Debat, Nyheder • 15/12/2021

Fynsk infrastruktur – en del af noget større

Hvert år går virksomheder og samfundet glip af mia. af kroner som følge af trængsel i trafikken. Tal fra Aalborg Universitet viser, at forsinkelsestimerne i 2016 svarede til 77 mio. tabte køretøjstimer, svarende til ca. 60.000 fuldtidsstillinger. Det svarer til et tab i samfundsøkonomien på 24 mia. kr. Tal, der med garanti er større her 5 år senere. Trængslen forværrer således den aktuelle mangel på arbejdskraft, når medarbejdere holder i kø i trafikken.

Derfor retter vi i Fynsk Erhverv en stærk appel til forligspartierne bag Infrastrukturplanen 2035 om at få fremrykket de infrastrukturinvesteringer, der vedrører hovedfærdselsårerne nord-syd og øst-vest i Dk.

Hvis vi tager udgangspunkt i Fynske Motorvej, der som en hovedvene binder Øst- og Vestdanmark sammen, så er udvidelsen af denne ikke bare en sag for os fynboer, men et nationalliggende, ja faktisk et europæisk anliggende.

Organisationen STRING, som er en medlemsorganisation for 8 regioner og 5 byer fordelt på 4 lande (DK, SE, NO og DE), har primo 2021 udgivet en rapport, hvor transport og infrastrukturelle flaskehalse i regionen identificeres og analyseres. De har bl.a. identificeret 12 eksisterende og fremtidige infrastrukturelle flaskehalse på vejnettet i regionen. Tre af disse knytter an til trafikken på Fyn: Udbygningen af  E20 Vestfyn  (forventet ibrugtagning i 2022), Ny Lillebæltsbro (en strategisk analyse ved en ny forbindelse er med i Infrastrukturplan 2035), samt udbygningen af E20 syd om Odense (forventet igangsættelse i 2025).

Disse flaskehalse kræver politisk vilje og handling, for at undgå de mange negative konsekvenser. Vi ved fra hverdagen og forskningen, at trafikpropper eller flaskehalse ikke bare forsinker den enkelte medarbejder eller vareleverance, men spreder sig som ringe i vandet længere ud i forsyningskæderne. Vi ved også, at forsinkelser og trængsel udfordrer chaufførernes køretider, som skal overholdes. I de tilfælde hvor trængslen betyder overskridelse af køretider, får transportvirksomhederne en ekstraomkostning, når chauffører skal afløses et sted – i en kø – mellem A og B.

Ligeledes har mange virksomheder et givent vindue, hvor varerne skal være ankommet, hvis ikke det skal stoppe eller forsinke produktionen. Selvom mange virksomheder har lagre, som giver en lille tidsbuffer, så skal der ikke meget kø til på motorvejene, før bufferne er opbrugte, og det går ud over produktionen. Og slet ikke en tid, hvor vi også oplever manglende leverancer af råvarer, delkomponenter m.fl. fra Asien.

Aalborg Universitet har også dokumenteret, hvad vi allerede ved, at trængslen især er koncentreret omkring hovedstadsregionen, de større byer (bl.a. Odense) samt Fynske Motorvej m.fl.  Sammenholder vi dette med STRING’s afdækning af eksisterende og fremtidige infrastrukturelle flaskehalse inden for vejnettet er der et presserende behov for politisk handling, hvis ikke vi skal bremse den positive udvikling og vækst i erhvervslivet yderligere og i velfærdssamfundet i fremtiden.

I Fynsk Erhverv har vi et skarpt øje på udbygningen og vedligeholdelsen af den fysiske infrastruktur på Fyn. Og med knap 1,2 mia. kr. afsat i ’Infrastrukturaftalen 2035’ er finansieringen også sikret til udbygningen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense. Men der er malurt i bægeret.

De sølle 14 km er en flaskehals, hvor kø, uheld og andre forsinkelser er mere reglen end undtagelsen – med store omkostninger dagligt for virksomheder, ansatte og øvrige trafikanter på denne hovedfærdselsåre mellem Øst- og Vestdanmark.

Udbygningen er planlagt igangsat i 2025. Altså en igangsættelse om 4 år og ibrugtagning om 7 år! Det er alt for sent og i tydelig kontrast til det akutte behov, jfr. ovenfor.

