En plads i en af Fynsk Erhvervs netværksgrupper for direktører, ejerledere m.fl. er det bedste du kan gøre for dig selv og din virksomhed. Her får du ny viden og inspiration, sparring, med- og modspil fra ligesindede – alt sammen i fuld fortrolighed. Flere end 200 fynske erhvervsledere har allerede en plads – og vi har også en til dig. Interesseret? Så kontakt Lolle Schierff og hør hvilke netværksmuligheder du har.
En plads i en af Fynsk Erhvervs netværksgrupper for direktører, ejerledere m.fl. er det bedste du kan gøre for dig selv og din virksomhed. Her får du ny viden og inspiration, sparring, med- og modspil fra ligesindede – alt sammen i fuld fortrolighed. Flere end 200 fynske erhvervsledere har allerede en plads – og vi har også en til dig. Interesseret? Så kontakt Lolle Schierff og hør hvilke netværksmuligheder du har.

Nyheder • 14/12/2020

Det vi gør nu, gør en forskel

Julemåneden plejer at være fyldt med sociale aktiviteter – med kollegerne og i familierne. Det ser dog ikke ud til at blive i samme omfang i år, hvor smittetal og restriktioner sætter sine begrænsninger. Uanset om virksomhederne så vælger at skrue op for julegaverne eller helt at droppe dem i år, så ligger der i begge handlinger en klar anerkendelse af den indsats, medarbejderne har ydet i det forgangne år under de svære omstændigheder, og et stærkt ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at virksomhederne får det bedste afsæt for at komme godt tilbage efter coronaen.

Efter 10 måneder med hjælpepakker og restriktioner har virksomhederne efterhånden fundet fodfæstet og en ny undersøgelse i Det fynske Erhvervspanel i Fynsk Erhverv viser, at virksomhederne er klar til at tage de bedste erfaringer med sig ind i det nye år. Som en erhvervsleder kommenterer i undersøgelsen, så har ’Covid 19 betydet en fuldstændig gennemgang og ’støvsugning’ af virksomheden, hvilket har ført til en større effektivisering’. Hele 46% fremhæver øget digitalisering som en af de positive effekter, og næsten lige så mange peger på nye og bedre arbejdsgange. Det er interessant og viser, at ’det vi gør nu, gør en forskel’.

Der er ingen tvivl om, at vi i mange virksomheder og brancher er blevet ramt af en gevaldig storm. Nogle endda en ren tsunami. Her tænker jeg naturligvis på hele hotel og konferencemarkedet, med larmende stilhed til følge. Men vi står ved en skillevej nu, hvor det amerikanske præsidentvalg er afgjort, BREXIT en kendsgerning og flere Covid19-vacciner er på vej på markedet. Forhåbentligt et paradigmeskifte fra frygt og restriktioner til optimisme og nye muligheder.

Undersøgelsen afdækker ligeledes virksomhedernes fokus på den helt korte og lidt længere bane. Og her er der ingen tvivl om, at tæt på 90% af virksomhederne har fokus på at tilpasse organisationen og forretningsmodellen til den nye virkelighed. 95% har fokus på at øge indtjeningen, og det skal dels ske ved at øge produktiviteten (85%) dels ved at introducere nye produkter og services på markedet (84%).

Undersøgelsen viser over en bred kam, at der er et skarpt fokus på digitalisering, automatisering, bæredygtighed, professionalisering og ressourcer i virksomhederne i de kommende år.

Ifølge samme undersøgelse kan vi forvente at se flere ejer-/generationsskifter og køb/salg af virksomheder, selvom langt hovedparten af de fynske virksomheder primært har fokus på at vækste egen virksomhed indefra (90%).

Der er mange ubesvarede spørgsmål, som vi er utålmodige efter at få besvaret:  Kommer efterspørgslen tilbage? Helt/Delvist? Hvornår? Kan vi holde priserne? Hvordan med konkurrenterne? Leverandørerne? Kan vi tiltrække de dygtigste medarbejdere og specialister, når vi får gang i hjulene igen? Osv.

Vi står i virksomhederne klar i startblokken, klar til at tage fat og få sat gang i væksten igen. Klar til post-corona-tiden. Min appel til alle er at udvise den største ansvarlighed i julemåneden og ind i den kolde vinter og på den måde være med til at gøre tiden frem til en genåbning af samfundet så kort som muligt.

Det vi gør nu, gør en forskel – og sammen er vi stærkest.

God jul.

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv,  i Fyens Stiftstidende den 14. december 2020.