Nyheder • 22/01/2013

3. spor er nødvendigt nu!

Fynsk Erhverv har foretaget en lynundersøgelse blandt medlemsvirksomhederne om betydningen af et 3. motorvejsspor på E20 mellem Middelfart og Odense. Og erhvervslivet er ikke i tvivl. Alle respondenter svarede således uden undtagelse, at et 3. spor vil have betydning for deres virksomhed.

Som de største gevinster ved et 3. spor peges på ’øget produktivitet’ og ’øget vækst’ samt ’bedre vilkår for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere’. Og står det til de fynske virksomheder, skal det 3. motorvejsspor finansieres over skatten, da eksempelvis roadpricing vil forringe konkurrenceevnen og forårsage tab af markedsandele.

Se den fulde undersøgelse her

”Der er ingen tvivl om, at trængslen på den fynske motorvej bremser væksten og investeringslysten i de fynske virksomheder. Enhver moderne virksomhed uanset branche er ramt – enten på produktiviteten i form af tabt arbejdstid og forsinkede leverancer eller de oplever store udfordringer med at kunne tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere i virksomhederne. Derfor må vi kraftigt appellere til partierne bag trafikforliget om at finde midlerne til den fynske motorvej nu.

Vi kan garantere øget vækst, stigende produktivitet, flereinvesteringer og øget beskæftigelse i de fynske virksomheder – Er det ikke det, regeringen efterlyser?”

Jens Hempel-Hansen
Formand i Fynsk Erhverv
og adm. direktør i H.J. Hansen Genvinding

 

 

”Det 3. motorvejsspor hen over Fyn er nødvendigt for at undgå trafikalt sammenbrud på Fyn. Transportbranchen og deres kunder plages hver eneste dag af forsinkelser som følge af kødannelser forårsaget at tæt trafik og mange ulykker på den fynske motorvej. Regeringen og Folketinget har det fulde ansvar for at hovedfærdselsåren på tværs af Danmark bliver gearet til at rumme den stærkt stigende trafik, og der kan ikke herske tvivl om at udvidelsen af den fynske motorvej skal have højeste prioritet”

Søren Nielsen
Direktør i Blue Water Shipping og formand for Fynske Speditører