Nye partnere i 2021

Nyheder • 13/09/2021

Det skal være lettere at tænke grønt

Af Pernille Weiss, K, medlem af Europa-Parlamentet.

Når jeg siger hockeystav, tænker du måske mest på en gymnastiksal fyldt med børn, der i svedlugtende overtrækstrøjer render rundt og slår til en lille, hvid kugle.

Men på det seneste er hockeystaven blevet et billede på, hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling. Vi starter med små besparelser på CO2-udledningen, mens de store reduktioner skal findes senere, når der er blevet investeret i nye teknologier.

Dén tanke vil jeg gerne udfordre. For skal vi gå og vente på teknologier, der er på vej, når vi kan bruge dem, der allerede eksisterer?

Når jeg besøger virksomheder på Fyn, ser jeg eksemplerne i hobetal. Uanset om vi snakker gartnerier, robotter eller alt derimellem, arbejdes der hver dag på at gøre kloden grønnere. Men hvad er det værd, hvis lovgivningen ikke er klar til at tage imod løsningerne?

Jeg vil derfor hellere arbejde med den regulatoriske hockeystav. Den har ikke fokus på nye teknologier men på, hvordan vi på den mest effektive måde får ændret reglerne, så vi rent faktisk kan komme til at bruge de grønneste teknologier, efterhånden som de bliver udviklet ud fra princippet om, at det grønneste valg altid er det mest oplagte.

I EU bliver alle sejl sat ind på at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 procent inden 2030. Det gøres blandt andet med ’Fit for 55’-programmet, hvor alle EU’s relevante regulativer bliver strømlinet, så de kan hjælpe omstillingen på vej.

Her skal den regulatoriske hockeystav sikre, at markedet åbner sig for løsningerne – ikke omvendt.

Vi skal sørge for at gøre lovgivningen er fremtidssikker, så markedet kan omstille sig. Vi skal gøre det attraktivt at digitalisere de traditionelle sektorer, så vi kan få udbredt allerede eksisterende teknologier og effektivisere energiforbruget i landbruget, produktionsvirksomhederne, byggebranchen, transportsektorerne og andre traditionelle erhverv.

Samtidig skal vi skabe rammerne for eksport af gode løsninger. Vi skal sørge for, at den rette infrastruktur og de rigtige incitamenter til at dele løsninger med hinanden i Europa. Med de rette rammer, får vi de bedste betingelser for at kunne gå forrest og være rollemodeller og skabe eksportsucceser til en grønnere verden. Netop den del skal åbne op for, at vi kan inspirere og sælge løsningerne til udlandet.

For at lykkes kræver det, at vi ser bort fra partifarver og samarbejder på tværs af lande- og kommunegrænser.

Med den regulatoriske hockeystav skal vi slå hul på markedsmekanismerne, så de grønne løsninger kan brede sig meget hurtigere, end tilfældet er i dag.

EU går til kamp mod tech-giganterne med nyt digitalt udspil

Online platforme som Facebook, Google og Amazon er efterhånden blevet en integreret del af vores allesammens hverdag. Vi holder kontakt med venner og familie gennem sociale medier og vores brug af e-handel sætter nye rekorder hvert år.

Branding og bæredygtighed øverst på tavlen

På KV21 Fyraftensmødet i Assens kommune efterlyste de lokale erhvervsledere fortsat dialog og samarbejde med Assens Kommune.

Tværgående samarbejde glæder i Svendborg

Der var bred enighed om store dele af den indsats, der skal gøres for at forbedre erhvervslivets klima i Svendborg, da borgmester Bo Hansen (A) og venstres spidskandidat Mette Christensen (V) mandag aften mødtes ved Fynsk Erhvervs KV21-fyraftensmøde ved den hæderkronede Svendborg-virksomhed C.C. Jensen.

KV21: Tag ordet og brug din stemme på erhvervsklimaet

Kommunerne har stor indflydelse på erhvervsklimaet og de lokale rammevilkår. Ligeledes er kommunerne ansvarlige for kernevelfærden som f.eks. gode daginstitutioner, skoler, fritids- og kulturtilbud og for på anden vis at gøre det attraktivt for borgerne at bosætte sig og leve det gode liv, så virksomhederne kan tiltrække og fastholde medarbejdere og ledere lokalt.

Dialog flytter arbejdspladser i Middelfart

To års frugtbart parløb mellem erhvervsliv og kommune med "Brobygning Middelfart" har overbevist direktøren i Bunker Holding Group, Keld Demant, om at endnu mere samarbejde er vejen frem

SANOVO-direktør: Omstilling er et fælles projekt

Michael Strange Midskov tror på, at kommune og erhvervsliv i fællesskab kan gøre den grønne omstilling til starten på en ny æra i Odense

NEXT talent tager nye højder

Lone Kaalund Døjbak er ny i Fynsk Erhverv. Hun indtager en central rolle i NEXT talent-projektet, hvor fynske virksomheder kan få ansat nyuddannede unge fra de videregående uddannelsesinstitutioner

Jens Heiko Stumbeck henter viden og inspiration i andre brancher

Jens Heiko Stumbeck har siden 2008 udviklet på den optikerforretning, som han overtog fra sin far. Og han er sikker på, at mange af fremtidens løsninger findes i andre brancher.

Gode ben og netværk – Business Challenge Cykling fortsat en succes på 10. år

Traditionen tro blev der grinet, netværket og lavet forretninger på kryds og tværs på årets Business Challenge-tur. Næste år er de klar igen, og der er plads til alle, uanset evner på cyklen.

Servitization kan gøre kunder til partnere

Fynske virksomheder kan få hjælp til at komme i gang med eller bare at afsøge deres potentiale for servitization