Nye partnere i 2021

Nyheder • 29/06/2021

Infrastrukturplan 2035 sylter det tredje spor syd om Odense!

Mere end 160 mia. kr. er fordelt på en række infrastrukturprojekter over hele landet med ny politisk aftale. Og til Fynsk Erhvervs store glæde – og forventning – har også flere fynske projekter fundet plads i planen.   Det gælder bl.a. udbygning af E20 syd om Odense, elladestandere langs motorvejsnettet, ny jernbane over Vestfyn og analyser af hhv. Als-Fynbroen og den tredje Lillebæltsbro.

Fyn ligger midt i landet, og disse projekter vil alle understøtte mobiliteten og produktiviteten i det fynske erhvervsliv, ligesom de vil styrke sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark.  “Men det er en langsigtet plan, og det er kritisk, ikke bare for os på Fyn, men for alle, der færdes på tværs af landet regelmæssigt, at det tredje spor i begge retninger på E20 syd om Odense først er planlagt påbegyndt i 2025.  Køkørsel, forsinkelser og uheld er dagligdagen for os, der færdes her dagligt,” siger Jytte Reinholdt, Fynsk Erhverv, og fortsætter:

Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan denne strækning den vil sande til i løbet af de næste 5-7 år, inden de ekstra spor på de 14 km. mellem afkørsel 53 og 50 kan tages i brug.  De samme 14 km vil utvivlsomt blive en kritisk flaskehals for os alle, men især for de ambulancer, der fra 2024 skal forcere trængslen her for at komme frem til Odense Universitetshospital ad den nye afkørsel 50.

Der er dog også et par torne i den store buket.  En af dem handler om, at en del af finansieringen skal hentes fra Storebæltsforbindelsen i form af udbytter i størrelsesordenen 7,2 mia. kr. frem til 2030.

Vi mener principielt i Fynsk Erhverv, at infrastruktur skal finansieres af fællesskabet, dvs. over skatten, og ikke af Storebæltsforbindelsens kunder.

“Derudover er vi kritiske overfor tilskuddet på kr. 581 mio. til Odense Letbanes etape 2, idet vi kan konstatere, at der er begrænset opbakning til den. Letbanen er både meget dyr og ufleksibel i forhold til at kunne følge med behovene over tid.  Her foretrækker vi klart brintbusser og tilsvarende, hvor ruterne kan anlægges langt billigere og tilpasses løbende”, slutter Jytte Reinholdt.

På Transportministeriets hjemmeside kan du hente aftalen