Nyheder • 06/12/2022

Go Green – License to operate

Alle taler om det. Ud med russisk gas og fossile brændstoffer, ind med mere grøn energi, flere elbiler, vindmøller og solceller, mere genbrug, cirkulær økonomi, affaldssortering, kødløse dage, fortsæt selv. Det gælder på Christiansborg, i virksomhederne, i medierne og ved middagsbordet.  Bæredygtighedsdagsordenen er ikke længere politik og store visioner,  det handler om din virksomheds ’License to operate’ i fremtiden.

Vi møder det i bankerne, som nu skal dokumentere, i hvilket omfang deres investerings- og udlånsaktiviteter bidrager positivt til klimaændringerne.  Her skal vi som virksomheder kunne rapportere og dokumentere vores aftryk på klimaet. Ellers påvirker det kreditvurderingen med højere priser til følge.

Vi møder det hos kunderne, medarbejderne og omgivelserne, der vurderer vores virksomheder, produkter og ydelser ud fra vores engagement og holdninger til bæredygtighed.

Og senest har Europa-Parlamentet vedtaget det såkaldte rapporteringsdirektiv, der betyder, at det bliver obligatorisk for de største og alle børsnoterede virksomheder inden for de næste 5 år at rapportere deres indsatser på bæredygtighedsområdet efter helt nye, europæiske standarder (CSRD-direktivet).

Det er startskuddet på en ny tidsalder for bæredygtighedsrapportering, som skal sikre langt højere gennemsigtighed i forhold til virksomhedernes aftryk både socialt, ledelses- og miljømæssigt.  Disse standarder vil forplante sig ud i værdikæderne og rammer allerede nu mange virksomheder.

Uanset om vi anlægger en defensiv eller mere proaktiv tilgang, så er mit bedste råd derfor, at vi i alle vores fynske smv-virksomheder ’griber handsken’ nu og kommer på forkant med udviklingen.

Ikke mere snak – nu skal der handles, dokumenteres og kommunikeres.

I Det fynske Vækstbarometer har vi afdækket, at der er mange konkrete initiativer og tiltag i gang i de fynske virksomheder.  Seks ud af 10 virksomheder arbejder f.eks. aktivt med verdensmål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion, og tilsvarende med verdensmål 8, der handler om ansvarlige jobs og økonomisk vækst.  Og virksomhederne angiver selv, at de gerne vil være mere beskyttende overfor klima og miljø, reducere deres udgifter og styrke virksomhedens omdømme og ry – både som årsag og gevinst ved at arbejde med bæredygtighed.  Men manglen på viden, tid og ressourcer er de væsentligste hindringer for at øge bæredygtighedsindsatsen i virksomhederne.

Dit første klimaregnskab er inden for rækkevidde

I vores dialog med virksomheder over hele Fyn oplever vi et udtalt behov for et konkret tilbud, der kan få det første klimaregnskab i hus. Derfor har vi udviklet et netværkskoncept, som vi kalder ’Go Green’.  Her skaber virksomhedsledere i løbet af få møder det første klimaregnskab og får introduktion til bæredygtighedsrapporten. De får ny viden og indsigt i principperne for og værktøjerne til at lave klimarapporten.

Og der lægges meget vægt på at opbygge kompetencerne hos den enkelte og facilitere sparringen mellem de deltagende virksomheder, så hver enkelt virksomhedsleder bliver rustet til at formulere strategi og mål for den fremtidige indsats.  Processen understøttes digitalt, så hver virksomhed og deres interessenter kan følge data og rapportering løbende og se effekterne af de konkrete tiltag.

På den måde understøtter vi virksomhederne i den positive udvikling og ikke mindst i at kunne dokumentere, rapportere og kommunikere de konkrete indsatser overfor banker, leverandører, samarbejdspartnere, kunder, nuværende og kommende medarbejdere og omverdenen i øvrigt.

Mange virksomheder oplever allerede nu, at deres større kunder og andre virksomheder stiller krav til bæredygtighed.  Og der vil være en reel risiko for, at SMV’ere ikke kan blive eller fortsætte som leverandører til større virksomheder og til den offentlige sektor samt få vanskeligheder ved at tiltrække finansiering og talent i fremtiden, hvis vi ikke kan leve op til de basale krav.

