Nyheder • 03/03/2023

Bæredygtig omstilling kalder på handlekraft

De danske klimamål er ambitiøse og kræver endnu mere handling, end hvad vi har set til dato, for at vi kan nå at opfylde dem. Det slår Klimarådet fast i den årlige statusrapport, der netop er udkommet.

Danmarks klimamål skal sikre, at udledningen af drivhusgasser reduceres med 50 % frem til 2025, 70 % frem til 2030 og 100 % i 2050.  Den nye regering vil endda fremrykke tidspunktet for de 100 % til 2045 for så i 2050 at nå 110%.

En ting er ambitiøse mål og politik. En anden ting er at omsætte disse til konkrete handlinger. Kort sagt at implementere politikken. Det har som så ofte før vist sig vanskeligere end forudset. Ikke mindst fordi vi er i gang med en historisk omstilling, som hverken lovgivning eller myndigheder ikke er gearet til at håndtere.

Det sværeste – og allervigtigste – står altså tilbage.

De ambitiøse mål i sig selv redder ikke verden – slet ikke sammenholdt med, at Danmarks udledning udgør 0,1% af den samlede globale udledning. Men de ambitiøse mål, politikken og de konkrete handlinger skal dels gøre Danmark til foregangsland, dels styrke danske virksomheders konkurrencekraft og dels sikre beskæftigelsen fremadrettet, bl.a. ved at vi viser vejen for den grønne omstilling gennem ændret adfærd og produktion samt gennem nye teknologier – med et betydeligt eksportpotentiale.  Det kræver politisk handlekraft her og nu.

Som produktionsvirksomhed med stort energiforbrug er det frustrerende f.eks. at blive bremset af bl.a. bureaukratiet, når man er klar til at skifte gassen ud med solceller el. andet. Og som vognmand kan det være svært at forstå rationalet i, at vareleverancerne til bymidten skal leveres i små elbiler, når antallet af disse mangedobles i forhold til en enkelt lastvogn med gældende EU-norm.  Ligeledes for familievirksomheden, der igennem generationer har drevet en god forretning på samme matrikel, men som ikke kan få lov til at omstille sig ved bl.a. at recycle diverse materialer med henblik på genanvendelse i næste projekt, fordi virksomheden ligger i landzone.

Der er masser af forhold, der kan bremse os, men uanset logikken – eller mangel på samme – er det som virksomhed vigtigt at tage ansvaret på sig og sortere, optimere, effektivisere, investere  (fortsæt selv) i det omfang, der kan spares CO2.

Det kræver både handlekraft og risikovillighed i den enkelte virksomhed, men sender også et klart signal til omverdenen om samfundsansvar, ressourcebevidsthed og bæredygtig forretning.

Hvilken leverandør, samarbejdspartner, kunde, bank m.fl. vil ikke blot bemærke det, men belønne det??? Og hvilket talent vil ikke finde sådanne virksomheder langt mere attraktive end dem, der ’trækker den’, til afgifter, lovkrav og EU-direktiver m.fl. tvinger dem i en mere bæredygtig retning???

Fynsk ErhvervsTopmøde den 29. marts sætter vi fokus på netop ’Bæredygtig Business’, idet vi viser vejen fra ord til handling.  Vi har samlet en håndfuld eksperter, nemlig professor Annabeth Aagaard, der forsker i digital og bæredygtig forretningsudvikling og fire eksperter fra lokale virksomheder, der alle har grebet handsken og viser vejen.

Vi afholder også informationsmøde den 19.april  om Go Green-netværkene, der henvender sig til alle fynske virksomheder, som er klar til at dokumentere de grønne tiltag i det første klimaregnskab.

Og den 20. april vender Annabeth Aagaard tilbage til Fyn sammen med et stærkt team af forskere og eksperter, når vi inviterer til dagsseminar i Gentænk NU!-projektet. Det bliver en hel dag, fyldt med viden, værktøjer og netværk.

