Nye partnervirksomheder

Nyheder • 28/04/2022

Nyttig viden til vækst

Det fynske Vækstbarometer 2021 viser en generel optimisme i det fynske erhvervsliv, og en samlet fynsk score på tværs af de fem kategorier på 3,15 i forhold til landsgennemsnittet på 3,0 indikerer et ganske ’godt klima’ i de fynske virksomheder.

Det fynske Vækstbarometer giver en aktuel indsigt i det fynske erhvervsliv på fem centrale vækstindikatorer, der alle har potentiale til at generere øget udvikling og vækst i de fynske virksomheder – og på Fyn. Disse vækstindikatorer er: ’Digitalisering og ny teknologi’, ’Bæredygtighed’, ’Internationalisering’, ’Professionalisering’ samt ’Adgang til kerneressourcer.’

Jeg kan anbefale enhver fynsk virksomhed at kigge dybere ind i de fem kategorier og vurdere, hvor virksomheden placerer sig på en skala fra 1 – 5? Hvor er de lavthængende frugter? Hvor er de største muligheder? Herfra starter rejsen, der skal føre dig og din virksomhed godt ind i fremtiden.

Med Det fynske Vækstbarometer 2021 ved hånden er der nemlig direkte adgang til nyttig viden og inspiration som afsæt for egne overvejelser og en konstruktiv dialog i hver enkelt virksomhed om, hvordan virksomheden med øget fokus og evt. yderligere investeringer kan fremtidssikres og vækstpotentialet realiseres.

Den aktuelle indsigt i det fynske erhvervsliv viser blandt andet, at de fynske virksomheder ligger foran resten af landet, når vi kigger ind i anvendelsen af forskellige robotteknologier som industri-, service- og softwarerobotter. Her har flere brancher set mulighederne for at styrke deres konkurrencekraft ved at anvende forskellige robotteknologier. Der er dog betydelige forskelle mellem de enkelte brancher og enormt potentiale på dette område.

De fynske virksomheder har forskellige bevæggrunde for at investere i digitalisering og nye teknologier. Især i de større virksomheder dækker de fremrykkede investeringer i digitalisering og nye teknologier over et øget fokus på at reducere omkostningerne, øge indtjeningen og at udnytte nye forretningsområder, som er blevet tydelige under corona-pandemien.

Inden for ’Bæredygtighed’ har 2 ud af 3 fynske virksomheder fokus på medarbejdertrivsel og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Men også reduktion af ressourceforbrug, affaldsmængder, energiforbrug og øget anvendelse af vedvarende energi har virksomhedernes opmærksomhed. For en stor del af virksomhederne er den primære grund til at arbejde med bæredygtighed, at de tager ansvar for at beskytte klima og miljø, men også udsigten til at kunne reducere udgifterne og styrke virksomhedens omdømme og ry spiller en stor rolle. Alle virksomheder arbejder med konkrete tiltag. Hvad er næste tiltag i din virksomhed?

Inden for ’Internationalisering’ har 13% af de fynske virksomheder eksport, primært til Skandinavien og EU, men der er faktisk fynske virksomheder til stede i hele verden. Da virksomheder med international handel og eksport har større muligheder for at vækste end virksomheder, der udelukkende fokuserer på hjemmemarkedet, vil det være oplagt for flere fynske virksomheder at tage konkurrencen op på eksportmarkederne rundt omkring i verden.

De fynske virksomheder har fokus på at ruste sig til den nye virkelighed post-corona og styrker virksomheden ved bl.a. at tilknytte kompetencer i form af en professionel bestyrelse eller et Advisory Board. Eller ved at entrere med professionelle rådgivere og sparringspartnere, f.eks. igennem professionelle netværk og klyngesamarbejder. En enestående måde at få adgang til værdifuld viden, erfaringer, kontakter samt indsigt i nye brancher og markeder på. Det er et godt tegn, at de fynske virksomheder professionaliseres til en fremtid, hvor der er brug for at kunne navigere i uvished og ændre kurs over en nat.

Manglen på arbejdskraft har været en af de væsentligste udfordringer for at kunne fastholde væksten det senest år. Bl.a. har byggebranchen haft et meget højt aktivitetsniveau og en massiv efterspørgsel efter ufaglærte og især faglærte medarbejdere. Tæt på hver tredje virksomhed havde i 2021 problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Derfor har virksomhederne over en bred kam taget en række initiativer for at kompensere for manglen på arbejdskraft, f.eks. efter-/videreuddannelse, ansat flere lærlinge og elever, outsourcet opgaver til underleverandører og indført nye teknologier.

