Debat • 03/12/2019

Første finanslov varsler nye tider

Colourbox underskrive dokumenter

Den nye regerings første finanslov varsler nye tider. Et stærkt fokus på velfærd og offentligt forbrug overskygger erhvervslivets udfordringer med bl.a. mangel på kvalificeret arbejdskraft og usikkerhed omkring vilkårene for generationsskifte i de familieejede virksomheder.

Også udsigten til stigende skatter, afgifter og gebyrer varsler nye tider. Knap hver fjerde fynske virksomhed peger i seneste undersøgelse i Det fynske Erhvervspanel netop på lave skatter, afgifter og gebyrer som et vigtigt rammevilkår for fortsat udvikling og vækst.  Derfor vil den række af skatte- og afgiftsstigninger, der rammer i 2020, forringe de berørte virksomheders konkurrencekraft, når de rammer markedet.

Positivt er det dog, at regeringen under forhandlingerne har lyttet til bl.a. vores kritik af udsigten til at afskaffe bredbåndspuljen og forlænge perioden for arbejdsgiverbetalt sygdom.

Med finanslovsaftalen er der nu udsigt til at bredbåndspuljen bliver videreført i 2020 med kr. 100 mill., så der kan sikres bredbåndsdækning i hele landet. Ligeledes er forlængelse af perioden for arbejdsgiverbetalt sygdom opgivet.

Det er isoleret set positivt, at regeringen og dens støttepartier med finansloven vil åbne op for en udvidet adgang til at tiltrække faglært arbejdskraft fra udlandet via en positivliste.   Dog havde vi gerne set en generel sænkning af den såkaldte beløbsgrænse, så folk med andre kvalifikationer uden for Europa kan få adgang til de jobs, som vi i dag ikke kan få besat med danske medarbejdere. To ud af tre fynske virksomheder forventer at ansætte flere medarbejdere indenfor de næste par år, så efterspørgslen efter ikke bare faglært arbejdskraft men også andre faggrupper er stigende.

Endelig hilser vi de grønne aftryk velkommen og ser nu frem til at se Danmarks Grønne Fremtidsfond udmønte sig i bæredygtige tiltag.

Se finanslovsaftalen her.