• 12/11/2018

Trængslen på den fynske motorvej er et politisk ansvar

Køge Bugt Motorvejen

Af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

Der står ikke et ord om den fynske motorvej i regeringens finanslovsudspil. Alligevel er det vigtigt, at den kommer med på forhandlingsbordet, når de politiske partier i disse uger forhandler om næste års finanslov.

Hvorfor? Fordi vi har hårdt brug for at få udvidet den fynske motorvej helt fra Nr. Aaby frem til Odense Syd i et stræk. Ellers er der en overhængende risiko for, at det hele propper til ved Odense V med køer, ulykker og deraf tabt arbejdstid til følge. Den voldsomme trængsel har også negativ indflydelse på mobiliteten, og det er kritisk nu, hvor vi for alvor begynder at mangle arbejdskraft i virksomhederne for at følge med ordrerne. I yderste konsekvens går vi glip af vækst og indtjening i vores virksomheder, og det slår igennem på længere sigt i form af færre investeringer og færre jobs.

Store trafikudfordringer blandt Fynsk Erhvervs partnervirksomheder
I vores seneste undersøgelse i ’Det fynske erhvervspanel’ svarer knap 60% af de fynske virksomheder, at trængslen på den fynske motorvej betyder ventetid på grund af kø, økonomiske tab og vanskeligheder med at fastholde og tiltrække arbejdskraft.

Det er vigtigt at huske på, at trafik er udtryk for, at der er godt gang i hjulene i virksomhederne. Derfor er det også frustrerende, at vi i den grad er på bagkant af de nødvendige infrastrukturinvesteringer. Vi står i det længste opsving siden´90-erne og risikerer at stå i vejen for den vækst og velfærd, vi ellers ville have mulighed for at realisere. Dansk Industri har beregnet, at trængsel i 2017 alene kostede os alle 20 milliarder kroner (læs mere her). Så det er åbenlyst dyrt fortsat at udskyde de nødvendige investeringer i infrastrukturen.

Derfor appellerer vi til, at der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne bliver fremsat krav om og givet håndslag på finansiering af

  1. Næste etape fra Odense V til Odense S, så arbejdet kan fortsætte i forlængelse af etape 2, og
  2. VVM-undersøgelse af strækningen Odense S – Nyborg

Der er akut brug for yderligere investeringer i infrastrukturen – både af hensyn til Fyn og det fynske erhvervsliv, men også for at understøtte sammenhængskraften og et Danmark i balance.

Fynsk Erhverv er talerør for det lokale erhvervsliv og sætter virksomhedernes behov og udfordringer på dagsordenen. Vi har den løbende kontakt til jer, og det er jeres virkelighed, vi bringer ind i de politiske forhandlinger.

Infrastrukturen er enten en vækstdriver eller en vækstbarriere. Nu er det et politisk ansvar at vælge retning.

Som altid – sammen står vi stærkest!