Debat • 06/08/2019

Realisér dit vækstpotentiale med en værdiskabende bestyrelse

cocreation

Jeg har den største respekt for jer ejerledere – ingen tvivl om det. Både jer, som er startet op som iværksættere og jer, der som 2. eller 3. generation driver familievirksomheden videre. Det er jer, der er rygraden i dansk økonomi, og det er derfor af stor samfundsmæssig betydning, at I kan skabe vækst.
Det er min erfaring, at I er villige til at lægge rigtig mange timer i bestræbelserne på at forsvare jeres markedsposition og selvstændighed. Men spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt i en tid, hvor ethvert marked er udfordret på flere fronter, bl.a. af nye teknologier, der øger såvel kompleksitet som hastighed, af ændret forbrugeradfærd, manglende arbejdskraft osv.?

For mange ejerledere er virksomheden deres ’barn’ eller rettere ’sande identitet’, som de vil gå igennem ild og vand for. Nogle ejerledere driver endda virksomhed ud fra devisen ’hvis jeg dør’ og ikke ’når jeg dør’. Oven i det er hverdagen ofte travl og fyldt med mange forskellige opgaver – primært relateret til daglig drift og nogle endda i kategorien ’brandslukning’. Her har mange ejerledere svært ved at slippe kontrollen, uddelegere og som konsekvens heraf også at eksekvere. I den situation risikerer vigtige strategiske beslutninger ikke at blive truffet i tide, og ejerlederen risikerer at stå i vejen for virksomhedens succes uden at vide det. Og så udebliver de gode resultater.

Tiden kalder således på en professionalisering af SMV-segmentet, fordi gode resultater kommer af gode beslutninger, som hviler på et godt beslutningsgrundlag. Et vigtigt skridt i den retning er at etablere en professionel bestyrelse, hvor hvert enkelt medlem kan bidrage aktivt til værdiskabelsen med ny viden, væsentlige kompetencer, erfaringer og gode kontakter. Som kan hjælpe ejerlederen med at få skabt overblik og struktur, kigget dybere ind i forretningsmodellen og i værdistrømmene samt få sat en strategisk retning, der kan sikre virksomheden succes i en turbulent tid.

Som ejerleder har du alt at vinde og intet at tabe. Du har altid fat i ’den lange ende’. En bestyrelse kan ikke tvinge dig til at gennemføre beslutninger, du ikke kan forlige dig med. Men en værdiskabende bestyrelse kan derimod udfylde rollen som din vigtigste inspirator og sparringspartner og sikre, at du trods hverdagens travlhed får truffet de rigtige beslutninger, uanset om du ønsker at fokusere på kerneforretningen (konsolidere), gribe nye muligheder (vækste) eller gennemføre et ejerskifte (salg). Med en værdiskabende bestyrelse skal ikke bare virksomhedens vækstpotentiale realiseres – også ejerlederens.

Så hvis du som ejerleder enten kan genkende dig selv og din hverdag i min beskrivelse ovenfor eller længe har overvejet at etablere en professionel bestyrelse, så vil jeg opfordre dig til nu at tage ’tyren ved hornene’. Grib muligheden for at få et dedikeret team omkring dig, der kan lidt af det, du er god til, og meget af det, du ikke er så god til. Dygtige personer med stort engagement i dig og din virksomhed, der stiller sine kompetencer, tid og netværk til rådighed. Og støtter dig i de strategiske valg og fravalg, der sikrer en god forretning – og dig et godt liv som ejerleder. Et liv, hvor også du kan realisere dit vækstpotentiale og få tid til at dyrke andre interesser, forfølge dine drømme og nyde samværet med dem, du holder af.
Med en veloverstået sommerferie i bagagen er det bedste tidspunkt at træffe beslutningen om at etablere den værdiskabende bestyrelse i din virksomhed netop nu. Så er du godt rustet til en spændende fremtid.

Af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv