Nyheder • 28/04/2022

Nyttig viden til vækst

Det fynske Vækstbarometer 2021 viser en generel optimisme i det fynske erhvervsliv, og en samlet fynsk score på tværs af de fem kategorier på 3,15 i forhold til landsgennemsnittet på 3,0 indikerer et ganske ’godt klima’ i de fynske virksomheder.

Det fynske Vækstbarometer giver en aktuel indsigt i det fynske erhvervsliv på fem centrale vækstindikatorer, der alle har potentiale til at generere øget udvikling og vækst i de fynske virksomheder – og på Fyn. Disse vækstindikatorer er: ’Digitalisering og ny teknologi’, ’Bæredygtighed’, ’Internationalisering’, ’Professionalisering’ samt ’Adgang til kerneressourcer.’

Jeg kan anbefale enhver fynsk virksomhed at kigge dybere ind i de fem kategorier og vurdere, hvor virksomheden placerer sig på en skala fra 1 – 5? Hvor er de lavthængende frugter? Hvor er de største muligheder? Herfra starter rejsen, der skal føre dig og din virksomhed godt ind i fremtiden.

Med Det fynske Vækstbarometer 2021 ved hånden er der nemlig direkte adgang til nyttig viden og inspiration som afsæt for egne overvejelser og en konstruktiv dialog i hver enkelt virksomhed om, hvordan virksomheden med øget fokus og evt. yderligere investeringer kan fremtidssikres og vækstpotentialet realiseres.

Den aktuelle indsigt i det fynske erhvervsliv viser blandt andet, at de fynske virksomheder ligger foran resten af landet, når vi kigger ind i anvendelsen af forskellige robotteknologier som industri-, service- og softwarerobotter. Her har flere brancher set mulighederne for at styrke deres konkurrencekraft ved at anvende forskellige robotteknologier. Der er dog betydelige forskelle mellem de enkelte brancher og enormt potentiale på dette område.

De fynske virksomheder har forskellige bevæggrunde for at investere i digitalisering og nye teknologier. Især i de større virksomheder dækker de fremrykkede investeringer i digitalisering og nye teknologier over et øget fokus på at reducere omkostningerne, øge indtjeningen og at udnytte nye forretningsområder, som er blevet tydelige under corona-pandemien.

Inden for ’Bæredygtighed’ har 2 ud af 3 fynske virksomheder fokus på medarbejdertrivsel og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Men også reduktion af ressourceforbrug, affaldsmængder, energiforbrug og øget anvendelse af vedvarende energi har virksomhedernes opmærksomhed. For en stor del af virksomhederne er den primære grund til at arbejde med bæredygtighed, at de tager ansvar for at beskytte klima og miljø, men også udsigten til at kunne reducere udgifterne og styrke virksomhedens omdømme og ry spiller en stor rolle. Alle virksomheder arbejder med konkrete tiltag. Hvad er næste tiltag i din virksomhed?

Inden for ’Internationalisering’ har 13% af de fynske virksomheder eksport, primært til Skandinavien og EU, men der er faktisk fynske virksomheder til stede i hele verden. Da virksomheder med international handel og eksport har større muligheder for at vækste end virksomheder, der udelukkende fokuserer på hjemmemarkedet, vil det være oplagt for flere fynske virksomheder at tage konkurrencen op på eksportmarkederne rundt omkring i verden.

De fynske virksomheder har fokus på at ruste sig til den nye virkelighed post-corona og styrker virksomheden ved bl.a. at tilknytte kompetencer i form af en professionel bestyrelse eller et Advisory Board. Eller ved at entrere med professionelle rådgivere og sparringspartnere, f.eks. igennem professionelle netværk og klyngesamarbejder. En enestående måde at få adgang til værdifuld viden, erfaringer, kontakter samt indsigt i nye brancher og markeder på. Det er et godt tegn, at de fynske virksomheder professionaliseres til en fremtid, hvor der er brug for at kunne navigere i uvished og ændre kurs over en nat.

Manglen på arbejdskraft har været en af de væsentligste udfordringer for at kunne fastholde væksten det senest år. Bl.a. har byggebranchen haft et meget højt aktivitetsniveau og en massiv efterspørgsel efter ufaglærte og især faglærte medarbejdere. Tæt på hver tredje virksomhed havde i 2021 problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Derfor har virksomhederne over en bred kam taget en række initiativer for at kompensere for manglen på arbejdskraft, f.eks. efter-/videreuddannelse, ansat flere lærlinge og elever, outsourcet opgaver til underleverandører og indført nye teknologier.

