Nyheder • 09/08/2022

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Bent Agerholm, Energi Fyn

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi.

Hos Energi Fyn, der sælger el og gas til private og virksomheder, har man i en årrække arbejdet på at udvikle et bæredygtigt energisystem. Baggrunden er at bakke op om den danske energipolitik, der har haft til formål at omstille energisystemet til mere vedvarende energi med høj forsyningssikkerhed – og til en pris, der kan betales.

“På en dyster baggrund oplever vi nu, at energipolitik også er blevet både klima- og sikkerhedspolitik.

Klimaet har aldrig været mere udfordret end nu, og vi har krig i Europa. Et Europa, der i høj grad er afhængig af russisk gas. Samtidig er energipriserne steget voldsomt. Og fra, at energi og forsyning har været et lavinteresseområde, er det nu et emne, der optager de fleste og især de mange fynboer, som har et olie- eller gasfyr”, konstaterer Bent Agerholm, der er administrerende direktør for Energi Fyn.

Masser af udfordringer i vente

Sidste år steg det danske energiforbrug med 4,8%. Kulforbruget steg med 39% på grund af større elproduktion på kraftværkerne. Den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget steg med 1,5%.

“Der er udfordringer nok at tage fat på, hvis udviklingen skal vendes. Svaret på udfordringerne er elektrificering. Vores el forventes at være klimaneutral allerede om 5-6 år. Derfor skal el også bruges til opvarmning, transport, produktion af grønne gasser og meget mere. Det er vi på Fyn godt i gang med, og derfor steg elforbruget med 7% i vores forsyningsområde sidste år, hvilket især skyldes brugen af el til opvarmning” forklarer Bent Agerholm.

Folketinget har besluttet, at produktion af vedvarende energi på land i form af vindmøller og solcelleparker skal firedobles i løbet af de næste 8 år.

“Vi er spændte på, hvordan fynboerne og de fynske kommuner tager imod dette.

Fynboerne har hidtil været skeptiske, men nu, hvor det både er af hensyn til klimaet og for at blive uafhængige af russisk gas, er holdningen måske mere positiv. Hos Energi Fyn er vi klar til at medvirke. Som forbrugerejet selskab har vi en særlig forpligtigelse til at finde løsninger, hvor naboer til vindmøller eller solceller også høster nogle af gevinsterne”, siger Bent Agerholm.

Energi Fyns netselskab “Vores Elnet” har ifølge lovgivningen en forpligtigelse til at planlægge og udbygge elnettet og dermed medvirke til, at vi når målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, forklarer Bent Agerholm og uddyber:

“Vores Elnet” har lige afleveret en netudviklingsplan til Forsyningstilsynet, der viser, at der er behov for investeringer på flere milliarder kroner”.

Hjælp til virksomheder

Ifølge Bent Agerholm betyder situationen, at der er kommet øget fokus på at spare på energien både hos virksomheder og private forbrugere.

Ud over at levere el, gas og fibernet tilbyder Energi Fyn også at hjælpe virksomheder med at blive klogere på, hvor de kan optimere deres energiforbrug.

“Det er faktisk noget, som vi har haft meget stor efterspørgsel på i flere år, og det er naturligvis ikke blevet mindre.

Vi tilbyder virksomheder at få screenet deres energiforbrug. Jeg vil anbefale alle virksomheder at gøre brug af vores rådgivning. På den måde kan de få klarlagt, hvor energislugerne er, men det handler også om mulighederne for at søge om tilskud, hvordan man kan udnytte de timer, hvor energipriserne er lave, om det kan svare sig at installere solceller på taget, investere i en varmepumpe og så videre,” forklarer Bent Agerholm, der også mærker øget efterspørgsel til at finde den rigtige løsning til opladning af elbiler:

“På sigt vil el blive produceret af vedvarende energi, og derfor er elbiler også en oplagt løsning for mange virksomheder. Vi har selv installeret en række ladestandere her hos Energi Fyn. Der er masser af muligheder for differentierede priser, så man kan have en pris til ansatte, en til kunder og en tredje pris til private, der oplader deres bil på den tomme parkeringsplads uden for arbejdstid.”

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Bæredygtig fynsk virksomhed med eksportdrømme

Den fynske virksomhed Biotrans Nordic tilbyder løsninger inden for håndtering og genanvendelse af organisk affald, og har i det seneste år haft en øget efterspørgsel på ca. 25 procent. Dermed er der for alvor gang i hjulene igen efter en ufrivillig opbremsning grundet Covid-19.

Det gode brand er en fælles opgave

De fynske virksomheder har et fælles ansvar, når det drejer sig om at lokke ny arbejdskraft til øen - nemlig at fortælle de gode historier om Odense og Fyn. Det mener koncernchef i 3C Groups, Niels Thorborg, der deltog i Small Great Nations roadshow tidligere i maj, der skulle belyse lokale styrker og udfordringer i forhold til den grønne omstilling, og ikke mindst at diskutere, hvordan regionen tiltrækker de mennesker, der skal til for at løfte opgaven

Dystre toner og gode råd fra Topmødet 2022

Der er ingen grund til at være optimistisk omkring verdenssituationen. Men der er god grund til at handle på den. Til Fynsk ErhvervsTopmøde gik økonomiprofessor fra Aarhus Universitet Philipp Schröder på scenen for at give sit syn på verdens tilstand.

Helge Munk modtager Tietgenprisen 2022

Ved Fynsk ErhvervsTopmøde onsdag den 16. november fik Helge Munk under middagen overrakt Tietgenprisen.  Tietgenprisen, der er Fyns ypperste erhvervspris og har været uddelt hvert år siden 2005, tilfalder en visionær, fynsk erhvervsleder m/k, som har gjort sig særligt bemærket.

Ny satsning giver gladere kunder hos Micro Technic

Next Talent-projekt sikrer, at Micro Technics kunder bliver bedre informeret omkring igangværende projekter

Udfordringerne står i kø, mens vi venter på ny regering

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er i gang. 16 fynske medlemmer af det nye folketing står klar til at tage fat, og der er nok at tage fat på, for udfordringerne står i kø. Der er sendt mange løfter afsted under valgkampen, og nu […]

Kriserne kan gøre dig til en bedre leder

Covid19, krigen i Ukraine og klimakrisen tvinger ledere til at uddelegere og handle hurtigere. Tina Moe gør os klogere til Fynsk ErhvervsTopmøde den 16. november, men kommer allerede her med nogle få, gode råd.

Vi er flyttet til Cortex Business Park

Vi er flyttet fra de historiske lokaler på Albani Torv 4 i Odense centrum til Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4, st., Odense M. Du kan fortsat kontakte os på tlf.nr. 66 14 47 14 eller mail: info@fynskerhverv.dk.

FV22: Virksomhederne efterlyser handling og reformer

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er gået i gang . Under valgkampen har vi adresseret de ønsker og behov, som det fynske erhvervsliv pegede på kort for valgudskrivelsen.  Og vi følger op på de udfordringer, der står i vejen for de fynske virksomheders udvikling […]

FV22: Ryd ud i bureaukratiet

De fynske virksomheder bruger for meget tid på at finde rundt i tunge bureaukratiske systemer og omfattende krav og reguleringer, og det opleves af mange som ’skudt langt over målet’ eller som spild af tid. Det viser en stikprøve kort før, at valget blev udskrevet den 5. oktober. Derfor efterlyser Fynsk Erhverv en målrettet indsats […]

FV22: Digital infrastruktur en forudsætning for vækst

Digitalisering, data og intelligente løsninger udvikler sig hurtigt og spiller en stadig større rolle for virksomhedernes indtjeningsevne og konkurrencekraft. Digitalisering er kort sagt en vækstdriver. Forudsætningen for at kunne profitere af de nyeste digitale teknologier er en mobil- og internetforbindelse i verdensklasse. Derfor er den digitale infrastruktur i dag at betragte som kritisk infrastruktur på […]