• 12/09/2018

Fælleskommunalt driftselskab. Nej til unfair konkurrence

Fynsk Erhverv generalforsamling 2017

Af Jørgen Dirksen, formand for Fynsk Erhverv

De fynske kommuner kan være på vej til ikke alene at underminere det private marked for håndtering og efterbehandling af organisk affald, men at skade erhvervsklimaet og investeringslysten på Fyn.

Det sker, hvis planerne om en større millioninvestering i et fælleskommunalt affaldshåndteringsanlæg i Odense Nord bliver en realitet.

Fynsk Erhverv støtter beslutningen om at genanvende borgernes madaffald, men tager helt klart afstand fra forslaget om at etablere dette som et nyt fælleskommunalt driftselskab.

Et godt erhvervsklima bygger på tillid og tæt dialog og samspil mellem den offentlige og private sektor.

Det offentliges opgave i relation til erhvervslivet er primært at varetage myndighedsopgaver så smidigt og ubureaukratisk som overhovedet muligt. Det viser gentagne erhvervsklimamålinger, at de fynske kommuner arbejder seriøst med – og det er her, fokus først og fremmest skal være.

Der ligger et betydeligt uudnyttet potentiale i øget offentligt-privat samspil, som de fynske kommuner sidder med nøglen til at realisere.

Det skaber vækst – og er præcis modsvaret til offentligt opgavetyveri. Genanvendelse af borgernes madaffald er et glimrende eksempel på en opgave, der igennem et tæt samspil mellem offentlige og private aktører kan skabe fundamentet for det næste eksport-eventyr, som vi ser det inden for robot-industrien.

De fynske kommuner skal gå i dialog med markedet og efterspørge innovative og effektive løsninger til behandling af organisk affald – og begrave tanken om selv at investere i opførelsen af et pulpeanlæg og påtage sig driften.

Det afgørende er ikke, om der er tale om husholdningsaffald eller erhvervsaffald – det afgørende er, at kommunerne deler data og indsigter med private virksomheder og lader disse foretage de nødvendige investeringer i anlæg og forestå driften.

Konkret er NC Miljø i Ringe i drift og har allerede investeret over 100 millioner i et nyt anlæg til behandling af organisk affald og ved at indgå samarbejde med denne virksomhed eller for den sags skyld en hvilken som helst anden privat virksomhed, kan de fynske kommuner understøtte opbygningen af et nyt marked med en positive udvikling, innovation og vækst til følge.

Det er i markedet, at konkurrence er sundt, ikke når offentlige, skattefinansierede investeringer trænger ind på et spirende marked og udfordrer volumen, prissætning og private investeringer.

Det ødelægger tilliden til erhvervsklimaet og vil få private virksomheder til at tænke sig grundigt om, hvorvidt der skal investeres yderligere på Fyn.

For hvis kommunerne får magt, som de har agt med deres fælleskommunale pulpanlæg, hvad bliver så det næste?

Vi tager i Fynsk Erhverv afstand fra unfair konkurrence og opfordrer kraftigt de fynske kommuner til ikke at sætte det gode erhvervsklima over styr.

Vi skal bruge hinandens viden og ressourcer i et tæt samspil til at skabe de bedste løsninger og sunde forretninger – for samfundet, for skatteborgerne og for virksomhederne.

 

Bragt i Fynsk Stiftstidende den 12. september 2018