturligt at invitere virksomhederne med i processen, når de forskellige planer og strategier i de fynske kommuner er i høring.  Det er en af måderne, hvorpå vi i Fynsk Erhverv henter ‘saft og kraft’ i praksis og løfter opgaven som erhvervslivet fælles stemme og får påvirket de rammer, der understøtter de lokale virksomheder i hverdagen”, siger Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.