Nye partnervirksomheder

Nyheder • 01/09/2022

De tre største udfordringer i 2022/23

Den perfekte storm har ramt en del virksomheder og brancher. Krig i Europa, høje råvare- og energipriser, mangel på arbejdskraft, kombineret med stigende renter og inflation efterlader en vis frustration i virksomhederne. Men der er tale om et vilkår, som kalder på diplomatiske og politiske løsninger – og som ikke kan løses af den enkelte virksomhed.

Vi har spurgt de fynske erhvervsledere om, hvilke tre udfordringer, de vil have størst fokus på i deres virksomhed de næste par år, og resultatet er tydeligt: 68% af virksomhederne svarer ’rekruttering og fastholdelse’, 42,5% svarer ’digitalisering og automatisering’, og 42,5% svarer ’den grønne omstilling’.

Disse fokuseringer relaterer sig til tre megatrends, som har potentiale til at drive væksten i fremtiden.  Men også udfordringer, der kalder på nye løsninger post-corona.

Det stiller nye krav til erhvervslederne, som med fordel kan lade sig inspirere af, hvordan disse løses i andre virksomheder og brancher.

Derfor har vi håndplukket en række interessante cases fra vores partnerkreds til inspiration for det fynske erhvervsliv i et whitepaper. For det handler om at handle på disse udfordringer og nå frem til de konkrete løsninger, der passer til den enkelte virksomhed.

Tag f.eks. udfordringen med mangel på arbejdskraft. Fremtidens arbejdsmarked er sammensat af fem generationer, og det stiller nye krav til ledelse.  Virksomhedens værdier, vision og formål bliver langt vigtigere i fremtiden, ligesom fleksible arbejdsstrukturer er en forudsætning på den attraktive arbejdsplads.  Flere end 2 ud af tre fynske virksomheder peger på denne udfordring som den største de kommende par år, og her er der inspiration at hente af CEO i Universal Robots, Kim Povlsen. Han har forholdt sig til disse udfordringer og har et klart værdisæt og en vision, som han bruger som pejlemærke for sin ledelse.

Ledelsen sætter retningen, og så forventes medarbejderne at træffe de bedst mulige beslutninger.  Det giver de bedste resultater ifølge Kim Povlsen.

Kim Povlsen har en klar målsætning om at blive en af Danmarks bedste arbejdspladser, hvor medarbejderne glæder sig til at komme på arbejde og har energi, når de kommer hjem til deres familier.  Det gør de bl.a. ved at dyrke fællesskaberne i de enkelte teams og på tværs i organisationen. Han har også indført den hybride arbejdsuge og går selv foran ved at arbejde hjemmefra 2 dage om ugen. Et højdepunkt for Kim Povlsen er, når han serverer kaffe fra virksomhedens baristavogn og får mulighed for at tale med medarbejderne og høre de fantastiske ideer, som de går og brygger på.

En anden spændende erhvervsleder at hente inspiration fra er CEO og ejer i Bogense Plast, Per Jørgensen.  Han genkender udfordringerne med at tiltrække arbejdskraft, så han har de seneste 10 år haft fokus på at automatisere virksomhedens processer ved at implementere robotteknologi og digitalisere alle arbejdsprocesser.  Og det har styrket virksomhedens konkurrencekraft på det internationale marked. I dag kan Bogense Plast producere større volumen hurtigere og med færre medarbejdere.  De kan forædle produktet i langt højere grad, da robotterne giver en ensartet produktion med høj præcision og en nænsom håndtering af produkterne.

Ifølge Per Jørgensen kræver det både vilje og mod at automatisere sin produktionsvirksomhed. Til gengæld er der mange gevinster at hente.

Dog er det vigtigt ikke kun at investere i teknologi. De interne kompetencer til programmering og fejlfinding skal også være på plads, så man kan håndtere alle driftsopgaver.

Den tredje udfordring, som mange fynske erhvervsledere vil have fokus på de kommende år, er den grønne omstilling.  Mange erhvervsledere efterlyser viden og redskaber til, hvordan de får taget hul på denne udfordring. Så også her kan det være værdifuldt at lære af andres erfaringer. Viceadministrerende direktør og medejer i Plus Pack, Camilla Haustrup Hermansen er selv pioner på området, og virksomheden har en ambitiøs og langsigtet forretningsstrategi om, at Plus Pack skal levere 100% genanvendelige emballageløsninger til opbevaring af fødevarer uden CO2-aftryk i 2030. Hun fremhæver, at den grønne opstilling ikke kun er til fordel for miljøet. For virksomheder er der også rigtig stor fordele at hente ved at gå tidligt og proaktivt ind i arbejdet. Man kan rekruttere dygtige medarbejdere, og man kan bevise overfor ens kunder og markedet, at man er en attraktiv samarbejdspartner. Og så skal virksomheden kunne dokumentere sin ansvarlige adfærd.

Camilla Haustrup Hermansen har et godt råd til at komme i gang: Lav en overordnet plan – et road map – med alle de krav, der er i lovgivning, på markedet og internt organisationen. Spørg dine kunder og dine medarbejdere om, hvad de ser, at der kan komme.  De har helt sikkert mange gode inputs. Og bryd så planen ned til nogle mindre dele og sikre, at ejerskabet af enkeltelementerne ligger ude i organisationen.

Camilla Haustrup Hermansen opfordrer alle virksomheder til at sætte gang i transformationen, da bæredygtighed bliver et konkurrenceparameter i fremtiden.

For hellere selv sætte gang i bevægelsen end vente på at blive forceret ind i det, f.eks. ved regulering af markedet.

De tre største udfordringer for fynske erhvervsledere de næste par år er ’rekruttering og fastholdelse’, ’digitalisering og automatisering’ og ’den grønne omstilling’.    Udfordringer, der kalder på nye løsninger og investeringer for at fremtidssikre virksomhederne.

 

Klumme af direktør Jytte Reinholdt, Fynsk Erhverv, i Erhverv+ den 1. september 2022

Flyt med Fynsk Erhverv i Cortex Business Park

Fynsk Erhverv flytter pr. 1. november til det nyopførte Cortex Business Park i Odense M. Her får vi et kontorhus, hvor vi har mulighed for at hjælpe vores partnervirksomheder med både møde- og konferencelokaler.

Rigelig bemanding og nytænkning vejen frem for S. Guldfeldt Nielsen

Fokus på trivsel og effektivitet er hemmeligheden bag succesen i S. Guldfeldt Nielsen A/S, der er kåret som ”Årets Arbejdsplads”

Next Talent giver P. Christensen ekstra ressourcer

P. Christensen tænkte ud af boksen, da antallet af administrative opgaver voksede. De rakte ud til Fynsk Erhverv, som igennem NEXT talent-programmet hurtigt fandt frem til en dygtig kandidat, der i dag er ansat i den landsdækkende bilforhandler-koncern på Krumtappen i Odense, hvor koncernen har til huse.

Steen Ernland: Tre gode råd til værdiskabelse i ledelser og bestyrelser

Steen Ernland, der blandt meget andet er medforfatter til bogen “Den Aktive Bestyrelse", giver her sit bud på, hvordan den moderne virksomhed skal tænke ledelse og bestyrelse i fremtiden for at tiltrække kapital fra investorer og opnå stærkere finansielle resultater.

Ledelseskonference: Den attraktive arbejdsplads

Den 5. oktober inviterer Fynsk Erhverv og UCL til Ledelseskonference: den attraktive arbejdsplads, hvor Christian Ørsted fortæller om, hvordan det aktuelle begreb om psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på ledelses- og fastholdelsesproblematikkerne.

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv Velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten? Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne. Der forventes trods alt vækst i […]

Styrk din virksomhed med Fynsk Erhvervs arrangementer

Fynsk Erhverv byder det fynske erhvervsliv velkommen tilbage fra ferie. Er du i gang med at planlægge 2. halvår, kan du roligt sætte kryds i kalenderen og komme til spændende arrangementer i løbet af året. Vi har en masse på programmet, som giver dig ny viden, værktøjer og inspiration til at styrke din virksomhed. I […]

Erhvervsnetværk giver værdifuld sparring i hverdagen

Fynske erhvervsledere sparrer og debatterer i fortrolige fora i Fynsk Erhvervs netværksgrupper. Bloomits Claus Lethenborg er ikke i tvivl om, at han er blevet klædt på til at træffe bedre beslutninger for sin virksomhed. Du har netop nu mulighed for at byde ind på en af de ledige pladser i netværksgrupperne pr. 1. august. Vi matcher dig med den gruppe, der vil give dig størst værdi

Fynske virksomheder holder øje med udviklingen i Kina

Mens de fleste danskere ikke længere skænker Covid-krisen mange tanker i deres hverdag, er situationen uændret kaotisk i forhold for virksomheder med kinesiske forbindelser.

Kloakmester: Man skal ikke frygte akademikerne

Den familieejede kloakmestervirksomhed R. Hansen & Søn kører på fjerde generation, og kan i år fejre 100-års jubilæum. Trods den lange historie er kloakmesteren alt andet end traditionel og gammeldags i sin tilgang til faget. Dels er Gitte Zimmermann en af meget få kvindelige kloakmestre i Danmark med egen virksomhed, dels er hun meget glad […]