Fynsk Erhverv overholder alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Corona Vi sørger for, at du kan føle dig tryg til Fynsk Erhvervs arrangementer Kontakt os hvis du har spørgsmål
Fynsk Erhverv overholder alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Corona Vi sørger for, at du kan føle dig tryg til Fynsk Erhvervs arrangementer Kontakt os hvis du har spørgsmål

Nyheder • 29/10/2020

’Ældrebyrde eller grå guld’ på arbejdsmarkedet?

Arbejdsstyrken forventes at stige de kommende årtier. Hovedforklaringen på dette er den senere tilbagetrækning som følge af højere pensionsalder.

Det betyder, at vi som samfund skal blive bedre til at fastholde seniorerne i virksomhederne. I modsat fald vil vi opleve mangel på arbejdskraft med tab af velfærd til følge.

Seniortænketanken udgav i 2019 i samarbejde med Deloitte et idekatalog til, hvordan vi kan få flere til at blive længere i arbejde og udskyde beslutningen om at gå på pension.  Her peger de bl.a. på behovet for at påvirke de generelle holdninger til seniorerne: ”Myter og fordomme om seniorers præstationsevne, helbred mv. gør det alt andet lige mindre attraktivt at blive på arbejdsmarkedet, hvis der er mulighed for at trække sig tilbage og gå på pension.

Vi har i ’Det fynske Erhvervspanel’ undersøgt virksomhedernes holdninger til +60-årige, sammenholdt med de 30-40-årige.  Og resultatet viser en overvældende positiv oplevelse af seniorerne:

Adgang til velkvalificeret arbejdskraft er altid en af topscorerne, når vi spørger ind til de fynske virksomheders udfordringer. Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste ressource, og i undersøgelsen peger 9 ud af 10 virksomheder på bedre arbejdsforhold for seniorerne, både i forhold til at gøre det attraktivt for den enkelte og for at undgå nedslidning, hvis vi skal fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet.

Vi har netop præsenteret undersøgelsen for de fynske folketingspolitikere, fordi der er behov for konstant politisk fokus på arbejdsstyrkens udvikling og seniorernes erhvervsdeltagelse.    Et overvældende flertal i undersøgelsen peger blandt andet på behovet for at gøre det mere økonomisk attraktivt for virksomhederne at fastholde seniorerne. Tilsvarende for seniorerne at kombinere arbejde og tilbagetrækning, f.eks. ved mindre skrappe modregningsregler.    Dette er konkrete forslag, som kan medvirke til at øge seniorernes erhvervsdeltagelse – og sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for nu og i fremtiden.