Debat, Nyheder • 15/12/2021

Fynsk infrastruktur – en del af noget større

Hvert år går virksomheder og samfundet glip af mia. af kroner som følge af trængsel i trafikken. Tal fra Aalborg Universitet viser, at forsinkelsestimerne i 2016 svarede til 77 mio. tabte køretøjstimer, svarende til ca. 60.000 fuldtidsstillinger. Det svarer til et tab i samfundsøkonomien på 24 mia. kr. Tal, der med garanti er større her 5 år senere. Trængslen forværrer således den aktuelle mangel på arbejdskraft, når medarbejdere holder i kø i trafikken.

Derfor retter vi i Fynsk Erhverv en stærk appel til forligspartierne bag Infrastrukturplanen 2035 om at få fremrykket de infrastrukturinvesteringer, der vedrører hovedfærdselsårerne nord-syd og øst-vest i Dk.

Hvis vi tager udgangspunkt i Fynske Motorvej, der som en hovedvene binder Øst- og Vestdanmark sammen, så er udvidelsen af denne ikke bare en sag for os fynboer, men et nationalliggende, ja faktisk et europæisk anliggende.

Organisationen STRING, som er en medlemsorganisation for 8 regioner og 5 byer fordelt på 4 lande (DK, SE, NO og DE), har primo 2021 udgivet en rapport, hvor transport og infrastrukturelle flaskehalse i regionen identificeres og analyseres. De har bl.a. identificeret 12 eksisterende og fremtidige infrastrukturelle flaskehalse på vejnettet i regionen. Tre af disse knytter an til trafikken på Fyn: Udbygningen af  E20 Vestfyn  (forventet ibrugtagning i 2022), Ny Lillebæltsbro (en strategisk analyse ved en ny forbindelse er med i Infrastrukturplan 2035), samt udbygningen af E20 syd om Odense (forventet igangsættelse i 2025).

Disse flaskehalse kræver politisk vilje og handling, for at undgå de mange negative konsekvenser. Vi ved fra hverdagen og forskningen, at trafikpropper eller flaskehalse ikke bare forsinker den enkelte medarbejder eller vareleverance, men spreder sig som ringe i vandet længere ud i forsyningskæderne. Vi ved også, at forsinkelser og trængsel udfordrer chaufførernes køretider, som skal overholdes. I de tilfælde hvor trængslen betyder overskridelse af køretider, får transportvirksomhederne en ekstraomkostning, når chauffører skal afløses et sted – i en kø – mellem A og B.

Ligeledes har mange virksomheder et givent vindue, hvor varerne skal være ankommet, hvis ikke det skal stoppe eller forsinke produktionen. Selvom mange virksomheder har lagre, som giver en lille tidsbuffer, så skal der ikke meget kø til på motorvejene, før bufferne er opbrugte, og det går ud over produktionen. Og slet ikke en tid, hvor vi også oplever manglende leverancer af råvarer, delkomponenter m.fl. fra Asien.

Aalborg Universitet har også dokumenteret, hvad vi allerede ved, at trængslen især er koncentreret omkring hovedstadsregionen, de større byer (bl.a. Odense) samt Fynske Motorvej m.fl.  Sammenholder vi dette med STRING’s afdækning af eksisterende og fremtidige infrastrukturelle flaskehalse inden for vejnettet er der et presserende behov for politisk handling, hvis ikke vi skal bremse den positive udvikling og vækst i erhvervslivet yderligere og i velfærdssamfundet i fremtiden.

I Fynsk Erhverv har vi et skarpt øje på udbygningen og vedligeholdelsen af den fysiske infrastruktur på Fyn. Og med knap 1,2 mia. kr. afsat i ’Infrastrukturaftalen 2035’ er finansieringen også sikret til udbygningen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense. Men der er malurt i bægeret.

De sølle 14 km er en flaskehals, hvor kø, uheld og andre forsinkelser er mere reglen end undtagelsen – med store omkostninger dagligt for virksomheder, ansatte og øvrige trafikanter på denne hovedfærdselsåre mellem Øst- og Vestdanmark.

Udbygningen er planlagt igangsat i 2025. Altså en igangsættelse om 4 år og ibrugtagning om 7 år! Det er alt for sent og i tydelig kontrast til det akutte behov, jfr. ovenfor.

En veludbygget infrastruktur er bærende for væksten, ikke bare lokalt eller nationalt, men inter-regionalt, jfr. STRINGs rapport. Så når der er en flaskehals på Fynske Motorvej syd om Odense, så vil den sammen med de øvrige flaskehalse hæmme sammenhængskraften, mobiliteten og væksten i de 4 lande, 8 regioner og dermed påvirke 14 mio. mennesker. Derfor skal den fynske infrastruktur ses som en del af noget større og anlægsarbejdes igangsættes straks.

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv, i Fyens Stiftstidende den 14. december 2021

 

Dystre toner og gode råd fra Topmødet 2022

Der er ingen grund til at være optimistisk omkring verdenssituationen. Men der er god grund til at handle på den. Til Fynsk ErhvervsTopmøde gik økonomiprofessor fra Aarhus Universitet Philipp Schröder på scenen for at give sit syn på verdens tilstand.

Helge Munk modtager Tietgenprisen 2022

Ved Fynsk ErhvervsTopmøde onsdag den 16. november fik Helge Munk under middagen overrakt Tietgenprisen.  Tietgenprisen, der er Fyns ypperste erhvervspris og har været uddelt hvert år siden 2005, tilfalder en visionær, fynsk erhvervsleder m/k, som har gjort sig særligt bemærket.

Ny satsning giver gladere kunder hos Micro Technic

Next Talent-projekt sikrer, at Micro Technics kunder bliver bedre informeret omkring igangværende projekter

Udfordringerne står i kø, mens vi venter på ny regering

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er i gang. 16 fynske medlemmer af det nye folketing står klar til at tage fat, og der er nok at tage fat på, for udfordringerne står i kø. Der er sendt mange løfter afsted under valgkampen, og nu […]

Kriserne kan gøre dig til en bedre leder

Covid19, krigen i Ukraine og klimakrisen tvinger ledere til at uddelegere og handle hurtigere. Tina Moe gør os klogere til Fynsk ErhvervsTopmøde den 16. november, men kommer allerede her med nogle få, gode råd.

Vi er flyttet til Cortex Business Park

Vi er flyttet fra de historiske lokaler på Albani Torv 4 i Odense centrum til Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4, st., Odense M. Du kan fortsat kontakte os på tlf.nr. 66 14 47 14 eller mail: info@fynskerhverv.dk.

FV22: Virksomhederne efterlyser handling og reformer

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er gået i gang . Under valgkampen har vi adresseret de ønsker og behov, som det fynske erhvervsliv pegede på kort for valgudskrivelsen.  Og vi følger op på de udfordringer, der står i vejen for de fynske virksomheders udvikling […]

FV22: Ryd ud i bureaukratiet

De fynske virksomheder bruger for meget tid på at finde rundt i tunge bureaukratiske systemer og omfattende krav og reguleringer, og det opleves af mange som ’skudt langt over målet’ eller som spild af tid. Det viser en stikprøve kort før, at valget blev udskrevet den 5. oktober. Derfor efterlyser Fynsk Erhverv en målrettet indsats […]

FV22: Digital infrastruktur en forudsætning for vækst

Digitalisering, data og intelligente løsninger udvikler sig hurtigt og spiller en stadig større rolle for virksomhedernes indtjeningsevne og konkurrencekraft. Digitalisering er kort sagt en vækstdriver. Forudsætningen for at kunne profitere af de nyeste digitale teknologier er en mobil- og internetforbindelse i verdensklasse. Derfor er den digitale infrastruktur i dag at betragte som kritisk infrastruktur på […]