Nye partnere i 2021

Debat • 06/05/2020

Debat: Fynske hoteller, restauranter og attraktioner skriger på handling

Fynske hoteller, restauranter og attraktioner skriger på handling

Corona-krisen trækker nu dybe spor hen over erhvervslivet.  Fire ud af 5 fynske virksomheder, store som små, er ramt hårdt på omsætningen, og hele brancher er tvangslukkede.

De statslige hjælpepakker til trods så kan vi konstatere, at de ikke er tilstrækkelige, og det tager for lang tid at få hjælpen udbetalt. Det er ganske få procent, der i skrivende stund har modtaget den statslige støtte. Så den barske virkelighed for virksomhederne i denne branche ser med al tydelighed ud som følger: Ingen kunder, ingen omsætning, men et hårdt pres på likviditeten. Det er en farlig kombination med en truende udløbsdato. Vi står i virksomhederne fortsat med en række faste omkostninger, aflyste ordre og udskudte tiltag, og stilheden er larmende i de lange hotelgange og mennesketomme restauranter.

Nye tal fra Danmarks Statistik visea også med al tydelighed, at disse erhverv uden sammenligning er hårdest ramt af alle erhverv i landet.  91% af hotellerne har haft en omsætningsnedgang på over 75% den seneste måned, og stort set alle hoteller er det, de selv formulerer som ’meget påvirket’.  Det samme gælder restauranterne. Her melder 42% om en lignende omsætningsnedgang.  Det er dog lykkedes for en række restauranter at generere nogen omsætning ved at sælge takeaway.

Derfor har vi brug for handling nu.  En klar plan og retning for genåbning af vores samfund, suppleret med en række tiltag, der kan få danskerne til igen at bruge penge og få omsætningen tilbage, ikke mindst i turist- og oplevelseserhvervet.

Med en klar plan og retning for genåbning af vores samfund vil vi alle med fornyet styrke rette energi og fokus på vores virksomheder og forberede os på igen at kunne tage imod gæsterne. Og tilliden til fremtiden vil stille og roligt begynde at overtrumfe frygten, hvilket igen vil sætte gang i forbruget.  Og ved sideløbende at iværksætte en række yderligere tiltag, kan vi understøtte en hurtig genstart af økonomien.

For turisme- og oplevelseserhvervets vedkommende haster det derfor med at få nedsat momsen på hotelophold og restaurantbesøg samt indført fradrag for hotelophold og restaurationsbesøg a la Bolig-/jobordningen.

Derudover vil det være et stærkt signal til danskerne og gøre det langt mere attraktivt at holde sommerferie rundt i Danmark, hvis broafgiften på Storebæltsbroen suspenderes i sommermånederne. Endelig vil det være gunstigt for forbruget at udbetale de feriepenge, som er blevet indefrosset i forbindelse med ny ferielov.

Vi har i Fynsk Erhverv netop taget temperaturen på corona-krisens indvirkning på det fynske erhvervsliv. Og resultatet er præsenteret for og fremsendt til de fynske folketingspolitikere, inklusiv en lang række konstruktive forslag til tiltag, der kan forbedre og tilpasse hjælpepakkerne til de enkelte branchers særlige vilkår. Og en række nye som kendte forslag til tiltag, der kan stimulere væksten over en bred kam.

Derfor denne appel til Christiansborg om at påtage sig det politiske lederskab og levere på de mange konstruktive forslag, som bl.a. Fynsk Erhverv på vegne af de fynske virksomheder har fremsat – og hellere i dag end i morgen.

To ud af 3 fynske hoteller holder helt lukket lige nu og på den sidste tredjedel er der masser af ledige hotelværelser.  Så også en kraftig opfordring til de fynske kommuner om at leje disse værelser og konferencefaciliteter og stille dem til rådighed som nye ’fjernarbejdspladser’ og møderum for deres ledere og ansatte til erstatning for diverse spiseborde og loftsværelser i private hjem, som i snart to måneder har været den daglige hjemmearbejdsplads for mange kommunalt ansatte.

 

Debatindlæg i Fyens Stiftstidende den 2.5.2020 af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv