Nye partnere i 2021

Nyheder • 28/04/2021

Danren Bogdol: Bæredygtighed og digitalisering vinder frem

Mens dele af erhvervslivet har hugget bremserne i flere gange i løbet af 2020, har der været fuldt blus på i rengøringsvirksomheden Danren Bogdol, hvor der dels er kommet flere kunder til og dels har været øget behov hos de eksisterende kunder.

“Det har været et markant anderledes år, men for os har det været i positiv forstand, da kunderne har efterspurgt ekstra ydelser i forhold til deres basiskontrakter i markant omfang. Coronaepidemien er naturligvis helt igennem en kedelig historie, men rent driftsmæssigt har det været en god forretning for os,” siger administrerende direktør Jacob Nibe, der i forvejen har navigeret i en branche, hvor forandringerne har været mange de seneste år.

“Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed vinder mere og mere indpas både i private kontrakter og i offentlige udbud. Og det er hele den grønne løsning, der efterspørges – ikke kun kemien. Det betyder, at vi tænker i emballage, miljøvenlig transport, rengøringsvogne produceret af genbrugsmateriale og så videre. Vi må hele tiden holde øje med, hvordan vi kan udvikle og differentiere os – samtidig med, at vi lever op til udbudskravene,” forklarer Jacob Nibe.

Teknologiske muligheder kan ændre branchen

Ud over de stadig skrappere krav til bæredygtig rengøring, skal Danren Bogdol som alle andre professionelle rengøringsvirksomheder forholde sig til den teknologiske udvikling, der også rykker hurtigt i øjeblikket.

”Det er svært at komme uden om digitalisering som et af de områder, hvor der sker mest. Vi anvender digitale kvalitetsrapporter, som vores ansatte kan udfylde og tilgå via deres mobile enheder, og al vores skriftlige kommunikation med personalet er digital. Vi er desuden i færd med at implementere et helt nyt brancherettet IT-system, der vil begrænse papirarbejdet til et absolut minimum og give vores digitale tilgang et yderligere boost. Det handler ikke om at spare folk væk, men om at minimere risikoen for fejl og om at frigive ressourcer,” siger direktøren, som også har skarpt fokus mod teknologier, der kan inddrages i selve rengøringsprocessen.

“De fleste mennesker har hørt om robotstøvsugere til privat brug, men indtil nu har de i vores optik ikke været rentable i erhvervsmæssigt regi. Enten på grund af prisen eller på grund af de praktiske

Rengøringsmaskiner kommer i stadig flere afskygninger
Danren Bogdol udfører mange forskellige rengøringsopgaver, som for eksempel facaderens

forhold, og på samme måde er det med selvkørende gulvvaskemaskiner. Men der er rigtig meget innovation på det område, og selvom der måske går nogle år før det for alvor er lønsomt, skal det nok komme, og så er vi selvfølgelig klar,” konstaterer Jacob Nibe.

Offentlige udbud påvirker udviklingen

Mens rengøringsrobotterne endnu ikke er helt klar til at tage over med støvsugning og gulvvask i de danske virksomheder, forholder det sig anderledes med systemerne til intelligent monitorering af det aktuelle behov, og her blomstrer symbioserne mellem computere og mennesker.

“En ting, som vi ser vinde indpas i branchen, er sensorer, der kan registrere om et lokale har været i brug siden sidst, det blev gjort rent, så man ved, om man skal bruge ressourcer på det eller ej. Vi har fortsat brug for masser af personale, men på sigt kan vi bruge vores arbejdskraft klogere, og der vil heldigvis også hele tiden komme teknologiske tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet for vores ansatte,” fortæller Jacob Nibe.

“Rengøringsbranchen er en udbudsverden, og det betyder, at vi i kontrakterne er meget bundet af at byde på det, der efterspørges. Så selvom der måske er noget, man kan gøre mere effektivt ved at springe et ubrugt lokale over, lader dig sig ikke altid gøre. Men heldigvis oplever vi en stigende lydhørhed for at indgå dialog om de muligheder, som ikke har været der før, og jeg tror, at systemet vil ændre sig og være mere fleksibelt.”

”Generelt har rengøringsbranchen en masse at byde på inden for digitale løsninger, bæredygtighed og social ansvarlighed. Vi ser meget gerne, at de elementer i langt højere grad bliver gjort til konkurrenceparametre og tildelingskriterier, når det offentlige udbyder rengøringsopgaver. I vores øjne fylder pris og timetal for meget i udbud. Ved at inddrage de andre parametre, vægte dem højt og give leverandøren et større spillerum, føler vi os overbevist om, at der kan udvikles endnu bedre løsninger til gavn for begge kontraktparter,” slutter direktøren.