Nye partnere i 2021

Nyheder • 05/07/2021

Professionel bestyrelse vigtig for Odense Katedralskole 

Foto © André Dekker, Odense Katedralskole

Med en historie, der rækker 737 år tilbage i tiden, er Odense Katedralskole mildt sagt solidt forankret i det fynske uddannelsessystem, og listen over lokale notabiliteter, som er uddannet på skolen, begynder med Hans Tausen i 1505.

Med andre ord hviler et historisk ansvar på skuldrene af rektor Lone Bjørndal Thomsen, der mere end et halvt årtusinde efter Hans Tausen er den, der skal sikre, at eleverne bliver forberedt bedst muligt på, hvad fremtiden bringer – og på, hvad de skal bringe til fremtiden.

Ud over de opgaver der pålægges fra Børne- og Undervisningsministeriet, skal Lone Bjørndal Thomsen og skolens lærerkollegium tilpasse undervisningen til hverdagens udfordringer, og i den henseende spiller de faglige sparringspartnere en vigtig rolle.

“Vores bestyrelse har blandt andet repræsentanter fra grundskolen, fra SDU og fra Børne-Unge-afdelingen i Odense Kommune, og derfor er det vigtigt, at vi også har erhvervslivet repræsenteret gennem Fynsk Erhverv. Vi kommer let til at sidde i vores egen boble, når uddannelsesfolk taler med uddannelsesfolk, og det er utrolig vigtigt, at vi også får blikket udefra med,” siger Lone Bjørndal Thomsen.

Fokus rettes mod eleverne

Ifølge skolens rektor er det eksterne syn på uddannelsen særligt vigtigt, når politiske beslutninger skal føres ud i livet.

“Når der er nye skolereformer, går uddannelsesfolk straks i gang med praktikken: Hvad betyder det for skemaændringer, for time-fag-fordeling, for udbud af fag og så videre, for det er et stort arbejde at få organisationen ændret. Men det vigtigste er jo, hvad eleverne får ud af det hele, og her er det meget værdifuldt, at vores bestyrelsesmedlem fra Fynsk Erhverv altid – med blikket udefra – spørger ind til elevernes udbytte,” fortæller rektoren for Odense Katedralskole, som er glad for, at elevernes almene dannelse også sikres i forhold til deres senere færd:

Der er en grænse for, hvor meget vi kan differentiere os, men jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi altid sikrer os det positive blik på, hvad eleverne egentlig skal kunne, når de kommer videre. Det betyder måske ikke så meget, hvilke fag man har haft, hvis bare man har lært, at det hele livet er gavnligt at være vedholdende, når man skal tilegne sig ny viden, og det skal vi som skole være med til at påvirke, uanset hvilke KPI’er vi aktuelt bliver målt på.

“Det er relativt nyt, at man har bestyrelser i skolesystemet, men det er det jo ikke i erhvervslivet, og derfor er det klart, at der er en masse at hente, når vi har bestyrelsesmedlemmer, som har masser af erfaring på det område,” lyder det videre fra Lone Bjørndal Thomsen, som tilføjer, at bestyrelsens råderum er alt andet end statisk:

“Vores beslutningskompetencer pendulerer noget med politikken. På et tidspunkt besluttede amterne, at skolerne skulle være selvejende, og på det tidspunkt var der rige muligheder for at opdyrke egne studieretninger. Som det er nu, kan vi vælge mellem nogle faste studieretninger, som ministerierne har opstillet, men det er klart, at vi stadig har mulighed for at vægte vores prioriteter, og der er bestyrelsens arbejde vigtigt.”

Fynsk Erhvervs repræsentant i bestyrelsen ved Odense Katedralskole er Bo Damgård, Bo Damgaard Consulting.

Foto: Rektor Lone Thomsen taler til dimittenderne fra Odense Katedralskole. © André Dekker, Odense Katedralskole