Nye partnere i 2021

Nyheder • 16/05/2012

CASA Arkitekter – Dialog er den største byggesten

MÅNEDENS VIRKSOMHED: Hele den byggefaglige palet tages i brug, når elektroniske blyantstreger bliver til funktionelt byggeri hos CASA Arkitekter – men når alt kommer til alt, er det dialogen med bygherren, der er altafgørende – ikke mindst i opstartsfasen, mener Søren Qvist Hansen, der er daglig leder hos CASA Arkitekter i Odense. For økonomi- og kvalitetsstyring skal integreres fra de første streger til det færdige byggeri:

Vi bruger utroligt meget krudt i den indledende fase på dialog og forventningsafstemning. Vi møder altid bygherren med respekt, hvor vi lytter efter både udtalte og ikke mindst uudtalte behov. Men vi tillader os også at udfordre og prikke lidt til ham, som de fagpersoner, vi er. For vi er jo ambitiøse på bygherrens vegne, og vi ønsker hele tiden at hæve den samlede kompetence og optimere processen, forklarer Søren Qvist Hansen.
Han suppleres af arkitektkollegaen Poul Qvist Hansen, der medvirker i interviewet via en videoforbindelse fra Næstved, hvor CASA Arkitekter også har tegnestue. Den store videoskærm med det levende billede er næsten symbolsk på kulturen hos CASA Arkitekter: dialog, interaktion og fleksibilitet er højt prioriteret.
Faktisk har vi også et program, hvor vi samtidigt kan sidde og tegne på det samme projekt live, fortæller Søren Qvist Hansen om hele det interaktive set-up.
Byggeri med tanke på slutbrugeren
CASA Arkitekter arbejder indenfor en lang række forskellige felter: administrationsbyggeri, undervisning, kultur og fritid, institutionsbyggeri og boligbyggeri.
– Vi har altid slutbrugeren med i vores tanker, når vi tegner, fortæller Søren Qvist Hansen.
F.eks. allierer CASA sig med børnepsykologer, når der bygges børneinstitutioner. På samme måde har man tænkt moderne velfærdsteknologi ind i plejeboligerne Sydbo i Stenstrup.
Tegnestuen har eksisteret i mere end 20 år, og medarbejderstaben omfatter alt fra arkitekter til kommunikationsdesignere, byggeøkonomer, bygningskonstruktører, byggeledere og tilsynsførende. For øjeblikket har tegnestuen travlt med to børneinstitutioner i Nyborg, ombygning af Nyborg Gymnasium, byggeriet Engbo i Kerteminde og endelig det førnævnte Sydbo i Stenstrup, som CASA bygger for Region Syddanmark.

CASA Arkitekternes tegnestue finder du i de karakterfulde og rå bygninger på Wichmandsgade 5 i Odense. Eller besøg dem på www.casa.dk