• 01/06/2018

Offentligt opgavetyveri – direkte fra de fynske skraldespande

Af Jørgen Dirksen, formand for Fynsk Erhverv

De fynske kommuner kan være på vej til at underminere det private marked for håndtering og -efterbehandling af affald. Det politiske flertal i Odense Kommune går i hvert fald med overvejelser om at invitere de fynske kommuner med ind i en tre-cifret millioninvestering i et affaldshåndteringsanlæg, der kan efterbehandle madaffald – og det endda selv om der allerede er et velfungerende privat anlæg og marked tilstede på Fyn.

De fynske kommuners allervigtigste opgave er at sikre kernevelfærden for borgerne – små som store, unge som gamle, samt skabe nogle attraktive rammevilkår for bosætning og erhverv. Disse opgaver finansieres af skatteindtægterne, og i mange tilfælde i tæt samspil med private leverandører.

Kommunerne skal derfor holde fokus på at levere den bedste kernevelfærd til borgerne og ikke sprede deres opmærksomhed på nye driftsopgaver, der på bedste vis varetages af private aktører. Et stærkt fokus på gode dagpasningstilbud med fleksible åbningstider, gode skoler og idrætstilbud, attraktive bolig – og erhvervsområder og for den sags skyld også gode indkøbsmuligheder, som også vil understøtte virksomhederne i vores konstante indsats for at tiltrække og fastholde dygtige ledere og medarbejdere, og på den måde kan kommunerne understøtte den positive udvikling og vækst i virksomhederne og i lokalsamfundet.

Mange fynske kommuner har igennem adskillige år gjort det let for borgerne at sortere deres affald. Det har de gjort ved at stille affaldsbeholdere med f.eks. flere rum ud til borgerne. Så vidt så godt, men det er ikke en kerneopgave at hente, sortere og behandle vores affald. I forhold til planerne om at opføre et kommunalt eftersorteringsanlæg for organisk madaffald på Fyn er det ikke rimeligt, at en privat virksomhed, der som first-mover på et endnu sparsomt reguleret område har taget de store beslutninger, lagt store investeringer i størrelsesordenen 100 mio. kr. i et fynsk anlæg, har taget risikoen og de store afskrivninger osv., at den skal se sit forretningsgrundlag tyvstjålet for skatteborgernes penge. Det er en farlig og erhvervsfjendtlig vej at bevæge sig ud ad politisk. Hvilken virksomhed vil fremover turde satse stort, gå foran som first-mover på et område med stort eksportpotentiale, opbygge know-how og forske i nye teknologier, der spiller ind i fremtidens styrkepositioner?

Regeringen har for nylig indgået en delaftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører for at forhindre unfair konkurrence. Hvis de fynske kommuner med Odense i spidsen vælger at investere i nyt eftersorteringsanlæg, vil der blive tale om et klokkeklart offentligt opgavetyveri og unfair konkurrence, som trækker udviklingen i den forkerte retning, og sætter markedsmekanismerne ud af kraft – og flytter kommunernes fokus fra kerneopgaverne.

Derfor appellerer Fynsk Erhverv til de fynske kommuner om at besinde sig og i stedet indgå i et offentligt-privat partnerskab og medvirke til at spille fynske virksomheder endnu stærkere. Naturligvis på markedsmæssige vilkår, men ved at stille værdiskabende data til rådighed, sikre god volumen og forsyningssikkerhed og med gode referencer i lommen være med til at skubbe virksomhederne et stort skridt tættere på eksporteventyret og på den gode forretning.

Vi skal bruge hinandens viden og ressourcer til at skabe den bedste løsning og forretning – for samfundet, for skatteborgerne og for virksomheden. Husk konkurrencen kommer ude fra, så sammen står vi stærkest.

Bragt i Fynsk Stiftstidende fredag den 1. juni – side 16