• 06/09/2018

”Krigsministeren” undergraver organisationen

Krigsminister

Af Ebbe Vej, erhvervspsykolog i Mind the Limit

En anekdote fra 2. verdenskrig fortæller om Winston Churchill i en samtale med sin krigsminister. Ministeren agiterede naturligt nok for flere midler, da landet jo var i krig. Churchill havde forståelse for situationen, men ville også gerne havde ministerens bud på, hvor midlerne skulle komme fra. Ministeren mente, at de meget passende kunne tages fra kulturen. Hertil svarede Churchill – “But then what are we fighting for?”

Det er kulturen der binder et folk sammen på tværs af alle sociale lag og er et af de absolut stærkeste elementer i et samfund, fordi kulturen skaber mening både for den enkelte og for grupper. På samme vis er virksomhedskulturen et bærende element i en organisation. Det er måden vi gør tingene på, måden vi taler sammen, pladserne i kantinen, hvilke historier vi fortæller og hvor mange kopper kaffe der indtages i løbet af en arbejdsdag. Det er det der binder VORES lille samfund sammen, og adskiller os fra alle de andre små samfund i de andre organisationer. Det er det der gør hver enkelt organisation unik og er med til at skabe organisationens brand.

Alligevel sidder der rigtig mange ”krigsministre” i toppen af danske virksomheder. De har absolut styr på strategien og er helt skarpe på taktikken for, hvordan de når deres mål. Desværre mangler de ofte klarhed over, hvordan kulturen i deres virksomhed er. Er den overhovedet den samme i alle business units?

Det er en sund kultur i en virksomhed der får os til at trække i samme retning. Det er det, der skaber mening, både for den enkelte og for teamet, og det der skaber sammenhold og tryghed. Man kerer sig for hinanden og for sine medarbejdere.

Som leder er man pr. definition rollemodel og dermed kulturbærer. Så når der stadig sidder nogle ”krigsministre” i direktørstolen, som primært kun har fokus på forretningsmodellen, så var det måske værd at værdige virksomhedskulturen et blik. Skaber den sammenhold eller splittes man af modsatrettede kpi’er? Organisationer med en sund kultur er klart dem, der er mest konkurrencedygtige og klarer sig bedst i markedet. Det er ganske simpelt god forretning.