Travlhed i de fynske virksomheder har været en barriere for yderligere fokusering og investering i de fem vækstområder det seneste år. Manglende tid, ressourcer eller viden er således de gennemgående barrierer, der peges på. Det er dog et grundvilkår og en faldgrube for enhver virksomhed, når driften tager over.

Derfor en oprigtig opfordring til at få prioriteret tiden og ressourcerne til at komme op i helikopteren og få truffet de strategiske beslutninger, der skal sikre dig og din virksomhed en stærk position i fremtiden. Det fynske Vækstbarometer 2021 viser dig vejen inden for fem af de megatrends, som har potentiale til at generere øget udvikling og vækst, også i din virksomhed.

God fornøjelse.

Klumme i Erhverv+ den 28. april 2022 af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

Læs og hent inspiration i Det fynske Vækstbarometer her

Det gode brand er en fælles opgave

De fynske virksomheder har et fælles ansvar, når det drejer sig om at lokke ny arbejdskraft til øen - nemlig at fortælle de gode historier om Odense og Fyn. Det mener koncernchef i 3C Groups, Niels Thorborg, der deltog i Small Great Nations roadshow tidligere i maj, der skulle belyse lokale styrker og udfordringer i forhold til den grønne omstilling, og ikke mindst at diskutere, hvordan regionen tiltrækker de mennesker, der skal til for at løfte opgaven

Lederes tilstedeværelse på sociale medier er en vigtig opgave

Synlighed er vigtigt. Vi ved, at når kunderne skal vælge leverandør og produkter er kendskab vigtigt. Vi ved, at det er nemmere at tiltrække medarbejdere, når man har et stærkt brand. Men i 2022 er det ikke nok at virksomheden kommunikerer. Enhver leder i 2022 skal kommunikere – internt som eksternt. I artiklen kommer kommunikationsrådgiver Julie Lindegaard med en række gode råd til, hvordan du gør.

Digitalisering og e-handel skaber vækst i fynske virksomheder

Da Fynsk Erhverv tirsdag den 17. maj indtog scenen i Odense Sommerrevys telt stod programmet på fremtidens marked gennem digitale løsninger. I dagens anledning var der inviteret tre gæster, der har oplevet stor digital succes samt moderator Julie Lindegaard.

Digitalisering åbner internationalt marked på vid gab for Dinex

MIDDELFART: Da Middelfart-virksomheden Dinex i januar 2020 lancerede nyt website og en helt nyetableret e-handelsløsning, havde ingen i huset turdet drømme om, hvor god en idé, det skulle vise sig at være.

Fynsk eksport til hele verden trods forhindringer

Trods mange forhindringer de senere år med bl.a. en verdens omspændt epidemi, spærring af Suez-kanal, stigende råvarepriser, forsinkede leverancer og nu krig i Ukraine, så eksporterer de fynske virksomheder fortsat i stor stil til hele verden.

Virksomhedsbesøg på Odense Havn, hvor den grønne omstilling får ’ben at stå på’

KERTEMINDE: Siden Odense Havn for syv år siden købte Lindø Industripark har de sammen udviklet sig, så Odense Havn i dag tilbyder stærke logistikløsninger og nogle af verdens mest unikke faciliteter.

Lav uddannelsesaftalerne i maj

Erhvervsskolerne er utroligt glade for samarbejdet med virksomhederne, og at der indgås flere og flere lærepladsaftaler med eleverne. Det er der to grunde til, nemlig at eleverne skal færdiggøre deres uddannelse i virksomhederne, og at vi som samfund dermed sikrer os en tilgang af dygtige faglærte i fremtiden.

Business Lounge: Vilje og evne til digital udvikling

Fynsk Erhverv inviterer hele det fynske erhvervsliv til en inspirerende eftermiddag med fokus på fremtidens forretninger og til hyggeligt samvær under den efterfølgende picnic og forestilling i Odense Sommerrevy 2022. Du møder direktør Lars Hedal fra det fynske væksteventyr, it-selskabet Hesehus a/s. Lars Hedal giver et skarpt bud på det fynske erhvervslivs vilje og evne […]

Professionel bestyrelse baner vejen for succes

MIDDELFART: Fællesskab gør som bekendt stærk. Det gælder også inden for forretningsverdenen, hvor Peter Gjerløff, som direktør og eneejer af Mogens Rasmussen A/S i Middelfart, af samme årsag er glad for sin bestyrelse. “Jeg har været eneejer af virksomheden siden 2014, og der er ingen tvivl om, at én af de vigtigste beslutninger, jeg har […]