En veludbygget infrastruktur er bærende for væksten, ikke bare lokalt eller nationalt, men inter-regionalt, jfr. STRINGs rapport. Så når der er en flaskehals på Fynske Motorvej syd om Odense, så vil den sammen med de øvrige flaskehalse hæmme sammenhængskraften, mobiliteten og væksten i de 4 lande, 8 regioner og dermed påvirke 14 mio. mennesker. Derfor skal den fynske infrastruktur ses som en del af noget større og anlægsarbejdes igangsættes straks.

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv, i Fyens Stiftstidende den 14. december 2021

 

Familievirksomhed forbereder sig på miljøkrav i god tid

Mens byggevirksomheden Poul Rasmussen endnu ikke er undlagt lovkravet om bæredygtighedsrapporteringen, så er virksomheden godt i gang med at klæde sig på til den bæredygtige dagsorden. Derfor har familievirksomheden tilmeldt sig vores ESG-Netværk for at være klar til fremtidige krav fra både stat, kunder og institutioner. 

Brain Boost: Ikke alle indtægter skaber samme værdi

Da softwarehuset Ecreo og Fynsk Erhverv i fællesskab afholdte seminaret "Styrk din digitale B2B-strategi og skab resiliens i en uforudsigelig tid" var Odense-virksomheden Flexbuy Technologies repræsenteret blandt deltagerne i form af Jacob Brage. Og han forlod Alfred og Kamilla, hvor arrangementet blev afholdt, i opløftet tilstand.

Brug din stemme på et stærkt EU

Når der søndag, den 9. juni er valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er det vigtigt, at vi alle gør brug af vores demokratiske ret og sætter vores kryds på stemmesedlen. Det skaber en grønnere fremtid og styrker den enkelte virksomhed, det enkelte land - og den europæiske union. Tak fordi du bruger din stemme.

Fynsk logistikgigant krydser fingre for bedre forbindelser til motorvejsnettet

Den familieejede logistikvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S forventer efter en årrække med særdeles solide regnskaber, at de kommende år byder på flere udfordringer og mere usikkerhed i markedet. Men ikke desto mindre er stemningen på direktionsgangen på Logistikvej i Odense fortsat høj, og listen over nye initiativer bliver ikke kortere. “2024 bliver et overgangsår, hvor […]

Damixa skruer op for den digitale tilstedeværelse

På Den Fynske E-handelskonference den 21. maj sætter Damixas Brand og Marketing Manager, Anna Trojel, ord på den digitale rejse, der skal føre Damixa helt up to date.

Optimisme at spore i det fynske erhvervsliv

De fynske virksomheder er sunde og robuste, og de fleste er ved at indfinde sig i den nye virkelighed med stigende tempo og kompleksitet. Det viser vores nyeste temperaturmåling i det fynske erhvervsliv, der giver en stærk tro på fremtiden.

Skru op for resiliensen og få en bedre forretning

Når Fynsk Erhverv den 23. maj i fællesskab med Ecreo inviterer til fællesseminar, vil de fremmødte gå hjem med konkrete værktøjer, der skal inspirere til at forbedre kundeoplevelsen og øge virksomhedens værdi ved at skærpe det strategiske fokus. Det lover Michael Nørregaard Wilkens, der er executive advisor i den internationale rådgivningsvirksomhed Strategyzer og oplægsholder på […]

Viden til Vækst: Gode teams har psykologisk tryghed

Den 12. september inviterer vi i samarbejde med LearnX til erhvervskonference, hvor du bl.a. kan møde ledelsesrådgiver Christian Ørsted, der sætter fokus på, hvordan psykologisk tryghed kan løfte medarbejderne markant. Vi har forinden været i dialog med Christian Ørsted, der løfter lidt af sløret for sit oplæg. Husk, at du som partnervirksomhed får 50% rabat på billetprisen.

Netværk styrker Pia Mathiasens HR-kompetencer

Med HR-ansvar for over 300 medarbejdere, har HR-ansvarlig hos Ken Hygiejne Systems A/S, Pia Mathiasen, trådt ind i vores HR-netværk for at få ekstern, faglig sparring med ligesindede. Er du også interesseret i en netværksgruppe – så har vi også et til dig!