Debat • 20/01/2022

Mens vi venter på reformerne……

Et nyt år ligger foran os, og med det nye år åbner der sig nye muligheder for de fynske virksomheder.

Dansk økonomi er på rekordtid gået fra minusvækst og masser af tabte arbejdspladser til en absolut højkonjunktur. Aktuelt har vi kurs mod den måske højeste vækst i 15 år i omegnen af de 5 pct. i 2021, hvilket klart slår alle prognoser, de hårde restriktioner og nedlukninger taget i betragtning.

Optimismen er derfor i behold i erhvervslivet, og vi skal i virksomhederne høste gevinsterne og turde gribe de nye muligheder, der skaber afsættet for den fremtidige vækst. Men vi må ikke blive fartblinde og undlade at forholde os til de bump, vi møder på vejen nu. For de bump ser ikke ud til at forsvinde sådan lige med det første.

Manglen på arbejdskraft er nu så udtalt, at der er tale om en reel vækstbarriere. Derfor skal vi i virksomhederne forholde os til denne udfordring og finde nye måder at få løst opgaverne på.

Ellers risikerer vi, i vores iver efter at betjene vores kunder og imødekomme efterspørgslen, at trække unødigt hårde veksler på vores nuværende medarbejdere over for lang tid, med dårligt arbejdsklima, sygemeldinger og opsigelser til følge.

Vi må få bugt med pseudoarbejdet og finde nye veje her og nu, der kan afbøde den aktuelle mangel på arbejdskraft. F.eks. kan vi med garanti i alle virksomheder optimere og effektivisere en række procedurer og arbejdsgange og herigennem få frigjort tid og ressourcer til andre opgaver. Ofte kan medarbejderne pege på de oplagte muligheder, og gevinsterne er lige til at plukke. Og det kan være hensigtsmæssigt at få kigget ind i, om vi reelt får anvendt de ressourcer og kompetencer, vi allerede har i medarbejderstaben optimalt, om der kan løftes endnu flere opgaver gennem efter-/videreuddannelse. Og det kan være en mulighed selv at uddanne flere (voksen-)lærlinge og elever, rekruttere nye medarbejdere med andre uddannelsesbaggrunde/-niveauer end hidtil og måske kigge ud over landets grænser efter nye medarbejdere.

Det kan også være oplagt at kigge ind i mulighederne for at implementere nye teknologier. F.eks. kontorrobotter, der kan klare en række manuelle rutineopgaver og frigøre tid til andre, vigtige opgaver. Andre former for digitalisering og automatisering kan også være relevante, ligesom mulighederne for at outsource specifikke opgaver kan være løsningen på arbejdskraftproblemet her og nu.

Generelt er det en god idé at slå de ledige jobs op, så potentielle ansøgere kan se, at der er jobmuligheder i virksomheden, og netværket kan arbejde for en. Endelig er det afgørende også at arbejde med virksomhedens kommunikation og omdømme.

I den skærpede konkurrence om arbejdskraften er det et vilkår at blive valgt til og fra, alt efter hvor attraktiv en arbejdsplads, vi er. Det handler om forhold som gode jobs og kolleger, god ledelse, en fornuftig løn og fleksibilitet i hverdagen. Men det handler også om, hvordan vi forholder os til den grønne omstilling, og om vi tager samfundsansvar.

Der er pres på virksomhederne lige nu – det gælder ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører m.fl.  Hele forsyningskæden er under pres. Det er udfordrende, spændende – og skræmmende.  For manglen på arbejdskraft er ikke et forbigående problem, demografien taler sit tydelige sprog. Der er derfor også brug for ekstraordinære indsatser fra de nyvalgte kommunalbestyrelser og byråd og fra jobcentrene – og for effektfulde reformer fra regering og folketing, så det kan blive tilstrækkelig attraktivt at være en aktiv del af arbejdsstyrken og tage del i arbejdsfællesskabet.  Og det haster …

Godt nytår.

Klumme i Erhverv+ den 20. januar 2022 af direktør Jytte Reinholdt.

Gør-det-selv med effektive software-robotter

Hvis din virksomhed martres af gentagne, kedelige og tidsrøvende arbejdsprocesser, der tager tid fra medarbejderne, er der rigtigt godt nyt. Den moderne teknologi gør det nemlig muligt at automatisere rigtig meget, og faktisk er værktøjerne nu blevet så nemme at arbejde med, at de ansatte selv kan sætte systemerne op. Det fortæller Jesper Hansen, der […]

Klimapilot klædte virksomhed bedre på til grøn omstilling

Mathias Høck har bekræftet vognmandsvirksomheden Peder Olsen & Søn i, at nytænkning kan være lønsomt

Det fynske Vækstbarometer 2023

Det fynske Vækstbarometer 2023 er klar. Her er viden og inspiration fra de fynske virksomheder til at realisere yderligere potentiale og skabe en positiv udvikling og vækst i virksomhederne i fremtiden.

Trængte budgetter flytter aben videre til virksomhederne

De kommunale budgetter for 2024 er på agendaen i de fynske kommuner lige nu og traditionen tro er der besparelser og omprioriteringer i sigte. Det giver god mening i mange tilfælde, men det går sjældent stille af sig.

Tempur-direktør anbefaler øget fokus på sikkerhed

Selv om man er ret sikker på, at man har sine sikkerhedsforanstaltninger godt på plads, kan det ikke skade at blive klogere

Mindeord om Preben Nielsen

Æresmedlem i Fynsk Erhverv, Preben Nielsen, er gået bort. Empatisk, nærværende, lyttende og vidende – et skattet medlem i foreningen gennem rigtig mange år.

Gratis værktøjer og ressourcer til at sikre normal drift under kommende kriser

35 fynske virksomheder fik kort før sommerferien fyldt deres værktøjskasse, da de deltog i seminaret “Beyond the Crisis”. Bag overskriften “Beyond the Crisis” gemmer sig et omfattende projekt, som  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (GTS-Institut) netop har afsluttet.  Projektet har det formål at blive klogere på, hvordan man sikrer fortsat drift under kriser. Vi har […]

Vigtigt at kunne trykprøve ideer i sit netværk

Muligheden for faglig sparring og idéudvikling står øverst på listen når Martin Murrekilde skal fortælle om værdierne i et HR-netværk

Klimaregnskaber sikrer virksomheder et forspring

Den 29. august indleder Udvikling Assens, Totalbankens og Fynsk Erhverv i fællesskab forløbet “GO GREEN – Lav dit første klimaregnskab”