Nyheder • 24/11/2023

Grøn Mobilitetsplan: Det skal fortsat blive skidt, før det bliver godt

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv, bragt i Fyens Stiftstidende den 24. november 2023

Odense Kommune har vedtaget en ny grøn mobilitetsplan, der skal gøre Odense til en klimaneutral by senest i 2030. Planen erstatter den grønne mobilitetsplan, som alle byrådets partier stod bag fra juni 2023.

Ambitionen er fortsat at nå dette mål, uden at det unødigt generer odenseanernes hverdag. Det tillader vi os at stille spørgsmålstegn ved.

Lad mig slå fast, at vi i erhvervslivet tager den grønne omstilling meget alvorligt, og at vi har skarpt fokus på bl.a. at reducere vores CO2-udledninger.  Vi bakker naturligvis op om Odense Byråds klimamål, men vi er bekymrede for de negative effekter, planen vil få for os alle.

Vi finder det også problematisk, at det ikke er lykkedes borgmesteren at samle byrådets partier omkring en så indgribende plan, der indiskutabelt vil gøre det både sværere og dyrere for erhvervsvirksomheder, borgere, pendlere m.fl. at komme rundt i egen bil.

Planen indebærer bl.a., at der fortsat skal indføres hastighedsbegrænsninger på 30 km/t indenfor Ring 2, og at der nu skal indføres to såkaldte trafikøer efter den såkaldte Gent-model. Det betyder, at biltrafikken i centrum begrænses til et minimum ved at forbyde trafik på tværs af øerne.  Det vil tvinge bilisterne ud på ringvejene for at kunne køre ud af/ind i en ny trafikø, hvilket vil medføre flere kørte kilometre, længere rejsetider, mere trængsel og frustration, og mindre fleksibilitet for bilisterne med risiko for, at de vælger at lægge deres ærinder og indkøb udenfor City. Og forretninger, liberale erhverv og andre erhvervsvirksomheder vil se sig nødsaget til at flytte ud af City for at sikre let adgang for kunder, leverandører, medarbejdere og andre besøgende.

Vi har i Fynsk Erhverv undersøgt de lokale virksomheders holdning til de forskellige tiltag i den grønne mobilitetsplan.  8 ud af 10 virksomheder finder de såkaldte trafikøer helt uacceptable/uacceptable og vurderer at både deres medarbejdere og virksomheden selv vil blive påvirket af dette tiltag.

Planen harmonerer dårligt med, at der spares på den kollektive trafik, som ellers kunne være et alternativ til bilen for nogle, dog ikke for vareleverancerne, håndværkerne m.fl.

Erhvervslivet behov er fortsat ikke-eksisterende i den nye plan, hvilket er kritisabelt.

Planen er ikke alene baseret på ideologi, men også på falsk økonomi. Ifølge en analyse fra Cepos vil hastighedsbegrænsningerne koste i størrelsesordenen 1/2 mia. kr. om året i tabt arbejdstid og brændstofforbrug. Det er penge, der kunne have været brugt bedre.

Odense ville være bedst tjent med en bred, grøn mobilitetsaftale, der balancerer hensynet til klimaet med borgere, pendlere, m.fl. muligheder for at få en hverdag til at hænge sammen og detailhandel, liberale erhverv, udlejere, erhvervsvirksomheders muligheder for at drive en fornuftig forretning.

Vi har sagt det før – vi gør det igen:  Vi efterlyser noget mere klimarealisme.  Ellers ender vi med ren symbolpolitik til gene for de fleste

Brug din stemme på et stærkt EU

Når der søndag, den 9. juni er valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er det vigtigt, at vi alle gør brug af vores demokratiske ret og sætter vores kryds på stemmesedlen. Det skaber en grønnere fremtid og styrker den enkelte virksomhed, det enkelte land - og den europæiske union. Tak fordi du bruger din stemme.

