Arrangement

Infomøde om Go Green – Netværk for Bæredygtighed og Grøn Omstilling

Du ved, at du og virksomheden skal i gang med klimaregnskabet og bæredygtighedsrapporten, men du ved måske ikke helt, hvordan, hvornår og hvor du skal starte?

Nye EU-regler træder snart i kraft og indebærer, at store virksomheder skal dokumentere deres – og deres leverandøres – klimatiltag. Det stiller krav til alle små og mellemstore virksomheder, som samarbejder med større virksomheder.

Samtidig vil bankerne i fremtiden stille krav til ‘bæredygtighedskontoen’, hvor en virksomheds mulighed for at optage lån og niveauet på renterne vil være afhængig af, hvor grøn virksomheden er, og hvor langt den er nået i forhold til at rapportere.

Klimaregnskabet og -rapporten

Så sidder du med det daglige ansvar for arbejdet med at drive og implementere den grønne omstilling i din virksomhed, så er Go Green netværksforløbet for dig.

Allerede efter to møder, kan din virksomhed vise de første bæredygtighedstal på eget dashboard. Efter fire møder har du virksomhedens første klimaregnskab. Med Go Green netværksforløbet får du ‘regnemaskinen’, der giver dig dokumentation på klimaregnskabet og de første skridt på vejen mod bæredygtighedsrapporten.

Kend næste trin på bæredygtighedsrejsen

Du opbygger viden og kompetencer om bæredygtighed og grøn omstilling, som styrker din virksomhed, dens omdømme og sikre dens ‘license to operate’. I Go Green forløbet får du styr på virksomhedens handlingsplan i forhold til bæredygtighedsrejsen.

Netværk i Fynsk Erhverv

Du får et professionelt faciliteret netværk og en fortrolig netværksgruppe bestående af andre, som har det operationelle ansvar for at drive og implementere virksomhedens grønne omstilling. Det er ikke et krav, at du på forhånd har særlige kompetencer inden for området.
Netværksgruppen er en værdifuld vej til grøn omstilling – konkret og handlingsorienteret.

Er du nysgerrig på indholdet og har du og virksomheden brug for at få lavet jeres klimaregnskab NU? Så er Go Green løsningen!
Kom og hør mere om netværksforløbet og mød facilitator Poul Sögren, Human Revolution, på informationsmødet.

Tilmeld dig infomødet her