Nye partnervirksomheder

Debat • 20/01/2022

Mens vi venter på reformerne……

Et nyt år ligger foran os, og med det nye år åbner der sig nye muligheder for de fynske virksomheder.

Dansk økonomi er på rekordtid gået fra minusvækst og masser af tabte arbejdspladser til en absolut højkonjunktur. Aktuelt har vi kurs mod den måske højeste vækst i 15 år i omegnen af de 5 pct. i 2021, hvilket klart slår alle prognoser, de hårde restriktioner og nedlukninger taget i betragtning.

Optimismen er derfor i behold i erhvervslivet, og vi skal i virksomhederne høste gevinsterne og turde gribe de nye muligheder, der skaber afsættet for den fremtidige vækst. Men vi må ikke blive fartblinde og undlade at forholde os til de bump, vi møder på vejen nu. For de bump ser ikke ud til at forsvinde sådan lige med det første.

Manglen på arbejdskraft er nu så udtalt, at der er tale om en reel vækstbarriere. Derfor skal vi i virksomhederne forholde os til denne udfordring og finde nye måder at få løst opgaverne på.

Ellers risikerer vi, i vores iver efter at betjene vores kunder og imødekomme efterspørgslen, at trække unødigt hårde veksler på vores nuværende medarbejdere over for lang tid, med dårligt arbejdsklima, sygemeldinger og opsigelser til følge.

Vi må få bugt med pseudoarbejdet og finde nye veje her og nu, der kan afbøde den aktuelle mangel på arbejdskraft. F.eks. kan vi med garanti i alle virksomheder optimere og effektivisere en række procedurer og arbejdsgange og herigennem få frigjort tid og ressourcer til andre opgaver. Ofte kan medarbejderne pege på de oplagte muligheder, og gevinsterne er lige til at plukke. Og det kan være hensigtsmæssigt at få kigget ind i, om vi reelt får anvendt de ressourcer og kompetencer, vi allerede har i medarbejderstaben optimalt, om der kan løftes endnu flere opgaver gennem efter-/videreuddannelse. Og det kan være en mulighed selv at uddanne flere (voksen-)lærlinge og elever, rekruttere nye medarbejdere med andre uddannelsesbaggrunde/-niveauer end hidtil og måske kigge ud over landets grænser efter nye medarbejdere.

Det kan også være oplagt at kigge ind i mulighederne for at implementere nye teknologier. F.eks. kontorrobotter, der kan klare en række manuelle rutineopgaver og frigøre tid til andre, vigtige opgaver. Andre former for digitalisering og automatisering kan også være relevante, ligesom mulighederne for at outsource specifikke opgaver kan være løsningen på arbejdskraftproblemet her og nu.

Generelt er det en god idé at slå de ledige jobs op, så potentielle ansøgere kan se, at der er jobmuligheder i virksomheden, og netværket kan arbejde for en. Endelig er det afgørende også at arbejde med virksomhedens kommunikation og omdømme.

I den skærpede konkurrence om arbejdskraften er det et vilkår at blive valgt til og fra, alt efter hvor attraktiv en arbejdsplads, vi er. Det handler om forhold som gode jobs og kolleger, god ledelse, en fornuftig løn og fleksibilitet i hverdagen. Men det handler også om, hvordan vi forholder os til den grønne omstilling, og om vi tager samfundsansvar.

Der er pres på virksomhederne lige nu – det gælder ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører m.fl.  Hele forsyningskæden er under pres. Det er udfordrende, spændende – og skræmmende.  For manglen på arbejdskraft er ikke et forbigående problem, demografien taler sit tydelige sprog. Der er derfor også brug for ekstraordinære indsatser fra de nyvalgte kommunalbestyrelser og byråd og fra jobcentrene – og for effektfulde reformer fra regering og folketing, så det kan blive tilstrækkelig attraktivt at være en aktiv del af arbejdsstyrken og tage del i arbejdsfællesskabet.  Og det haster …

Godt nytår.

Klumme i Erhverv+ den 20. januar 2022 af direktør Jytte Reinholdt.

Steen Ernland: Tre gode råd til værdiskabelse i ledelser og bestyrelser

Steen Ernland, der blandt meget andet er medforfatter til bogen “Den Aktive Bestyrelse", giver her sit bud på, hvordan den moderne virksomhed skal tænke ledelse og bestyrelse i fremtiden for at tiltrække kapital fra investorer og opnå stærkere finansielle resultater.

Ledelseskonference: Den attraktive arbejdsplads

Den 5. oktober inviterer Fynsk Erhverv og UCL til Ledelseskonference: den attraktive arbejdsplads, hvor Christian Ørsted fortæller om, hvordan det aktuelle begreb om psykologisk tryghed kan være en af løsningerne på ledelses- og fastholdelsesproblematikkerne.

De tre største udfordringer i 2022/23

Er du interesseret i at vide, hvordan en række fynske erhvervsledere har knækket koden til succes i forhold til tre af de største udfordringer i 2022/2023?

Energipriser ændrer forbrugsmønstre – få gode råd

Siden Ruslands invasion af Ukraine er energipriserne steget enormt, og både virksomheder og private forbrugere har fået rekordhøje udgifter til blandt andet gas, el, benzin og diesel. Samtidig har Ruslands invasion understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen, og at den grønne omstilling er afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Hos Energi […]

Kriser er gode for kreativiteten

Selvom de forgangne år har budt på en række udfordringer på verdensplan, så er INGENIØR'NE optimistiske for fremtiden, der står på nye løsninger på nuværende projekter og fyldte ordrebøger. I artiklen giver afdelingschef, Bjarne Linde Jensen, og markedschef, Anders Friis-Wandall Nielsen, gode råd til virksomheder, der går med byggeri i tankerne.

Sommerhilsen fra formanden

Kære fynske erhvervsliv Velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage på jobbet kan vi spørge os selv: Skal vi nu se på skyfri himmel og sol eller mørke skyer i horisonten? Det kan anskues på flere måder. Jeg vælger den positive anskuelse trods en omverden af bekymringer, ikke mindst i medierne. Der forventes trods alt vækst i […]

Styrk din virksomhed med Fynsk Erhvervs arrangementer

Fynsk Erhverv byder det fynske erhvervsliv velkommen tilbage fra ferie. Er du i gang med at planlægge 2. halvår, kan du roligt sætte kryds i kalenderen og komme til spændende arrangementer i løbet af året. Vi har en masse på programmet, som giver dig ny viden, værktøjer og inspiration til at styrke din virksomhed. I […]

Erhvervsnetværk giver værdifuld sparring i hverdagen

Fynske erhvervsledere sparrer og debatterer i fortrolige fora i Fynsk Erhvervs netværksgrupper. Bloomits Claus Lethenborg er ikke i tvivl om, at han er blevet klædt på til at træffe bedre beslutninger for sin virksomhed. Du har netop nu mulighed for at byde ind på en af de ledige pladser i netværksgrupperne pr. 1. august. Vi matcher dig med den gruppe, der vil give dig størst værdi

Fynske virksomheder holder øje med udviklingen i Kina

Mens de fleste danskere ikke længere skænker Covid-krisen mange tanker i deres hverdag, er situationen uændret kaotisk i forhold for virksomheder med kinesiske forbindelser.