Nye partnere i 2021

Nyheder • 10/02/2012

BIOTRANS NORDIC – Fra madaffald til grøn energi

BioTrans Nordic har base i Odense og tilbyder en ny løsning til genbrug af madaffald, grøntsager og frugtskræller, der er både økonomisk og økologisk. Systemet anvendes i professionelle køkkener, kantiner, hoteller, restauranter, hospitaler, plejehjem og andre institutioner. Senest har Biotrans Nordic indgået aftaler med bl.a. DSV, Radisson Blu og Kontordomicilet i Englandsgade på Odense Havn.
Biotrans-systemet har en lang række gavnlige effekter:
–       Arbejdsmiljø – mindre tungt arbejde med bortskaffelse og ikke mindst tid.
–       Fjerner lugtgener, da det er et lukket system
–       Bekæmper skadedyr, da det er et lukket system
–       Mindsker CO2 udledningen (omkring faktor 10) ved transport, da der vil blive færre tømninger.
–       Fortrænger CO2 udledningen fra kulfyrede kraft/varmeværker, da biomassen udvindes til Bioforgasning, dermed mindskes miljøpåvirkningen med en faktor 8.
–       Fortrænger mere miljøbelastende gødning på danske marker, da restproduktet anvendes til gødning med lavere miljøpåvirkning en traditionel sprøjtegødning.
Biotrans Nordic registrerer og måler affaldets vægt fra kundernes unikke affald, og kan derved give dem en tilbagemelding til både internt og eksternt brug om, hvor meget energi og varme, der er skabt af deres madaffald – og derved hvor meget CO2 udledningen er mindsket.
– Det kan godt være, at Rom ikke blev bygget på én dag, men der var dog én, som satte den første sten. Og det kan godt være, at vores løsning ikke løser de samfundsmæssige problemer fra dag 1, men efterhånden, som løsningen og lignende løsninger måtte blive den nye fremtidige løsning for behandling af madaffald som en ressource, ja, så vil den samlede CO2 udledning være væsentlig mindsket via transport, og madaffaldet udnyttet som en ressource – og dermed omdannet til Grøn energi. Det betyder noget!, lyder det fra Søren Pihl, partner i Biotrans Nordic.
Besøg den grønne virksomhed på www.biotrans-nordic.com