Nye partnervirksomheder

Debat, Nyheder • 15/12/2021

Fynsk infrastruktur – en del af noget større

Hvert år går virksomheder og samfundet glip af mia. af kroner som følge af trængsel i trafikken. Tal fra Aalborg Universitet viser, at forsinkelsestimerne i 2016 svarede til 77 mio. tabte køretøjstimer, svarende til ca. 60.000 fuldtidsstillinger. Det svarer til et tab i samfundsøkonomien på 24 mia. kr. Tal, der med garanti er større her 5 år senere. Trængslen forværrer således den aktuelle mangel på arbejdskraft, når medarbejdere holder i kø i trafikken.

Derfor retter vi i Fynsk Erhverv en stærk appel til forligspartierne bag Infrastrukturplanen 2035 om at få fremrykket de infrastrukturinvesteringer, der vedrører hovedfærdselsårerne nord-syd og øst-vest i Dk.

Hvis vi tager udgangspunkt i Fynske Motorvej, der som en hovedvene binder Øst- og Vestdanmark sammen, så er udvidelsen af denne ikke bare en sag for os fynboer, men et nationalliggende, ja faktisk et europæisk anliggende.

Organisationen STRING, som er en medlemsorganisation for 8 regioner og 5 byer fordelt på 4 lande (DK, SE, NO og DE), har primo 2021 udgivet en rapport, hvor transport og infrastrukturelle flaskehalse i regionen identificeres og analyseres. De har bl.a. identificeret 12 eksisterende og fremtidige infrastrukturelle flaskehalse på vejnettet i regionen. Tre af disse knytter an til trafikken på Fyn: Udbygningen af  E20 Vestfyn  (forventet ibrugtagning i 2022), Ny Lillebæltsbro (en strategisk analyse ved en ny forbindelse er med i Infrastrukturplan 2035), samt udbygningen af E20 syd om Odense (forventet igangsættelse i 2025).

Disse flaskehalse kræver politisk vilje og handling, for at undgå de mange negative konsekvenser. Vi ved fra hverdagen og forskningen, at trafikpropper eller flaskehalse ikke bare forsinker den enkelte medarbejder eller vareleverance, men spreder sig som ringe i vandet længere ud i forsyningskæderne. Vi ved også, at forsinkelser og trængsel udfordrer chaufførernes køretider, som skal overholdes. I de tilfælde hvor trængslen betyder overskridelse af køretider, får transportvirksomhederne en ekstraomkostning, når chauffører skal afløses et sted – i en kø – mellem A og B.

Ligeledes har mange virksomheder et givent vindue, hvor varerne skal være ankommet, hvis ikke det skal stoppe eller forsinke produktionen. Selvom mange virksomheder har lagre, som giver en lille tidsbuffer, så skal der ikke meget kø til på motorvejene, før bufferne er opbrugte, og det går ud over produktionen. Og slet ikke en tid, hvor vi også oplever manglende leverancer af råvarer, delkomponenter m.fl. fra Asien.

Aalborg Universitet har også dokumenteret, hvad vi allerede ved, at trængslen især er koncentreret omkring hovedstadsregionen, de større byer (bl.a. Odense) samt Fynske Motorvej m.fl.  Sammenholder vi dette med STRING’s afdækning af eksisterende og fremtidige infrastrukturelle flaskehalse inden for vejnettet er der et presserende behov for politisk handling, hvis ikke vi skal bremse den positive udvikling og vækst i erhvervslivet yderligere og i velfærdssamfundet i fremtiden.

I Fynsk Erhverv har vi et skarpt øje på udbygningen og vedligeholdelsen af den fysiske infrastruktur på Fyn. Og med knap 1,2 mia. kr. afsat i ’Infrastrukturaftalen 2035’ er finansieringen også sikret til udbygningen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense. Men der er malurt i bægeret.

De sølle 14 km er en flaskehals, hvor kø, uheld og andre forsinkelser er mere reglen end undtagelsen – med store omkostninger dagligt for virksomheder, ansatte og øvrige trafikanter på denne hovedfærdselsåre mellem Øst- og Vestdanmark.

Udbygningen er planlagt igangsat i 2025. Altså en igangsættelse om 4 år og ibrugtagning om 7 år! Det er alt for sent og i tydelig kontrast til det akutte behov, jfr. ovenfor.

