Nyheder • 06/12/2022

Go Green – License to operate

Alle taler om det. Ud med russisk gas og fossile brændstoffer, ind med mere grøn energi, flere elbiler, vindmøller og solceller, mere genbrug, cirkulær økonomi, affaldssortering, kødløse dage, fortsæt selv. Det gælder på Christiansborg, i virksomhederne, i medierne og ved middagsbordet.  Bæredygtighedsdagsordenen er ikke længere politik og store visioner,  det handler om din virksomheds ’License to operate’ i fremtiden.

Vi møder det i bankerne, som nu skal dokumentere, i hvilket omfang deres investerings- og udlånsaktiviteter bidrager positivt til klimaændringerne.  Her skal vi som virksomheder kunne rapportere og dokumentere vores aftryk på klimaet. Ellers påvirker det kreditvurderingen med højere priser til følge.

Vi møder det hos kunderne, medarbejderne og omgivelserne, der vurderer vores virksomheder, produkter og ydelser ud fra vores engagement og holdninger til bæredygtighed.

Og senest har Europa-Parlamentet vedtaget det såkaldte rapporteringsdirektiv, der betyder, at det bliver obligatorisk for de største og alle børsnoterede virksomheder inden for de næste 5 år at rapportere deres indsatser på bæredygtighedsområdet efter helt nye, europæiske standarder (CSRD-direktivet).

Det er startskuddet på en ny tidsalder for bæredygtighedsrapportering, som skal sikre langt højere gennemsigtighed i forhold til virksomhedernes aftryk både socialt, ledelses- og miljømæssigt.  Disse standarder vil forplante sig ud i værdikæderne og rammer allerede nu mange virksomheder.

Uanset om vi anlægger en defensiv eller mere proaktiv tilgang, så er mit bedste råd derfor, at vi i alle vores fynske smv-virksomheder ’griber handsken’ nu og kommer på forkant med udviklingen.

Ikke mere snak – nu skal der handles, dokumenteres og kommunikeres.

I Det fynske Vækstbarometer har vi afdækket, at der er mange konkrete initiativer og tiltag i gang i de fynske virksomheder.  Seks ud af 10 virksomheder arbejder f.eks. aktivt med verdensmål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion, og tilsvarende med verdensmål 8, der handler om ansvarlige jobs og økonomisk vækst.  Og virksomhederne angiver selv, at de gerne vil være mere beskyttende overfor klima og miljø, reducere deres udgifter og styrke virksomhedens omdømme og ry – både som årsag og gevinst ved at arbejde med bæredygtighed.  Men manglen på viden, tid og ressourcer er de væsentligste hindringer for at øge bæredygtighedsindsatsen i virksomhederne.

Dit første klimaregnskab er inden for rækkevidde

I vores dialog med virksomheder over hele Fyn oplever vi et udtalt behov for et konkret tilbud, der kan få det første klimaregnskab i hus. Derfor har vi udviklet et netværkskoncept, som vi kalder ’Go Green’.  Her skaber virksomhedsledere i løbet af få møder det første klimaregnskab og får introduktion til bæredygtighedsrapporten. De får ny viden og indsigt i principperne for og værktøjerne til at lave klimarapporten.

Og der lægges meget vægt på at opbygge kompetencerne hos den enkelte og facilitere sparringen mellem de deltagende virksomheder, så hver enkelt virksomhedsleder bliver rustet til at formulere strategi og mål for den fremtidige indsats.  Processen understøttes digitalt, så hver virksomhed og deres interessenter kan følge data og rapportering løbende og se effekterne af de konkrete tiltag.

På den måde understøtter vi virksomhederne i den positive udvikling og ikke mindst i at kunne dokumentere, rapportere og kommunikere de konkrete indsatser overfor banker, leverandører, samarbejdspartnere, kunder, nuværende og kommende medarbejdere og omverdenen i øvrigt.

Mange virksomheder oplever allerede nu, at deres større kunder og andre virksomheder stiller krav til bæredygtighed.  Og der vil være en reel risiko for, at SMV’ere ikke kan blive eller fortsætte som leverandører til større virksomheder og til den offentlige sektor samt få vanskeligheder ved at tiltrække finansiering og talent i fremtiden, hvis vi ikke kan leve op til de basale krav.

Derfor er den bedste julegave til dig og din virksomhed i år at få udarbejdet det klimaregnskab, som i løbet af få år bliver et krav for at være i markedet.  Ellers vil kunderne søge mod dine konkurrenter, som har set værdien i at kunne drive og dokumentere sin bæredygtige virksomhed.

