• 19/11/2018

Det kan gøre for ondt, før det gør godt

Transformation of Odense City

Appel til Odense Byråd
Man skal både have viljen, evnen og lysten! Det var Inger Støjbergs kvikke kommentar i sidste uge på spørgsmålet, om hun kunne tænke sig at stille op som formandskandidat i Venstre, når den tid kommer. Og det synes så rigtigt, som det er sagt. Ikke desto mindre står vi i Odense lige nu – i 11. time – med en kæmpe regning at betale i forhold til de omkostninger, som bytransformation og letbaneanlæg i flere bydele af Odense har påført borgere og virksomheder. En regning, som ikke kan betales med ’cool cash’, for det vil blive betragtet som ulovlig erhvervsstøtte men med alt, hvad der kan køres i stilling af anden form for kompensation og midlertidige foranstaltninger.

Men har politikerne viljen, evnen og lysten? Det er der desværre ikke meget, der tyder på.

Vi har i Fynsk Erhverv siden 2012 været meget opmærksomme på konsekvenserne af den trafik- og byplanlægning i Odense kommune, som tegner et billede af en bymidte uden biler og som følge heraf færre parkeringspladser, chikaner og lukkede adgangsveje. Vi har igen og igen argumenteret for at sikre fremkommelighed, tilgængelighed og parkeringsforhold ud fra hensynet til det erhvervsliv – detailhandel, liberale erhverv og virksomheder, som er lokaliseret i områder, der er berørt af bytransformation og letbanearbejdet. Og som i disse år har fået afgørende ændret på de vilkår, som sætter rammen omkring deres dagligdag, trivsel – og især omsætning. Men nu er tidspunktet kommet, hvor vi i Fynsk Erhverv må kræve politisk handling for at begrænse omkostningerne – personlige som økonomiske – for de hårdt prøvede erhvervsdrivende.

For god ordens skyld skal jeg slå fast, at Fynsk Erhverv på ingen måde er modstander af bytransformationen – tværtimod. Men vores bekymring har taget afsæt i netop hensynet til fremkommelighed, tilgængelighed og parkeringsforhold.

I forhold til letbanen er vi positive overfor den etape, som er under opførelse. Derimod er det vores klare anbefaling, at hvis der skal anlægges en etape 2, så bør linjeføringen ændres, så vi får en decideret ringbane omkring bymidten i stedet for den skitserede linjeføring gennem Vollsmose til Seden.

Vi har fra starten appelleret til Odense Kommune om at opsøge og indtænke erfaringerne fra andre sammenlignelige anlægsarbejder i omfang og varighed og på den måde planlægge og gennemføre arbejderne, så de i mindst mulig grad griber ind i borgeres og virksomheders hverdag. Ligeledes har vi appelleret til omfattende skiltning, tæt dialog, stor imødekommenhed og en pragmatisk tilgang til gennemførelsen i tid og rækkefølge, alt sammen for at minimere de negative indvirkninger. Men lytter de?

Jeg får løbende henvendelser fra lokale detailhandlere, hoteller og restaurationer, liberale erhvervsdrivende, rådgivningsvirksomheder og produktionsvirksomheder, som er ramt af de alvorlige udfordringer, som bytransformation og/eller letbaneanlægget medfører for dem. Nogle er nået at flytte i tide, andre har måtte dreje nøglen om, inden det koster dem hus og hjem, flere står lige nu og tæller på knapper, om de skal lukke livsværket eller håbe på feberredninger i 11. time.

Det skal gøre ondt, før det gør godt, får de berørte blot at vide. Men i virkelighedens verden kan det også gøre for ondt, og faktisk er det der, vi står nu. Sagt med et andet ordsprog, så risikerer vi, at ’operationen lykkedes, men patienten døde.’

Fynsk Erhverv sender nu en appel til byens borgmester og ansvarlige politikere i Odense Byråd: Det er absolut sidste chance for at demonstrere både vilje, evne og lyst til at komme de berørte borgere og virksomheder til undsætning. Om end vilje, evne og lyst næppe er nok. Det kræver også mod og oprigtig indlevelse i den virkelighed, der rammer de berørte borgere og erhvervsdrivende så hårdt. Smertegrænsen er for længst overskredet. De borgere og erhvervsdrivende, som i disse år betaler en høj pris, risikerer ikke at være her, når det bliver tid til at høste gevinsterne. Derfor haster det med at finde løsninger, der kan understøtte forretningernes overlevelse og sikre de gode jobs og afledte skatteindtægter til byen.

Imens må vi borgere bide tænderne sammen og overvinde de midlertidige forhindringer og støtte de lokale forretninger og virksomheder – gerne med et venligt smil i tillid til, at fremtiden tegner lysere end nu.

v/Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv