En plads i en af Fynsk Erhvervs netværksgrupper for direktører, ejerledere m.fl. er det bedste du kan gøre for dig selv og din virksomhed. Her får du ny viden og inspiration, sparring, med- og modspil fra ligesindede – alt sammen i fuld fortrolighed. Flere end 200 fynske erhvervsledere har allerede en plads – og vi har også en til dig. Interesseret? Så kontakt Lolle Schierff og hør hvilke netværksmuligheder du har.
En plads i en af Fynsk Erhvervs netværksgrupper for direktører, ejerledere m.fl. er det bedste du kan gøre for dig selv og din virksomhed. Her får du ny viden og inspiration, sparring, med- og modspil fra ligesindede – alt sammen i fuld fortrolighed. Flere end 200 fynske erhvervsledere har allerede en plads – og vi har også en til dig. Interesseret? Så kontakt Lolle Schierff og hør hvilke netværksmuligheder du har.

Nyheder • 10/12/2020

UK forlader EU – er din virksomhed klar til konsekvenserne?

Forhandlingerne mellem EU og UK har nu, totalt set, stået på i næsten fire år. Her to uger før overgangsperiodens afslutning, svinger det endelige resultat stadig mellem en aftale eller ingen aftale. Nationalbanken har i november udgivet et indeks for økonomisk usikkerhed. Dette viser en sammenhæng mellem politisk, økonomisk usikkerhed og økonomisk nedgang. Derfor vil Fynsk Erhverv gerne være med til at mindske usikkerheden og de økonomiske konsekvenser for så mange virksomheder som muligt.

Fynsk Erhverv har spurgt medlemsvirksomhederne
Når vi i Fynsk Erhverv har talt med medlemsvirksomhederne om Brexit, og hvordan det kommer til at påvirke forretningerne, er netop usikkerheden et vigtigt emne. Spørgsmålene er mangeartede og uafklarede. Hvordan kommer en ny britisk CE-mærkning til at se ud? Kopierer de den europæiske CE-mærkning 1:1 eller kommer der nye krav? Hvordan vil valutakurserne reagere – og hvad vil det have af indflydelse på den britiske efterspørgsel? Kommer der toldbarrierer – og hvis ja, hvem skal så betale for de ekstra omkostninger, som en øget administration vil give? Skal man helt omlægge sin forretning og finde nye eksportmarkeder?

Der kommer ændringer i handlen med UK, uanset en eventuel aftale
Uagtet om der kommer en aftale 5 minutter i midnat eller ej, kommer der til at ske grundlæggende ændringer i handlen mellem EU og UK, da UK vil figurere som et tredjeland, udenfor EU. Hvis ikke man finder frem til en aftale, kommer der automatisk restriktioner på samhandlen. Her bl.a.

  • Restriktioner på indrejse af personer og varer mellem EU og UK
  • Indførelse af toldformaliteter og toldkontrol af varer
  • Forøget administrative krav, bl.a. på udstedelse af nye EORI-numre, som toldmyndighederne bruger ifm. genkendelse af registrerede eksportører, dokumentation af oprindelsesland vedr. varer til indførelse i EU og UK, nye udstedelser af licenser og certifikater mm.
  • Restriktioner på tjenesteydelser, bl.a. inden for finansielle tjenesteydelser, transport, audiovisuelle medier og energitjenester

Yderligere information om de ramte områder kan findes på Europa Kommissionens tjekliste.

Da restriktioner på samhandelen mellem EU og UK afhænger af, om der kommer en aftale, opfordrer Fynsk Erhverv til, at de fynske virksomheder holder sig orienterede hos relevante parter, for at mindske usikkerheden efter d. 1. januar 2021:

Fynsk Erhverv klar til at hjælpe digitalt med eksportdokumenterne?
UK’s nye status som tredjeland betyder også, at danske virksomheder, som handler med UK, skal have lavet eksportdokumenter – det gælder både oprindelsescertifikater og ATA carneter. Vi betjener i dag de fynske virksomheder med påtegning af diverse eksportdokumenter til 3. lande.

Vi står derfor klar til også at hjælpe de fynske virksomheder digitalt med eksportdokumenterne til UK efter 1. januar.  Læs mere her.