Klumme i Erhvervs+ 8. december 2022 af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

 

Nyt ESG-netværk skal gøre bæredygtig indsats til en god forretning

På Fynsk Erhvervs nystiftede ESG-Netværk, er der fokus på en berigende bæredygtighedsindsats, der skal gøre bærdygtighed til god forretning.

10 år efter: Gamle Mursten er stadig en god forretning

For præcis 10 år siden kom Svendborg-virksomheden Gamle Mursten i Fynsk Erhvervs positive søgelys, fordi et patent til afrensning og genbrug af gamle mursten efter ti års liv i ubemærkethed havde fået opmærksomhed fra blandt andre daværende Energi- Klima og Bygningsminister Martin Lidegaard, der var med på åbningsdagen af en ny fabrik. I dag viser […]

2024 bliver endnu et år med fokus på Odense Havns udviklingsplaner

Fredag d. 26. januar var det fynske erhvervsliv samlet til nytårsreception på Odense Havn. Med oplæg fra Erhvervsminister, Morten Bødskov og Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen, blev der sat fokus på Odense Havns betydning for den grønne omstilling i Danmark og globalt, og der blev sendt et klart politisk signal om opbakning til havnens udviklingsplaner. […]

En sejr til fynsk erhvervsliv

Det er en god melding for det fynske erhvervsliv, at forligspartierne bag Infrastrukturplan 2035 er blevet enige om, hvordan motorvejen syd om Odense kan udvides til seks spor.

NextTalent rykker Gardingruppen nærmere en ny IT-løsning

Normalt har Odense-virksomheden Gardingruppen fokus på kreativitet og meget analoge løsninger. Men i de seneste måneder har der været talt rigtig meget om digitalisering, automation, optimering af arbejdsgange og nye IT-systemer

Nyt netværk styrker enkeltmandsvirksomhederne

Da Fynsk Erhverv i slutningen af 2023 annoncerede oprettelsen af SoloConnect-netværket for enkeltmandsvirksomheder, var tilstrømningen så stor, at det snart lå fast, at der var behov for mere end en gruppe. Derfor er SoloConnect 2 nu på affyringsrampen, og allerede 15. april kl. 8:30 til 10:30 er der åbent dialogmøde, hvor interesserede, uanset medlemskab i […]

Nyt partnerskab viser vejen til relevant viden om fremtidens attraktive arbejdsplads

Fynsk Erhverv, SDU Business School og TietgenSkolen har en fælles ambition om at bidrage til positiv udvikling og vækst i de fynske virksomheder. Derfor har vi inviteret lokale virksomheder og studerende og undervisere fra hhv. TietgenSkolen og SDU Business School til en spændende workshop for at blive klogere på forventningerne til fremtidens attraktive arbejdsplads. Dialogerne […]

Cybersikkerhed skal højere op på agendaen

Cybersikkerhed skal stå højere på agendaen i virksomhederne, da truslerne er konstant stigende – også mod de fynske virksomheder. Samtidig skal vi i virksomhederne skabe større opmærksomhed hos vores ansatte, da langt de fleste sikkerhedsbrud (72%) stammer fra klik på eller downloads fra falske mails og links’, såkaldt phishing. Det var to af en lang […]

Fokuseret rekruttering til Fynsk Erhvervs bestyrelse skaber forventninger

Vi står i Fynsk Erhverv stærkt i fremtiden med fire nye profiler i bestyrelsen. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og stærke resultater.

Erhvervsredaktør forudser et ekstremt kaotisk år

Ifølge Berlingske Tidendes erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen kan 2024 blive både historisk og ekstremt tumultarisk på mange måder. Den 20. marts i forlængelse af generalforsamlingen bringer han sin forudsigelse for året 2024, men bringer her en smagsprøve på oplægget.

Datagidselforhandler: Det er for sent at forholde sig til angreb, når først man er blevet hacket

Til Brain Boost den 14. marts kan du møde datagidselforhandleren Michael Andersen, der opfordrer alle virksomheder til at tage situationen med cyberkriminalitet meget seriøst. Vi har forinden været i dialog med Michael Andersen, der her løfter lidt af sløret for sit indlæg til seminaret.

Nyt ESG-netværk skal gøre bæredygtig indsats til en god forretning

På Fynsk Erhvervs nystiftede ESG-Netværk, er der fokus på en berigende bæredygtighedsindsats, der skal gøre bærdygtighed til god forretning.