Nye partnere i 2021

Nyheder • 01/06/2021

Internationale skoler styrker erhvervslivets bagland

Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet har alle dage tiltrukket international arbejdskraft til Odense, men i de senere år har det stigende aktivitetsniveau i det fynske erhvervsliv gjort, at tilstrømningen er steget betydeligt.

Et af de steder, hvor udviklingen ses tydeligt, er på Henriette Hørlücks Skole midt i Odense. Ud over privatskolens 500 danske elever, huser bygningerne nemlig også en afdeling, som hedder Odense International School, hvor godt 200 børn fra 5-16 år undervises efter internationalt system og med engelsk som hovedsprog.

“I løbet af de seneste år har vi oplevet en stigning på omkring 22 børn om året, og til kommende skoleår har vi indtil videre børn skrevet op til 211 bekræftede pladser. Forældrene har stadig SDU og sygehuset som de primære arbejdsgivere, men der er flere og flere børn, hvis mor eller far arbejder i en af robotvirksomhederne, på letbaneprojektet, eller på Facebook,” siger Johanne Skaanes-Allo, der er skoleleder på Odense International School.

Internationalt netværk formaliseret

Som rektor har Johanne Skaanes-Allo det øverste ansvar for skolens eksterne samarbejder, og også her er der over nogle år sket en konsolidering af de internationale projekter.

“Som skole har vi altid arbejdet tæt sammen med erhvervslivet og de store arbejdspladser, ligesom vi har været i tæt dialog med Odense Kommune. I dag er kommunens hjælp og assistance til internationale tilflyttere blevet mere formaliseret og struktureret med International Community Odense. Netværket er en stor hjælp for os, der arbejder med internationale tilflyttere, og man kan måske sige, at det opstod i netværket af de mange aktører, der har det til fælles, at de støtter internationalisering på Fyn,” fortæller Johanne Skaanes-Allo.

Blandt skolens oplagte og nære samarbejdspartnere er Nyborg Gymnasium, hvor der udbydes et såkaldt IB Diploma-program, som er en international gymnasial uddannelse, og derfor et oplagt næste skridt for mange af eleverne fra Odense International School.

“Vi har et godt samarbejde med IB-uddannelsen i Nyborg, der også har en repræsentant i vores advisory board.  Vi er Primary School og secondary school-specialister, og vi har elever op til 10. klasse, mens gymnasiedelen er i Nyborg,” siger Johanne Skaanes-Allo.

Hun bakkes op af Ulrik Nørum, der er leder af IB-delen på Nyborg Gymnasium og desuden Advisory Board-repræsentant hos Odense International School.

“Der har altid været et naturligt tæt samarbejde, og vi laver en del brobygningsarrangementer sammen, fordi vi har en lang række fælles interesser. De støtter os, og vi kan også mærke, at der er kommet flere internationale elever til Fyn, hvilket også betyder, at vi har dobbelt så mange elever, som vi havde for omkring år siden,” siger Ulrik Nørum.

“Sammen med Odense International School er vi med til at sikre et kontinuum i uddannelsessystemet, som betyder, at det ikke er noget problem at flytte til Fyn. Vi har internationale tilbud uanset, hvor gamle børnene er,” lyder det videre fra Ulrik Nørum, som understreger, at studenterne med den internationale uddannelse er fuldt ud klar til en karriere i Danmark, hvis de skulle ønske det:

“Vi underviser i dansk på tre forskellige niveauer, begynder, fortsætter og modersmål, og vores målsætning er at de når et niveau, hvor de også kan søge ind på rent dansksprogede uddannelser på universitet efterfølgende. Mit skøn er, at cirka halvdelen af vores studenter ender med at blive i Danmark for at læse videre, og det er ikke kun de danske børn,” lyder det fra Ulrik Nørum.

Tæt forbindelse til erhvervslivet

Elevtallene på de to uddannelsesinstitutioner er direkte påvirket af internationaliseringen i de fynske virksomheder, men også i det daglige liv på skolerne spiller koblingen til erhvervslivet en stor rolle.

Det gælder ikke mindst på Nyborg Gymnasium, hvor rektor Henrik Vestergaard Stokholm ikke er det mindste i tvivl om vigtigheden af det samarbejde.

“Det betyder alt. Erhvervslivet er en meget stor del af livsnerven hos os. Dels skal virksomhederne i sidste ende aftage vores elever, men der er også en symbiose i uddannelserne, hvor virksomhederne kommer ind i huset, og eleverne laver opgaver for dem,” siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Eleverne på Odense International School er i sagens natur ikke så tæt på arbejdsmarkedet, men ikke desto mindre lægger skolen stor vægt på, at invitere erhvervslivet med til bords.

“Vi har mange samarbejder på forskellige niveauer, og vi har også repræsentanter fra virksomheder med i vores advisory board. Og vi vil gerne have endnu flere erhvervssamarbejder, for det er ’real life’ og en vigtig del af skolens miljø.” I dag har Odense International School samarbejder med SDU, DTI og KUBO.

Foto: © Nyborg Gymnasium. Huerne kastes i vejret ved dimissionen på Nyborg Gymnasium i 2020. Et zoom på huerne ville afsløre en krans af flag, som symboliserer den internationale studendereksamen.

Fynsk Erhverv er repræsenteret i bestyrelsen hos Nyborg Gymnasium ved Bjørn Petersen.