Nyheder • 24/11/2023

Grøn Mobilitetsplan: Det skal fortsat blive skidt, før det bliver godt

Debatindlæg af Henrik Neelmeyer, formand for Fynsk Erhverv, bragt i Fyens Stiftstidende den 24. november 2023

Odense Kommune har vedtaget en ny grøn mobilitetsplan, der skal gøre Odense til en klimaneutral by senest i 2030. Planen erstatter den grønne mobilitetsplan, som alle byrådets partier stod bag fra juni 2023.

Ambitionen er fortsat at nå dette mål, uden at det unødigt generer odenseanernes hverdag. Det tillader vi os at stille spørgsmålstegn ved.

Lad mig slå fast, at vi i erhvervslivet tager den grønne omstilling meget alvorligt, og at vi har skarpt fokus på bl.a. at reducere vores CO2-udledninger.  Vi bakker naturligvis op om Odense Byråds klimamål, men vi er bekymrede for de negative effekter, planen vil få for os alle.

Vi finder det også problematisk, at det ikke er lykkedes borgmesteren at samle byrådets partier omkring en så indgribende plan, der indiskutabelt vil gøre det både sværere og dyrere for erhvervsvirksomheder, borgere, pendlere m.fl. at komme rundt i egen bil.

Planen indebærer bl.a., at der fortsat skal indføres hastighedsbegrænsninger på 30 km/t indenfor Ring 2, og at der nu skal indføres to såkaldte trafikøer efter den såkaldte Gent-model. Det betyder, at biltrafikken i centrum begrænses til et minimum ved at forbyde trafik på tværs af øerne.  Det vil tvinge bilisterne ud på ringvejene for at kunne køre ud af/ind i en ny trafikø, hvilket vil medføre flere kørte kilometre, længere rejsetider, mere trængsel og frustration, og mindre fleksibilitet for bilisterne med risiko for, at de vælger at lægge deres ærinder og indkøb udenfor City. Og forretninger, liberale erhverv og andre erhvervsvirksomheder vil se sig nødsaget til at flytte ud af City for at sikre let adgang for kunder, leverandører, medarbejdere og andre besøgende.

Vi har i Fynsk Erhverv undersøgt de lokale virksomheders holdning til de forskellige tiltag i den grønne mobilitetsplan.  8 ud af 10 virksomheder finder de såkaldte trafikøer helt uacceptable/uacceptable og vurderer at både deres medarbejdere og virksomheden selv vil blive påvirket af dette tiltag.

Planen harmonerer dårligt med, at der spares på den kollektive trafik, som ellers kunne være et alternativ til bilen for nogle, dog ikke for vareleverancerne, håndværkerne m.fl.

Erhvervslivet behov er fortsat ikke-eksisterende i den nye plan, hvilket er kritisabelt.

Planen er ikke alene baseret på ideologi, men også på falsk økonomi. Ifølge en analyse fra Cepos vil hastighedsbegrænsningerne koste i størrelsesordenen 1/2 mia. kr. om året i tabt arbejdstid og brændstofforbrug. Det er penge, der kunne have været brugt bedre.

Odense ville være bedst tjent med en bred, grøn mobilitetsaftale, der balancerer hensynet til klimaet med borgere, pendlere, m.fl. muligheder for at få en hverdag til at hænge sammen og detailhandel, liberale erhverv, udlejere, erhvervsvirksomheders muligheder for at drive en fornuftig forretning.

Vi har sagt det før – vi gør det igen:  Vi efterlyser noget mere klimarealisme.  Ellers ender vi med ren symbolpolitik til gene for de fleste

Offentlig velfærd skal understøtte virksomhederne

De politiske planer for det kommende år er ved at tage form. Med statsministerens åbningstale og åbningsdebatten i folketinget i sidste uge er banen kridtet op for 167 nye lovforslag og -ændringer. Og i de fynske kommuner er serviceniveauet nu lagt fast for 2024 i forbindelse med godkendelsen af de kommunale budgetter. Fem generationer på arbejdsmarkedet samtidig og udsigt til en kraftigt faldende arbejdsstyrke stiller nye krav til virksomhederne. Det skal den offentlige velfærd understøtte.

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Bæredygtig omstilling kalder på handlekraft og risikovillighed

I  2015 vedtog FN 17 ambitiøse verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden. Med verdensmålene peger FN på, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling er tæt forbundet og kræver en integreret indsats. Grundtanken med verdensmålene er, at vi skal kunne leve et godt liv i dag samtidig med, at vi giver verden videre i en […]

Netværk er win-win for travl advokat

Ifølge Jeanette Illum-Johansen, der er partner og bestyrelsesmedlem i Mazanti-Andersen, er det muligheden for at sparre med og udvikle sig sammen med profiler fra helt andre grene af erhvervslivet, som hun ser frem til at dyrke yderligere i fremtiden. Derfor er hun trådt ind i vores direktørnetværksgruppe.

Formandens nytårshilsen

Formanden for Fynsk Erhverv, Henrik Neelmeyer, ønsker partnervirksomheder og det fynske erhvervsliv godt nytår og sender en klar appel til de fynske virksomheder.

Brug dit partnerskab til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft

Vi har igennem de senere år haft stor succes med at matche ledige akademikere med fynske virksomheder.  I mange tilfælde virksomheder, der ikke tidligere har haft ansat akademikere.

Geopartner rykker på digitaliseringen i nyt videnforum

Den stigende efterspørgsel efter nye digitale løsninger har blandt andet betydet, at Geopartner tilbyder en bred vifte af ydelser, der kan optimere arbejdsprocesser og levere mere præcise resultater for kunderne. Det mærker IT-driftschef Kenneth Søndergaard, der blandt andet af den grund har meldt sig under fanerne på Fynsk Erhvervs Videnforum for Digital Transformation.

Bliv bestyrelsesmedlem i Fynsk Erhverv og gør en forskel!

Vil du være med til at udvikle det fynske erhvervsliv? Vil du være med til at indfri Fynsk Erhvervs vision om at realisere potentialerne – personlige som forretningsmæssige i de fynske virksomheder? Så har du nu en unik mulighed for at blive bestyrelsesmedlem i Fynsk Erhverv!

‘Årets Ejerledere’ er et stærkt makkerpar

Makkerparret Allan Hansen og Rune Lund Bendixen fra Broby-virksomheden Ventherm A/S kåret som Årets Ejerledere 2023 på Fyn i et meget stærkt felt.

Byggros fik nyt blod, friske øjne og en ny kollega gennem Next Talent-programmet

Byggros fik i efteråret en af vores Next Talent kandidater ud i forløb, der var så stor en succes, at virksomheden nu har ansat kandidaten.

Netværkets friske øjne fjerner de blinde pletter

For virksomhedsejer Betina Skipper er det helt centralt, at udvikle sine kompetencer kontinuerligt, få udvidet netværket samt have forskellige sparringsmuligheder til rådighed. Det får hun bl.a. igennem vores netværksgruppe SoloConnect.

Robotklynge: Innovation kræver samarbejde

Ifølge Søren Adamsen Mouritsen, der er Head of Innovation i robotklyngen Odense Robotics, skal de fynske virksomheder stå sammen for at udnytte mulighederne i de teknologiske fremskridt