Hold dig orienteret og tilmeld dig direkte på www.fynskerhverv.dk.

På gensyn i Fynsk Erhverv – så er du godt på vej!

Annabeth Aagaard: Bæredygtig business – her er så mange gode forretningsmuligheder

Aarhus-professor med speciale i digital og bæredygtig forretningsudvikling tager et kig i krystalkuglen til Fynsk ErhvervsTopmøde

Bæredygtighed er en hjørnesten i Damixa

Fynskfødte Damixa nærmer sig hundrede år, men er en topmoderne virksomhed. Og at være topmoderne i 2023 handler i høj grad om fokus på bæredygtighed

FormueFyn satser på smarte IT-løsninger og godt netværk

Selvom FormueFyn var Danmarks første fondsmælgerselskab, så er moderne teknologi, netværk og nytænkning fortsat en meget vigtig del af hverdagen i forretningen. 

Bæredygtighed er en hjørnesten i Damixa

Fynskfødte Damixa nærmer sig hundrede år, men er en topmoderne virksomhed. Og at være topmoderne i 2023 handler i høj grad om fokus på bæredygtighed

Tue Mantoni: Virksomhedens rolle i samfundet er vigtig

Ifølge Tue Mantoni, der er tidligere CEO i Bang & Olufsen og motorcykelgiganten Triumph samt tidligere bestyrelsesformand i Vækstfonden, bør alle erhvervsledere have fokus på, hvilken rolle deres virksomhed kan spille i samfundet i 2023. “Man skal selvfølgelig levere værdi til sine aktionærer, men man skal også tænke på, hvordan man kan appellere og kommunikere […]

Tag en bestyrelsesuddannelse og skab større værdi

Som partnervirksomhed i Fynsk Erhverv har du mulighed for at deltage i Bestyrelsesuddannelsen for SMV-virksomheder ved Aarhus Universitet, endda på favorable vilkår. Igennem de senere år har tæt på 40 fynske erhvervsledere gjort brug af denne partnerfordel, og alle uden undtagelse har gennemført uddannelsen med stor begejstring for både form, indhold og netværket.

Nordeas frivillige arbejde er et “win-win”

I de seneste har tre har de ansatte i banken Nordea haft mulighed for at bruge to arbejdsdage hvert år på at arbejde frivilligt i en god sags tjeneste. En del ansatte i Odense-afdelingen er tilknyttet frivilligcenter Odense - et samarbejde alle parter er godt tilfreds med.

FormueFyn satser på smarte IT-løsninger og godt netværk

Selvom FormueFyn var Danmarks første fondsmælgerselskab, så er moderne teknologi, netværk og nytænkning fortsat en meget vigtig del af hverdagen i forretningen. 

Software-eksperter får sparring til nyansættelser

Da Viking Software havde brug for nye kompetencer til deres marketingafdeling, så skete matchet gennem Fynsk Erhvervs Next Talent forløb - to gange.

Nyt, grønt projekt gør bæredygtighed mere målbar for Automation Lab i Svendborg

I Svendborg-virksomheden Automation Lab har der i de senere år været skarpt fokus på at skrue op for bæredygtigheden og ned for klimaaftrykket. I den forbindelse har virksomheden været testkanin på et nyt tiltag, der nu skal gøre det lettere for alle virksomheder at måle udviklingen på de bæredygtige tiltag. Værktøjet bliver nu rullet ud […]

Focus Advokater: Gode HR-værktøjer understøtter forretningen

Digitalisering af HR-processen hjælper Focus Advokater til at bruge ressourcerne mere fordelagtigt med HR-ONs systemer.

Netværk blæste Gitte over fra første møde

Gitte Zimmermann er glad for den fortrolige sparring, hun får sammen med andre ejerledere i Fynsk Erhvervs netværk. Og anbefaler andre at kigge nærmere på tilbuddet.