Nyheder • 02/12/2022

Broby-virksomhed til kamp for global trivsel

Foto: Administrerende direktør John Veje Olesen sammen med Digital Marketing Coordinator Mette Jørgensen, der også er medlem i FN17 arbejdsgruppen. Direktørens overskæg skyldes et virksomhedsevent i anledning af “Movember”.

Med omkring 320 ansatte er Ken Hygiene Systems ubetinget den største virksomhed i Broby på Midtfyn, og man skal ikke lade sig narre af de landlige og provinsielle omgivelser, fordi kunderne til virksomhedens health care-produkter findes over hele verden. Og både antallet af kunder og ansatte bliver flere og flere.

”Vi er blandt de største spillere inden for desinficerende vask til health care i Skandinavien, og hygiejne er blevet meget mere in med Covid-pandemien. Samtidig arbejder vi med robotteknologi, som der også er stor interesse for i dag,” lyder direktør John Veje Olesens hurtige analyse af den øjeblikkelige situation.

Foruden de nævnte omdrejningspunkter så traf Ken Hygiene for to år  siden desuden en strategisk beslutning om at indarbejde FN’s verdensmål i virksomhedens drift. På relativt kort tid er verdensmålene blevet en væsentlig faktor i alle hverdagens beslutninger og i bestræbelserne på at tiltrække attraktiv arbejdskraft.

Grundlæggende har vi taget det ansvar på os, som alle virksomheder bør gøre.

“Og vi har fra begyndelsen gjort det på en måde, så vi inddrog de ansatte mest muligt for at sikre forankringen. Det betød, at vi lavede en arbejdsgruppe, der fik et kommissorium om verdensmålene, som vi kunne navigere efter. Derudover har gruppen haft ansvar for at uddanne deres kollegaer,” fortæller John Veje Olesen, der også understreger, at virksomhedens vækstrejse på alle måder hænger sammen med de verdensmål, som arbejdsgruppen i Ken Hygiene Systems valgte at fokusere på.

Specifikt drejer det sig om ”Sundhed og trivsel” (verdensmål nummer 3), ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” (8) og ”Ansvarligt forbrug og produktion” (12). Ifølge John Veje Olesen er der fra dag ét blevet arbejdet målrettet mod at integrere målene, så de i højere og højere grad tænkes ind i de beslutninger, der træffes på alle niveauer.

”Gruppen har taletid på alle møder, så vi er sikre på, at vi bevæger os i den rigtige retning internt, og i forhold til den eksterne kommunikation, så er verdensmålene på forsiden af alle vores brochurer,” siger direktøren, som fastslår, at nogle dele af processen var givet fra dag ét, mens andre er længere tid om at bundfælde sig.

”Mennesker dør af infektioner, og vi laver maskiner, der steriliserer udstyret på hospitaler, så antallet af infektioner kan holdes nede. Vores primære fokusområder er patientsikkerhed og brugersikkerhed, og vi er helt kompromisløse på patientsikkerhed. På den måde er global sundhed og trivsel udgangspunktet i vores virksomhed,” siger John Veje Olesen med tilføjelsen af et retorisk spørgsmål: ”Og hvem vil ikke gerne arbejde med det?”

Svaret på spørgsmålet kommer indirekte, når chefen for Ken Hygiene Systems skal forklare, hvordan han sikrer den arbejdskraft, der er nødvendig for, at virksomheden kan vokse og udvikle sig som planlagt. Det er nemlig ikke spor svært.

Selvom vi ligger på Marguerit-ruten i Broby, har vi ingen problemer med at rekruttere.

“Vi arbejder med socialt ansvar, hvor vi kan tilbyde spændende og meningsfulde jobs, fordi vi udvikler og producerer det hele selv. Vi får stålplader ind og sender færdige maskiner ud. Der er masser af spændende jobindhold, og vi får altid de ansøgninger, som vi har brug for, når vi slår jobbene op,” fortæller John Veje Olesen.

_________________________________________

Vil du vide mere om, hvordan det fynske erhvervsliv integrerer digitalisering og FNs 17 verdensmål ind i deres virksomheder? Så læs Det Fynske Vækstbarometer for 2021 her

En sejr til fynsk erhvervsliv

Det er en god melding for det fynske erhvervsliv, at forligspartierne bag Infrastrukturplan 2035 er blevet enige om, hvordan motorvejen syd om Odense kan udvides til seks spor.

NextTalent rykker Gardingruppen nærmere en ny IT-løsning

Normalt har Odense-virksomheden Gardingruppen fokus på kreativitet og meget analoge løsninger. Men i de seneste måneder har der været talt rigtig meget om digitalisering, automation, optimering af arbejdsgange og nye IT-systemer

Nyt netværk styrker enkeltmandsvirksomhederne

Da Fynsk Erhverv i slutningen af 2023 annoncerede oprettelsen af SoloConnect-netværket for enkeltmandsvirksomheder, var tilstrømningen så stor, at det snart lå fast, at der var behov for mere end en gruppe. Derfor er SoloConnect 2 nu på affyringsrampen, og allerede 15. april kl. 8:30 til 10:30 er der åbent dialogmøde, hvor interesserede, uanset medlemskab i […]

Nyt partnerskab viser vejen til relevant viden om fremtidens attraktive arbejdsplads

Fynsk Erhverv, SDU Business School og TietgenSkolen har en fælles ambition om at bidrage til positiv udvikling og vækst i de fynske virksomheder. Derfor har vi inviteret lokale virksomheder og studerende og undervisere fra hhv. TietgenSkolen og SDU Business School til en spændende workshop for at blive klogere på forventningerne til fremtidens attraktive arbejdsplads. Dialogerne […]

Cybersikkerhed skal højere op på agendaen

Cybersikkerhed skal stå højere på agendaen i virksomhederne, da truslerne er konstant stigende – også mod de fynske virksomheder. Samtidig skal vi i virksomhederne skabe større opmærksomhed hos vores ansatte, da langt de fleste sikkerhedsbrud (72%) stammer fra klik på eller downloads fra falske mails og links’, såkaldt phishing. Det var to af en lang […]

Fokuseret rekruttering til Fynsk Erhvervs bestyrelse skaber forventninger

Vi står i Fynsk Erhverv stærkt i fremtiden med fire nye profiler i bestyrelsen. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og stærke resultater.

Erhvervsredaktør forudser et ekstremt kaotisk år

Ifølge Berlingske Tidendes erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen kan 2024 blive både historisk og ekstremt tumultarisk på mange måder. Den 20. marts i forlængelse af generalforsamlingen bringer han sin forudsigelse for året 2024, men bringer her en smagsprøve på oplægget.

Datagidselforhandler: Det er for sent at forholde sig til angreb, når først man er blevet hacket

Til Brain Boost den 14. marts kan du møde datagidselforhandleren Michael Andersen, der opfordrer alle virksomheder til at tage situationen med cyberkriminalitet meget seriøst. Vi har forinden været i dialog med Michael Andersen, der her løfter lidt af sløret for sit indlæg til seminaret.

Nyt ESG-netværk skal gøre bæredygtig indsats til en god forretning

På Fynsk Erhvervs nystiftede ESG-Netværk, er der fokus på en berigende bæredygtighedsindsats, der skal gøre bærdygtighed til god forretning.