• 25/09/2018

Lange transporter på E20 står for skud

Vejdirektoratet har indført en 3-årig forsøgsordning, hvor lange køretøjer, dvs. typisk vindmølletransporter over 50 meter, ikke må køre på den fynske motorvej i tidsrummene 06:00-09:00 og 15:00-18:00. Baggrunden er, at de lange transporter er til gene for de øvrige trafikanter, der typisk er på vej til og fra arbejde på disse tidspunkter.

Trængslen på den fynske motorvej er massiv, og denne forsøgsordning ser efter det første år ikke ud til at ændre på dette faktum. Derimod er det en barriere og fordyrende regulering for vindmølleindustrien, som skal indpasse deres transporter på de tidspunkter, hvor det er tilladt. Der er ingen tvivl om, at branchen selv tager alle de hensyn, de kan og altid forsøger at gennemføre de lange transporter så effektivt og smidigt som muligt. Men der står folk klar i ’begge ender’ af en sådan transport, derfor er en dialog med branchen klart at foretrække frem for regulering og lovgivning – vel at mærke hvis vi fortsat vil have vindmølleindustri på Fyn.

Udsigt til massiv trængsel
Trængslen på den fynske motorvej er en barriere og har omkostninger for os alle – ikke mindst erhvervslivet. Vi betaler nu prisen for årtiers manglende infrastruktur og investeringer med frustration, kø, forsinkelser, uheld og mange farlige situationer til følge.

Vi har i Fynsk Erhverv kæmpet for flere infrastrukturinvesteringer på Fyn igennem årtier. I begyndelsen af 2019 går næste etape i gang på E20, hvor motorvejen udvides fra 4 til 6 spor på en 24 km lang strækning fra Odense Vest til Nørre Aaby. Arbejdet i marken er opdelt i to etaper, og først i slutningen af 2022 forventes hele strækningen at være udvidet til de 6 spor.

Der er altså udsigt til massiv trængsel så langt øjet rækker, da trafikken fortsat vil stige, mens de ekstra spor anlægges. Stigende trafikmængder er udtryk for, at der er godt gang i samfundet og i økonomien. Derfor er det vigtigt, at vi holder det politiske pres for at få udvidet motorvejen syd om Odense og får igangsat en VVM-undersøgelse for strækningen Odense Syd til Nyborg.

Imens må vi alle sammen væbne os med tålmodighed, vise hensyn og bidrage til en trafikkultur, der levner plads til os alle – også de lange transporter.

Jytte Reinholdt
Direktør

 

Se indslaget fra Tv2 Fyn fra den 22. september om forsøgsordningen med regulering af lange køretøjer på motorvejen her.

Læs mere om udbygning af Den Fynske Motorvej på Vejdirektoratet her

 

Blogindlæg

Offentlige udbud er mere end skarpe priser

Af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv I de fynske kommuner er budgettet for 2019 nu vedtaget, og i flere af kommunerne med store besparelser til følge. Det handler om politiske prioriteringer og kompromisser inden for den økonomiske ramme, der...

Blogindlæg

Fælleskommunalt driftselskab. Nej til unfair konkurrence

Af Jørgen Dirksen, formand for Fynsk Erhverv De fynske kommuner kan være på vej til ikke alene at underminere det private marked for håndtering og efterbehandling af organisk affald, men at skade erhvervsklimaet og investeringslysten på Fyn. Det sker, hvis...

Blogindlæg

”Krigsministeren” undergraver organisationen

Af Ebbe Vej, erhvervspsykolog i Mind the Limit En anekdote fra 2. verdenskrig fortæller om Winston Churchill i en samtale med sin krigsminister. Ministeren agiterede naturligt nok for flere midler, da landet jo var i krig. Churchill havde forståelse for situationen,...