Debat • 19/05/2016

“De nye generationer på arbejdsmarkedet er børn af deres tid”

23. maj afholder Fynsk Erhverv i samarbejde med Tietgen Business og HK Midt åbent arrangement om generation YZ, hvor kultursociolog Emilia van Hauen gør de fremmødte klogere på disse generationer, som er på vej ind på arbejdsmarkedet. “Ældre generationer har altid haft temmelig enslydende fordomme om de unge generationer, men der er ikke noget nyt under solen ved generation YZ. Der er ikke noget at være bekymret for,” fortæller Emilia van Hauen til Fynsk Erhverv. 

23. maj i Mødecenter Fabrikken i Odense kan alle interesserede høre kultursociolog Emilia van Hauen fortælle om generationerne Y og Z, som er de generationer, der er født fra ca. starten af firserne og til i dag. Det er med andre ord de generationer, der er nye på arbejdsmarkedet eller på vej derud.

– Det har vitterligt altid været sådan, at de ældre generationer er bekymrede for de unge generationers narcissisme og mangel på disciplin, modenhed, respekt og så videre, og det er også de typiske bekymringer for generation YZ. Men der er ikke noget nyt under solen her. Der er ikke noget at være bekymret for, fortæller Emilia van Hauen.

Børn af deres tid
En anden fordom om Generation YZ er derimod helt korrekt: de er digitale indfødte.

– De unge er vokset op med den teknologi, der præger vores verden i dag, og anvender den helt naturligt. De er også vandt til, at den konstant og lynhurtigt ændrer sig, fortæller Emilia van Hauen.

Hun understreger, at mange af de unge generationers karakteristika bliver misforstået af de ældre generationer.

– Jeg læste en undersøgelse, der viste, at unge menneskers favorittidspunkt var, når de blev kørt i skole af deres forældre. Det kan man selvfølgelig vælge at tolke som et tegn på generationens forkælethed, men i virkeligheden reagerer de unge jo bare på de input, de får leveret. De er børn af deres tid. Og i undersøgelsen valgte de netop dette som deres favorittidspunkt, fordi det var her, de havde forældrenes opmærksomhed, siger Emilia van Hauen.

Tryghed og frihed
– Det peger på et skisma, som er meget udtalt ved Generation YZ: De stræber meget stærkt efter både frihed og tryghed – og de søger fællesskaber, selvom de i høj grad også er individualister. De er i høj grad præget af at være vokset op i usikre terrortider og i tider, hvor de aldrig ved, hvornår noget er privat eller offentligt, men samtidig vil de også have det bedste ud af livet og at livet skal have mening.

– De har brug for struktur, men også for, at strukturen ikke er så stram, at den kvæler deres kreativitet. Så hvis de ikke oplever, at deres arbejde er meningsgivende, så går de simpelthen, fortæller Emilia van Houen og fortsætter:

– Samtidig er det også produktive generationer, som ser det som en selvfølge, at de skal være skabende.