Fynsk logistikgigant krydser fingre for bedre forbindelser til motorvejsnettet

Den familieejede logistikvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S forventer efter en årrække med særdeles solide regnskaber, at de kommende år byder på flere udfordringer og mere usikkerhed i markedet. Men ikke desto mindre er stemningen på direktionsgangen på Logistikvej i Odense fortsat høj, og listen over nye initiativer bliver ikke kortere. “2024 bliver et overgangsår, hvor […]

Optimisme at spore i det fynske erhvervsliv

De fynske virksomheder er sunde og robuste, og de fleste er ved at indfinde sig i den nye virkelighed med stigende tempo og kompleksitet. Det viser vores nyeste temperaturmåling i det fynske erhvervsliv, der giver en stærk tro på fremtiden.

Gislev Rejser: Fra familievirksomhed til del af stor koncern

Den fynske rejsevirksomhed Gislev Rejser har gennem de senere år været gennem en betydelig transformation. Ifølge administrerende direktør Niels Ravn Eriksen har både det nye ejerskab og flytningen været med til at styrke virksomhedens profil og synlighed, og samtidig har samarbejdet med Aller-koncernen hurtigt vist sig at skabe værdi.

Familievirksomhed forbereder sig på miljøkrav i god tid

Mens byggevirksomheden Poul Rasmussen endnu ikke er undlagt lovkravet om bæredygtighedsrapporteringen, så er virksomheden godt i gang med at klæde sig på til den bæredygtige dagsorden. Derfor har familievirksomheden tilmeldt sig vores ESG-Netværk for at være klar til fremtidige krav fra både stat, kunder og institutioner. 

Brain Boost: Ikke alle indtægter skaber samme værdi

Da softwarehuset Ecreo og Fynsk Erhverv i fællesskab afholdte seminaret "Styrk din digitale B2B-strategi og skab resiliens i en uforudsigelig tid" var Odense-virksomheden Flexbuy Technologies repræsenteret blandt deltagerne i form af Jacob Brage. Og han forlod Alfred og Kamilla, hvor arrangementet blev afholdt, i opløftet tilstand.

Brug din stemme på et stærkt EU

Når der søndag, den 9. juni er valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er det vigtigt, at vi alle gør brug af vores demokratiske ret og sætter vores kryds på stemmesedlen. Det skaber en grønnere fremtid og styrker den enkelte virksomhed, det enkelte land - og den europæiske union. Tak fordi du bruger din stemme.

Fynsk logistikgigant krydser fingre for bedre forbindelser til motorvejsnettet

Den familieejede logistikvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S forventer efter en årrække med særdeles solide regnskaber, at de kommende år byder på flere udfordringer og mere usikkerhed i markedet. Men ikke desto mindre er stemningen på direktionsgangen på Logistikvej i Odense fortsat høj, og listen over nye initiativer bliver ikke kortere. “2024 bliver et overgangsår, hvor […]

Damixa skruer op for den digitale tilstedeværelse

På Den Fynske E-handelskonference den 21. maj sætter Damixas Brand og Marketing Manager, Anna Trojel, ord på den digitale rejse, der skal føre Damixa helt up to date.

Optimisme at spore i det fynske erhvervsliv

De fynske virksomheder er sunde og robuste, og de fleste er ved at indfinde sig i den nye virkelighed med stigende tempo og kompleksitet. Det viser vores nyeste temperaturmåling i det fynske erhvervsliv, der giver en stærk tro på fremtiden.

Skru op for resiliensen og få en bedre forretning

Når Fynsk Erhverv den 23. maj i fællesskab med Ecreo inviterer til fællesseminar, vil de fremmødte gå hjem med konkrete værktøjer, der skal inspirere til at forbedre kundeoplevelsen og øge virksomhedens værdi ved at skærpe det strategiske fokus. Det lover Michael Nørregaard Wilkens, der er executive advisor i den internationale rådgivningsvirksomhed Strategyzer og oplægsholder på […]

Viden til Vækst: Gode teams har psykologisk tryghed

Den 12. september inviterer vi i samarbejde med LearnX til erhvervskonference, hvor du bl.a. kan møde ledelsesrådgiver Christian Ørsted, der sætter fokus på, hvordan psykologisk tryghed kan løfte medarbejderne markant. Vi har forinden været i dialog med Christian Ørsted, der løfter lidt af sløret for sit oplæg. Husk, at du som partnervirksomhed får 50% rabat på billetprisen.