En veludbygget infrastruktur er bærende for væksten, ikke bare lokalt eller nationalt, men inter-regionalt, jfr. STRINGs rapport. Så når der er en flaskehals på Fynske Motorvej syd om Odense, så vil den sammen med de øvrige flaskehalse hæmme sammenhængskraften, mobiliteten og væksten i de 4 lande, 8 regioner og dermed påvirke 14 mio. mennesker. Derfor skal den fynske infrastruktur ses som en del af noget større og anlægsarbejdes igangsættes straks.

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv, i Fyens Stiftstidende den 14. december 2021

 

Kloakmester: Man skal ikke frygte akademikerne

Den familieejede kloakmestervirksomhed R. Hansen & Søn kører på fjerde generation, og kan i år fejre 100-års jubilæum. Trods den lange historie er kloakmesteren alt andet end traditionel og gammeldags i sin tilgang til faget. Dels er Gitte Zimmermann en af meget få kvindelige kloakmestre i Danmark med egen virksomhed, dels er hun meget glad […]

Bliv klogere på Tyskland og lær det bedste vinområde i Tyskland at kende

De danske virksomheder har gode muligheder for at komme ind på det tyske marked. Ifølge virksomhedskonsulent, Sandra Neelmeyer, er der et stort potentiale indenfor digitale løsninger, hvor de skandinaviske lande er langt foran sammenlignet Tyskland.

Små skridt til stærke resultater ved øget fokus på ansvarlighed

I disse år stiger kravene til ansvarlighed, transparens og dokumentation for både store og små virksomheder. Derfor sætter Fynsk Erhverv og Lise Bendix fra STRONG SMALL STEPS fokus på emnet den 23. august. Vi har talt med Lise Bendix om bl.a. vigtigheden af at stille skarpt på ansvarlighed i virksomhederne.

Møde med transportministeren giver grund til optimisme på Fyn

Den fynske infrastruktur står højt på Fynsk Erhvervs politiske dagsorden. Derfor har vi netop været forbi transportminister Trine Bramsen for at sikre et fortsat stærkt fokus på de fynske vejprojekter og broafgifterne over Storebælt.

God sommer fra Fynsk Erhverv

Vi ønsker hele det fynske erhvervsliv en god sommer. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe dig på Albani Torv 4, 5000 Odense C. I juni, juli og august holder eksportkontoret åbent: Mandag til torsdag fra kl. 10-14 og fredag fra kl. 10-13. Vi står også klar til at hjælpe dig på tlf: 66 14 47 14 eller mail: info@fynskerhverv.dk og eksport@fynskerhverv.dk

Lederes tilstedeværelse på sociale medier er en vigtig opgave

Synlighed er vigtigt. Vi ved, at når kunderne skal vælge leverandør og produkter er kendskab vigtigt. Vi ved, at det er nemmere at tiltrække medarbejdere, når man har et stærkt brand. Men i 2022 er det ikke nok at virksomheden kommunikerer. Enhver leder i 2022 skal kommunikere – internt som eksternt. I artiklen kommer kommunikationsrådgiver Julie Lindegaard med en række gode råd til, hvordan du gør.

Tour de France-festen vil sætte sit tydelige præg på Fyn

Den 1. juli rammer det legendariske cykelløb Tour de France Danmark. På andendagen afsluttes etapen i Nyborg og tusindvis af fynboer kommer til at mærke den gule feber. Optakten mærker man særligt i hotelbranchen, hvor Nyborg nu melder fuldt booket og øvrige hoteller på Fyn følger trop.

Virksomheder skal slås for lærlingene

Der har i årenes løb været mange eksempler på, at lærlingene på erhvervsuddannelserne har måttet kigge langt efter lærepladser. I dag er problemet det modsatte, og ifølge Lars Bregnehøj, der er direktør på Syddansk Erhvervsskole, vil udfordringen for virksomhederne blive endnu mere markant i de kommende år.

Bæredygtig fynsk virksomhed med eksportdrømme

Den fynske virksomhed Biotrans Nordic tilbyder løsninger inden for håndtering og genanvendelse af organisk affald, og har i det seneste år haft en øget efterspørgsel på ca. 25 procent. Dermed er der for alvor gang i hjulene igen efter en ufrivillig opbremsning grundet Covid-19.