Nye partnere i 2021

Nyheder • 15/03/2021

Logistikkompagniet: Øget efterspørgsel på fleksibilitet

Kombinationen af Brexit, usikkerhed omkring de internationale markeder – ikke mindst det amerikanske – og coronapandemien har betydet, at mange virksomheder arbejder hårdt på at få udgiftssiden til at følge indtægtssiden.

Det gælder ikke mindst, når det kommer til logistikdelen, og her mærker den fynske virksomhed Logistikkompagniet, at der er kommet ekstra travlhed i butikken i de senere år.

“Ligesom man kan outsource sin kantinedrift, sin rengøring og sin facility til ISS, Coor og andre, kan man outsource sin lagerbemanding til os, og i modsætning til tredjepartsleverandørerne, så arbejder vi i kundens egne bygninger, i kundens eget it-system og med kundens egne processer,” siger administrerende direktør og medejer Jan Dewald Hansen, der ikke er i tvivl om, hvorfor Logistikkompagniets forretningsmodel er slået igennem.

“Det, som den her periode har gjort for mange virksomheder er, at fremadrettet vil der være mere fokus på effektivitet, frem for at have en fast kerne. Folk søger netop den her fleksibilitet, skalérbarhed og aktivitetsbaserede omkostninger, så de kan fokusere på deres kerneforretning, og outsource andre dele af forretningen til eksperter på de områder,” lyder konklusionen.

“Vi kan se en generel trend om, at man går fra egen drift til en væsentligt større grad af outsourcing. Det gør den af flere forskellige årsager. Både fordi de enkelte virksomheder reelt ikke ved, hvordan de er stillet, eller hvad fremtiden bringer af sikkerheder og usikkerheder. Og det er der, hvor vores koncept kommer ind, fordi vi bringer skalérbarhed og fleksibilitet,” siger Jan Dewald Hansen videre.