Travlhed i de fynske virksomheder har været en barriere for yderligere fokusering og investering i de fem vækstområder det seneste år. Manglende tid, ressourcer eller viden er således de gennemgående barrierer, der peges på. Det er dog et grundvilkår og en faldgrube for enhver virksomhed, når driften tager over.

Derfor en oprigtig opfordring til at få prioriteret tiden og ressourcerne til at komme op i helikopteren og få truffet de strategiske beslutninger, der skal sikre dig og din virksomhed en stærk position i fremtiden. Det fynske Vækstbarometer 2021 viser dig vejen inden for fem af de megatrends, som har potentiale til at generere øget udvikling og vækst, også i din virksomhed.

God fornøjelse.

Klumme i Erhverv+ den 28. april 2022 af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

Læs og hent inspiration i Det fynske Vækstbarometer her

Netværket styrker Tinas lederevner

Som ejerleder i regnskabshuset Regnskab & Administration med godt 30 ansatte har Tina Berg Svendsen nok at se til i det daglige. I april 2023 blev ledergruppen udvidet, så de nu er tre om opgaven. Ikke desto mindre har hun fast prioriteret at sætte tid af til deltagelse i netværksgrupper. Og ifølge Tina Berg Svendsen […]

Ekspert: Vi er midt i en teknologisk eksplosion

Da internettet for alvor blev introduceret for menigmand i midten af 90’erne var det de færreste, der kunne forestille sig den betydning, som teknologien skulle få for samfundet i løbet af de næste årtier. Men ifølge IT-ekspert Tim Frank Andersen er det intet at regne imod de forandringer, som verden går i møde i de […]

20 års optimering kræver et nyt navn

I Stentransporten Vissenbjerg har Heine Pedersen i 20 år arbejdet så intenst på at føre faderens livsværk til nye højder, at et navneskifte helt bogstaveligt talt lurer i nær fremtid.

Gør din affaldshåndtering til en konkurrencefordel

Når Fynsk Erhverv den 26. oktober afholder Fynsk Miljødag i samarbejde med virksomhederne Marius Pedersen, European Recycling Platform og OKNygaard A/S, kan deltagerne tage masser af konkrete forretningsfordele med hjem fra arrangementet. Det lover miljøkonsulent Ole Strøm der er repræsentant for den odenseanske del af virksomheden Marius Pedersen og er blandt landets førende inden for […]

Har du helt styr på producentansvaret for emballage?

Om mindre end to år skal alle danske virksomheder, der anvender emballage i en eller anden form, leve op til en lang række krav om rapportering, indsamling, sortering og genanvendelse. Er du klar? Kom til Fynsk Miljødag 2023 d. 26. oktober og få viden, løsninger og svar.

Montana: Vi skal være dygtige for at blive i Danmark

I den sydfynske familievirksomhed Montana Furnitures har udviklingen  aldrig gået stærkere, end den gør i dag. Driften bliver løbende automatiseret på alle områder, hvor det er muligt, fokus på bedre bæredygtighed er stadig skarpere og digitaliseringen er rykket højt op på bestyrelsens dagsordenen.

40 fynske erhvervsledere besejrede Mont Ventoux

I september besejrede Fynsk Erhvervs netværksgruppe Business Challenge Cykling årets ultimative udfordring i Provence. Blandt de cyklende er adm. direktør Kim Aage Birkerød Nielsen, der fortæller om sin erfaring med netværket og hvilken styrke sparringen på turene og virksomhedsbesøgene giver ham - både personligt og fagligt. 

Offentlig velfærd skal understøtte virksomhederne

De politiske planer for det kommende år er ved at tage form. Med statsministerens åbningstale og åbningsdebatten i folketinget i sidste uge er banen kridtet op for 167 nye lovforslag og -ændringer. Og i de fynske kommuner er serviceniveauet nu lagt fast for 2024 i forbindelse med godkendelsen af de kommunale budgetter. Fem generationer på arbejdsmarkedet samtidig og udsigt til en kraftigt faldende arbejdsstyrke stiller nye krav til virksomhederne. Det skal den offentlige velfærd understøtte.

Digitalisering skal gøre dyr og gæster glade i Zoo

Odense Zoo investerer i digitalisering og automatisering for at hæve dyrevelfærden og give gæsterne får bedre oplevelser.