Nyheder • 05/05/2022

Fynsk eksport til hele verden trods forhindringer

Den internationale handel har i de sidste par år været hårdt presset. En verdensomspændende epidemi med dertil hørende lockdowns, stigende råvarepriser, forsinkede leverancer, afspærringen af Suez-kanalen, og nu krigen i Ukraine.  

Men hvordan står det egentlig til med eksporten i de fynske virksomheder? 

Omkring 13% af de fynske virksomheder eksporterer til udlandet, hvilket er en anelse under landsgennemsnittet. Iflg. de seneste tal fra Danmarks Statistik udgør eksporten i gennemsnittet 27 % af omsætningen i de fynske virksomheder. Det er 10 procentpoint mindre end landsgennemsnittet.  

De fynske virksomheder eksporterer i høj grad til nærmarkederne inden for EU og Skandinavien, men eksporterer også udenfor EUs grænser, hvor det især er markederne i Mellemøsten og Asien, der trækker de fynske produkter. I perioden primo 2019 til ultimo april 2022 fordeler antallet af udstedte oprindelsescertifikater til de to markeder sig således, at 62% blev udstedt til Mellemøsten og 28% til Asien.  

Hvor går eksporten til? 

Ser man på en top-10 liste over lande som fynske virksomheder får lavet oprindelsescertifikater til i overstående periode, ser den således ud: 

  1. Kuwait 
  2. Kina 
  3. Tyrkiet 
  4. Saudi Arabien 
  5. De forenende Arabiske Emirater 
  6. Indien 
  7. Qatar 
  8. Egypten 
  9. Vietnam 
  10. Yemen 

Værd at bemærke er det, at nr. 11 på listen er til Rusland. Iflg. tal fra Eksportbarometeret fra marts 2022 forventer eksportvirksomhederne på landsplan også stor fremgang i eksporten til Kina, Mellemøsten samt resten af Asien.  

Hvilke barrierer opleves der? 

25 % af de fynske virksomheder anser logistiske udfordringer som en barriere for øget internationalisering og eksport. Disse tal kan iflg. flere kilder blive meget højere, da coronarestriktioner i verdens største containerhavn i Shanghai risikerer at blive en massiv flaskehals. Det vil give udfordringer for eksporten på verdensplan, da havnen bruges til mere end en fjerdedel af Kinas im- og eksport.  

Hårde coronarestriktioner fra de kinesiske myndigheder, krav til lokale lastbilchauffører om negativ coronatest og bureaukratisk tunge tilladelser lægger stort pres på infrastrukturen, og på nuværende tidspunkt ligger der allerede omkring 500 containerskibe, som venter på at komme i havn og aflaste.  

Mange danske virksomheder forsøger at omdirigere transporten, men hvis restriktionerne implementeres i andre kinesiske havne, er det sandsynligt at ophobningerne og forsinkelserne på varer og råmateriale bliver større end Ever Givnes blokade af Suez-kanalen i 2021. 

_________________________________ 

Interesseret i at vide mere, hvordan det går med eksporten i de fynske virksomheder? Så læs Det fynske Vækstbarometer 2021 her.  

Dystre toner og gode råd fra Topmødet 2022

Der er ingen grund til at være optimistisk omkring verdenssituationen. Men der er god grund til at handle på den. Til Fynsk ErhvervsTopmøde gik økonomiprofessor fra Aarhus Universitet Philipp Schröder på scenen for at give sit syn på verdens tilstand.

Helge Munk modtager Tietgenprisen 2022

Ved Fynsk ErhvervsTopmøde onsdag den 16. november fik Helge Munk under middagen overrakt Tietgenprisen.  Tietgenprisen, der er Fyns ypperste erhvervspris og har været uddelt hvert år siden 2005, tilfalder en visionær, fynsk erhvervsleder m/k, som har gjort sig særligt bemærket.

Ny satsning giver gladere kunder hos Micro Technic

Next Talent-projekt sikrer, at Micro Technics kunder bliver bedre informeret omkring igangværende projekter

Udfordringerne står i kø, mens vi venter på ny regering

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er i gang. 16 fynske medlemmer af det nye folketing står klar til at tage fat, og der er nok at tage fat på, for udfordringerne står i kø. Der er sendt mange løfter afsted under valgkampen, og nu […]

Kriserne kan gøre dig til en bedre leder

Covid19, krigen i Ukraine og klimakrisen tvinger ledere til at uddelegere og handle hurtigere. Tina Moe gør os klogere til Fynsk ErhvervsTopmøde den 16. november, men kommer allerede her med nogle få, gode råd.

Vi er flyttet til Cortex Business Park

Vi er flyttet fra de historiske lokaler på Albani Torv 4 i Odense centrum til Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4, st., Odense M. Du kan fortsat kontakte os på tlf.nr. 66 14 47 14 eller mail: info@fynskerhverv.dk.

FV22: Virksomhederne efterlyser handling og reformer

Valgkampen er ovre, stemmerne talt op og de politiske sonderinger og forhandlinger om en ny regering er gået i gang . Under valgkampen har vi adresseret de ønsker og behov, som det fynske erhvervsliv pegede på kort for valgudskrivelsen.  Og vi følger op på de udfordringer, der står i vejen for de fynske virksomheders udvikling […]

FV22: Ryd ud i bureaukratiet

De fynske virksomheder bruger for meget tid på at finde rundt i tunge bureaukratiske systemer og omfattende krav og reguleringer, og det opleves af mange som ’skudt langt over målet’ eller som spild af tid. Det viser en stikprøve kort før, at valget blev udskrevet den 5. oktober. Derfor efterlyser Fynsk Erhverv en målrettet indsats […]

FV22: Digital infrastruktur en forudsætning for vækst

Digitalisering, data og intelligente løsninger udvikler sig hurtigt og spiller en stadig større rolle for virksomhedernes indtjeningsevne og konkurrencekraft. Digitalisering er kort sagt en vækstdriver. Forudsætningen for at kunne profitere af de nyeste digitale teknologier er en mobil- og internetforbindelse i verdensklasse. Derfor er den digitale infrastruktur i dag at betragte som kritisk infrastruktur på […]