Debat, Nyheder • 15/12/2021

Fynsk infrastruktur – en del af noget større

Hvert år går virksomheder og samfundet glip af mia. af kroner som følge af trængsel i trafikken. Tal fra Aalborg Universitet viser, at forsinkelsestimerne i 2016 svarede til 77 mio. tabte køretøjstimer, svarende til ca. 60.000 fuldtidsstillinger. Det svarer til et tab i samfundsøkonomien på 24 mia. kr. Tal, der med garanti er større her 5 år senere. Trængslen forværrer således den aktuelle mangel på arbejdskraft, når medarbejdere holder i kø i trafikken.

Derfor retter vi i Fynsk Erhverv en stærk appel til forligspartierne bag Infrastrukturplanen 2035 om at få fremrykket de infrastrukturinvesteringer, der vedrører hovedfærdselsårerne nord-syd og øst-vest i Dk.

Hvis vi tager udgangspunkt i Fynske Motorvej, der som en hovedvene binder Øst- og Vestdanmark sammen, så er udvidelsen af denne ikke bare en sag for os fynboer, men et nationalliggende, ja faktisk et europæisk anliggende.

Organisationen STRING, som er en medlemsorganisation for 8 regioner og 5 byer fordelt på 4 lande (DK, SE, NO og DE), har primo 2021 udgivet en rapport, hvor transport og infrastrukturelle flaskehalse i regionen identificeres og analyseres. De har bl.a. identificeret 12 eksisterende og fremtidige infrastrukturelle flaskehalse på vejnettet i regionen. Tre af disse knytter an til trafikken på Fyn: Udbygningen af  E20 Vestfyn  (forventet ibrugtagning i 2022), Ny Lillebæltsbro (en strategisk analyse ved en ny forbindelse er med i Infrastrukturplan 2035), samt udbygningen af E20 syd om Odense (forventet igangsættelse i 2025).

Disse flaskehalse kræver politisk vilje og handling, for at undgå de mange negative konsekvenser. Vi ved fra hverdagen og forskningen, at trafikpropper eller flaskehalse ikke bare forsinker den enkelte medarbejder eller vareleverance, men spreder sig som ringe i vandet længere ud i forsyningskæderne. Vi ved også, at forsinkelser og trængsel udfordrer chaufførernes køretider, som skal overholdes. I de tilfælde hvor trængslen betyder overskridelse af køretider, får transportvirksomhederne en ekstraomkostning, når chauffører skal afløses et sted – i en kø – mellem A og B.

Ligeledes har mange virksomheder et givent vindue, hvor varerne skal være ankommet, hvis ikke det skal stoppe eller forsinke produktionen. Selvom mange virksomheder har lagre, som giver en lille tidsbuffer, så skal der ikke meget kø til på motorvejene, før bufferne er opbrugte, og det går ud over produktionen. Og slet ikke en tid, hvor vi også oplever manglende leverancer af råvarer, delkomponenter m.fl. fra Asien.

Aalborg Universitet har også dokumenteret, hvad vi allerede ved, at trængslen især er koncentreret omkring hovedstadsregionen, de større byer (bl.a. Odense) samt Fynske Motorvej m.fl.  Sammenholder vi dette med STRING’s afdækning af eksisterende og fremtidige infrastrukturelle flaskehalse inden for vejnettet er der et presserende behov for politisk handling, hvis ikke vi skal bremse den positive udvikling og vækst i erhvervslivet yderligere og i velfærdssamfundet i fremtiden.

I Fynsk Erhverv har vi et skarpt øje på udbygningen og vedligeholdelsen af den fysiske infrastruktur på Fyn. Og med knap 1,2 mia. kr. afsat i ’Infrastrukturaftalen 2035’ er finansieringen også sikret til udbygningen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense. Men der er malurt i bægeret.

De sølle 14 km er en flaskehals, hvor kø, uheld og andre forsinkelser er mere reglen end undtagelsen – med store omkostninger dagligt for virksomheder, ansatte og øvrige trafikanter på denne hovedfærdselsåre mellem Øst- og Vestdanmark.

Udbygningen er planlagt igangsat i 2025. Altså en igangsættelse om 4 år og ibrugtagning om 7 år! Det er alt for sent og i tydelig kontrast til det akutte behov, jfr. ovenfor.

En veludbygget infrastruktur er bærende for væksten, ikke bare lokalt eller nationalt, men inter-regionalt, jfr. STRINGs rapport. Så når der er en flaskehals på Fynske Motorvej syd om Odense, så vil den sammen med de øvrige flaskehalse hæmme sammenhængskraften, mobiliteten og væksten i de 4 lande, 8 regioner og dermed påvirke 14 mio. mennesker. Derfor skal den fynske infrastruktur ses som en del af noget større og anlægsarbejdes igangsættes straks.

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv, i Fyens Stiftstidende den 14. december 2021

 

Gør-det-selv med effektive software-robotter

Hvis din virksomhed martres af gentagne, kedelige og tidsrøvende arbejdsprocesser, der tager tid fra medarbejderne, er der rigtigt godt nyt. Den moderne teknologi gør det nemlig muligt at automatisere rigtig meget, og faktisk er værktøjerne nu blevet så nemme at arbejde med, at de ansatte selv kan sætte systemerne op. Det fortæller Jesper Hansen, der […]

Klimapilot klædte virksomhed bedre på til grøn omstilling

Mathias Høck har bekræftet vognmandsvirksomheden Peder Olsen & Søn i, at nytænkning kan være lønsomt

Det fynske Vækstbarometer 2023

Det fynske Vækstbarometer 2023 er klar. Her er viden og inspiration fra de fynske virksomheder til at realisere yderligere potentiale og skabe en positiv udvikling og vækst i virksomhederne i fremtiden.

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Tempur-direktør anbefaler øget fokus på sikkerhed

Selv om man er ret sikker på, at man har sine sikkerhedsforanstaltninger godt på plads, kan det ikke skade at blive klogere

Mindeord om Preben Nielsen

Æresmedlem i Fynsk Erhverv, Preben Nielsen, er gået bort. Empatisk, nærværende, lyttende og vidende – et skattet medlem i foreningen gennem rigtig mange år.

Gratis værktøjer og ressourcer til at sikre normal drift under kommende kriser

35 fynske virksomheder fik kort før sommerferien fyldt deres værktøjskasse, da de deltog i seminaret “Beyond the Crisis”. Bag overskriften “Beyond the Crisis” gemmer sig et omfattende projekt, som  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (GTS-Institut) netop har afsluttet.  Projektet har det formål at blive klogere på, hvordan man sikrer fortsat drift under kriser. Vi har […]

Vigtigt at kunne trykprøve ideer i sit netværk

Muligheden for faglig sparring og idéudvikling står øverst på listen når Martin Murrekilde skal fortælle om værdierne i et HR-netværk

Klimaregnskaber sikrer virksomheder et forspring

Den 29. august indleder Udvikling Assens, Totalbankens og Fynsk Erhverv i fællesskab forløbet “GO GREEN – Lav dit første klimaregnskab”