Nyheder • 28/04/2022

Nyttig viden til vækst

Det fynske Vækstbarometer 2021 viser en generel optimisme i det fynske erhvervsliv, og en samlet fynsk score på tværs af de fem kategorier på 3,15 i forhold til landsgennemsnittet på 3,0 indikerer et ganske ’godt klima’ i de fynske virksomheder.

Det fynske Vækstbarometer giver en aktuel indsigt i det fynske erhvervsliv på fem centrale vækstindikatorer, der alle har potentiale til at generere øget udvikling og vækst i de fynske virksomheder – og på Fyn. Disse vækstindikatorer er: ’Digitalisering og ny teknologi’, ’Bæredygtighed’, ’Internationalisering’, ’Professionalisering’ samt ’Adgang til kerneressourcer.’

Jeg kan anbefale enhver fynsk virksomhed at kigge dybere ind i de fem kategorier og vurdere, hvor virksomheden placerer sig på en skala fra 1 – 5? Hvor er de lavthængende frugter? Hvor er de største muligheder? Herfra starter rejsen, der skal føre dig og din virksomhed godt ind i fremtiden.

Med Det fynske Vækstbarometer 2021 ved hånden er der nemlig direkte adgang til nyttig viden og inspiration som afsæt for egne overvejelser og en konstruktiv dialog i hver enkelt virksomhed om, hvordan virksomheden med øget fokus og evt. yderligere investeringer kan fremtidssikres og vækstpotentialet realiseres.

Den aktuelle indsigt i det fynske erhvervsliv viser blandt andet, at de fynske virksomheder ligger foran resten af landet, når vi kigger ind i anvendelsen af forskellige robotteknologier som industri-, service- og softwarerobotter. Her har flere brancher set mulighederne for at styrke deres konkurrencekraft ved at anvende forskellige robotteknologier. Der er dog betydelige forskelle mellem de enkelte brancher og enormt potentiale på dette område.

De fynske virksomheder har forskellige bevæggrunde for at investere i digitalisering og nye teknologier. Især i de større virksomheder dækker de fremrykkede investeringer i digitalisering og nye teknologier over et øget fokus på at reducere omkostningerne, øge indtjeningen og at udnytte nye forretningsområder, som er blevet tydelige under corona-pandemien.

Inden for ’Bæredygtighed’ har 2 ud af 3 fynske virksomheder fokus på medarbejdertrivsel og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Men også reduktion af ressourceforbrug, affaldsmængder, energiforbrug og øget anvendelse af vedvarende energi har virksomhedernes opmærksomhed. For en stor del af virksomhederne er den primære grund til at arbejde med bæredygtighed, at de tager ansvar for at beskytte klima og miljø, men også udsigten til at kunne reducere udgifterne og styrke virksomhedens omdømme og ry spiller en stor rolle. Alle virksomheder arbejder med konkrete tiltag. Hvad er næste tiltag i din virksomhed?

Inden for ’Internationalisering’ har 13% af de fynske virksomheder eksport, primært til Skandinavien og EU, men der er faktisk fynske virksomheder til stede i hele verden. Da virksomheder med international handel og eksport har større muligheder for at vækste end virksomheder, der udelukkende fokuserer på hjemmemarkedet, vil det være oplagt for flere fynske virksomheder at tage konkurrencen op på eksportmarkederne rundt omkring i verden.

De fynske virksomheder har fokus på at ruste sig til den nye virkelighed post-corona og styrker virksomheden ved bl.a. at tilknytte kompetencer i form af en professionel bestyrelse eller et Advisory Board. Eller ved at entrere med professionelle rådgivere og sparringspartnere, f.eks. igennem professionelle netværk og klyngesamarbejder. En enestående måde at få adgang til værdifuld viden, erfaringer, kontakter samt indsigt i nye brancher og markeder på. Det er et godt tegn, at de fynske virksomheder professionaliseres til en fremtid, hvor der er brug for at kunne navigere i uvished og ændre kurs over en nat.

Manglen på arbejdskraft har været en af de væsentligste udfordringer for at kunne fastholde væksten det senest år. Bl.a. har byggebranchen haft et meget højt aktivitetsniveau og en massiv efterspørgsel efter ufaglærte og især faglærte medarbejdere. Tæt på hver tredje virksomhed havde i 2021 problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Derfor har virksomhederne over en bred kam taget en række initiativer for at kompensere for manglen på arbejdskraft, f.eks. efter-/videreuddannelse, ansat flere lærlinge og elever, outsourcet opgaver til underleverandører og indført nye teknologier.

Travlhed i de fynske virksomheder har været en barriere for yderligere fokusering og investering i de fem vækstområder det seneste år. Manglende tid, ressourcer eller viden er således de gennemgående barrierer, der peges på. Det er dog et grundvilkår og en faldgrube for enhver virksomhed, når driften tager over.

Derfor en oprigtig opfordring til at få prioriteret tiden og ressourcerne til at komme op i helikopteren og få truffet de strategiske beslutninger, der skal sikre dig og din virksomhed en stærk position i fremtiden. Det fynske Vækstbarometer 2021 viser dig vejen inden for fem af de megatrends, som har potentiale til at generere øget udvikling og vækst, også i din virksomhed.

God fornøjelse.

Klumme i Erhverv+ den 28. april 2022 af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

Læs og hent inspiration i Det fynske Vækstbarometer her

Familievirksomhed forbereder sig på miljøkrav i god tid

Mens byggevirksomheden Poul Rasmussen endnu ikke er undlagt lovkravet om bæredygtighedsrapporteringen, så er virksomheden godt i gang med at klæde sig på til den bæredygtige dagsorden. Derfor har familievirksomheden tilmeldt sig vores ESG-Netværk for at være klar til fremtidige krav fra både stat, kunder og institutioner. 

Brain Boost: Ikke alle indtægter skaber samme værdi

Da softwarehuset Ecreo og Fynsk Erhverv i fællesskab afholdte seminaret "Styrk din digitale B2B-strategi og skab resiliens i en uforudsigelig tid" var Odense-virksomheden Flexbuy Technologies repræsenteret blandt deltagerne i form af Jacob Brage. Og han forlod Alfred og Kamilla, hvor arrangementet blev afholdt, i opløftet tilstand.

Brug din stemme på et stærkt EU

Når der søndag, den 9. juni er valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er det vigtigt, at vi alle gør brug af vores demokratiske ret og sætter vores kryds på stemmesedlen. Det skaber en grønnere fremtid og styrker den enkelte virksomhed, det enkelte land - og den europæiske union. Tak fordi du bruger din stemme.

Fynsk logistikgigant krydser fingre for bedre forbindelser til motorvejsnettet

Den familieejede logistikvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S forventer efter en årrække med særdeles solide regnskaber, at de kommende år byder på flere udfordringer og mere usikkerhed i markedet. Men ikke desto mindre er stemningen på direktionsgangen på Logistikvej i Odense fortsat høj, og listen over nye initiativer bliver ikke kortere. “2024 bliver et overgangsår, hvor […]

Damixa skruer op for den digitale tilstedeværelse

På Den Fynske E-handelskonference den 21. maj sætter Damixas Brand og Marketing Manager, Anna Trojel, ord på den digitale rejse, der skal føre Damixa helt up to date.

Optimisme at spore i det fynske erhvervsliv

De fynske virksomheder er sunde og robuste, og de fleste er ved at indfinde sig i den nye virkelighed med stigende tempo og kompleksitet. Det viser vores nyeste temperaturmåling i det fynske erhvervsliv, der giver en stærk tro på fremtiden.

Skru op for resiliensen og få en bedre forretning

Når Fynsk Erhverv den 23. maj i fællesskab med Ecreo inviterer til fællesseminar, vil de fremmødte gå hjem med konkrete værktøjer, der skal inspirere til at forbedre kundeoplevelsen og øge virksomhedens værdi ved at skærpe det strategiske fokus. Det lover Michael Nørregaard Wilkens, der er executive advisor i den internationale rådgivningsvirksomhed Strategyzer og oplægsholder på […]

Viden til Vækst: Gode teams har psykologisk tryghed

Den 12. september inviterer vi i samarbejde med LearnX til erhvervskonference, hvor du bl.a. kan møde ledelsesrådgiver Christian Ørsted, der sætter fokus på, hvordan psykologisk tryghed kan løfte medarbejderne markant. Vi har forinden været i dialog med Christian Ørsted, der løfter lidt af sløret for sit oplæg. Husk, at du som partnervirksomhed får 50% rabat på billetprisen.

Netværk styrker Pia Mathiasens HR-kompetencer

Med HR-ansvar for over 300 medarbejdere, har HR-ansvarlig hos Ken Hygiejne Systems A/S, Pia Mathiasen, trådt ind i vores HR-netværk for at få ekstern, faglig sparring med ligesindede. Er du også interesseret i en netværksgruppe – så har vi også et til dig!