Derfor er den bedste julegave til dig og din virksomhed i år at få udarbejdet det klimaregnskab, som i løbet af få år bliver et krav for at være i markedet.  Ellers vil kunderne søge mod dine konkurrenter, som har set værdien i at kunne drive og dokumentere sin bæredygtige virksomhed.

Klumme i Erhvervs+ 8. december 2022 af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

 

Nyt, grønt projekt gør bæredygtighed mere målbar for Automation Lab i Svendborg

I Svendborg-virksomheden Automation Lab har der i de senere år været skarpt fokus på at skrue op for bæredygtigheden og ned for klimaaftrykket. I den forbindelse har virksomheden været testkanin på et nyt tiltag, der nu skal gøre det lettere for alle virksomheder at måle udviklingen på de bæredygtige tiltag. Værktøjet bliver nu rullet ud […]

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Netværk blæste Gitte over fra første møde

Gitte Zimmermann er glad for den fortrolige sparring, hun får sammen med andre ejerledere i Fynsk Erhvervs netværk. Og anbefaler andre at kigge nærmere på tilbuddet.

Hør Tue Mantoni ved Nytårskuren i Cortex Business Park

Den 27. januar afholder vi nytårskur, hvor vi skal møde Tue Mantoni, der vil udfordrer os på vores vanetænkning, tidens uforudsigelighed, virksomhedernes nye sårbarhed og samfundsansvar. Tue Mantoni er bestyrelsesformand i Vækstfonden og tidligere direktør i Bang & Olufsen og Triumph Mortorcycles. Derudover er han forfatter til bogen ’Samfundskontrakten – En danmarksrejse på jagt efter […]

Nytårshilsen fra formanden 2023

Kære partnervirksomhed – allerførst godt nytår! Så fik vi en ny regering, den første, brede regering i mange år. Der er kommet mere fokus på erhvervslivet og på reformer, men vi ser også områder med plads til forbedringer og en smule bekymring. Vi har i det fynske erhvervsliv behov for langsigtede løsninger, forenklinger og incitamenter. […]

Årets fynske ejerledere fra AM Tooling forventer fortsat succes

Den fynske virksomhed AM Tooling er blevet hyldet som Årets Ejerledere 2022 på Fyn. Takket være målrettede satsninger på specifikke brancher og højteknologisk udvikling har de to ejere på få år femdoblet omsætningen, og planen er at fortsætte i samme stil i de kommende år.

Broby-virksomhed til kamp for global trivsel

Med fokus på sundhed, hygiejne, digitalisering og FNs verdensmål, har Ken Hygiejne godt gang i forretningen, der hele tiden udvider med båder kunder og ansatte. Og særlig inddragelsen af verdensmålene har været en vigtig spiller i vækstrejsen.

EG Digital Welfare udvider medarbejderstaben med Next Talent

Next Talent-projekt, der matcher virksomheder med højtuddannede kandidater, gav det match, som EG Digital havde behov for - dog i en anden stilling, end først tænkt.

Forsikringsrådgiverens gode råd: Netværk på to hjul styrker dig både professionelt og personligt

For forsikringsrådgiveren i Söderberg & Partners, Henrik Dybdahl Trommer, er der ingen tvivl om, hvilken værdi Fynsk Erhvervs Business Challenge Cykling har gjort for ham - både professionelt og personligt.

Dystre toner og gode råd fra Topmødet 2022

Der er ingen grund til at være optimistisk omkring verdenssituationen. Men der er god grund til at handle på den. Til Fynsk ErhvervsTopmøde gik økonomiprofessor fra Aarhus Universitet Philipp Schröder på scenen for at give sit syn på verdens tilstand.

Helge Munk modtager Tietgenprisen 2022

Ved Fynsk ErhvervsTopmøde onsdag den 16. november fik Helge Munk under middagen overrakt Tietgenprisen.  Tietgenprisen, der er Fyns ypperste erhvervspris og har været uddelt hvert år siden 2005, tilfalder en visionær, fynsk erhvervsleder m/k, som har gjort sig særligt bemærket.