Nye partnervirksomheder
×

Find virksomhed eller søg efter en branche

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Premium CVR-nr 30859480
Undervisning og sundhed 1343 medarbejdere
Seebladsgade 1 5000 Odense C
Øvrige virksomhedsformer Etableret: 01-02-2019
Præsentation
Vores ambition
Sammen gør vi erhvervsliv, studerende og samarbejdspartnere parat til udvikling af fremtidens arbejdsmarked.
Vi er omdrejningspunkt for bæredygtig vækst og velfærd. Vi deler hverdag med vores omverden og udvikler kompetencer og viden til praksis på tværs af fag og professioner.
I mødet mellem uddannelse, forskning og praktisk virkelighed skaber vi løsninger, der gør en forskel.
Både nu og i fremtiden.
Vi deltager igennem vores mangfoldige virke i udviklingen af et bæredygtigt samfund. Vi indgår i forpligtende samarbejder med vores omverden, agerer i og tæt på praksis, og insisterer på at samarbejdet skal give
værdi for alle parter. Vi deltager samtidigt aktivt i samfundsdebatten med vores indsigt og viden.
Vores lærings- og forskningsaktiviteter tager afsæt i praksisnære problemstillinger hos vores professioner og erhverv og vi handler agilt i tæt
dialog med praksis.
Vi brænder for at udvikle til gavn for samfundet ved at vores vidensmiljøer og uddannelser beskæftiger sig med aktuelle temaer som ansvarlig vækst og udvikling af velfærd.
Kort sagt arbejder vi hver dag for at koble læring og virkelighed sammen, så udbyttet er optimalt, uanset om det er på individ- eller virksomhedsniveau.
Bruttofortjeneste
-
Resultat før skat
-
Seneste offentliggjorte regnskab
Jobopslag
Virksomheden har ingen jobopslag.
Jens Mejer Pedersen
Prorektor
Tlf.: 30621240
Mail: jmp@ucl.dk
Janne Høgshøj
Underviser og ledelseskonsulent
Mail: jahg@ucl.dk
Anja Svenstrup
Projektleder Digital Ledelseskultur
Tlf.: 20438949
Mail: asve@ucl.dk
Astrid Rechnagel
Lektor
Tlf.: +4523200245
Allan Bruce Corfitsen
Chef for HR
Tlf.: 24 46 26 69
Mail: abco@ucl.dk
Simon Svendsen
Tlf.: 20670167
Mail: sisv@ucl.dk
Henrik Pabst
Konsulent Ledelse & Organisation
Tlf.: +4523815465
Mail: hepa@ucl.dk
Christel Aulkær Moll
Ledelseskonsulent
Kurt Gammelgaard Nielsen
CIO
Lea Lund
Ph.D. Head of 'Videreuddannelse Pædagogik & Læring
Simon Svendsen
Head of Research Centre - E-commerce
Erik Andersen
Tlf.: 60659235
Mail: eand@ucl.dk
Poul Skov Dahl
Direktør
Tlf.: +4521834727
Mail: psda@ucl.dk
Lars Duelund Petersen
Tlf.: 60659235
Mail: ldp@ucl.dk
Bjarne Christensen
Uddannelseskonsulent
Tlf.: +45 23 83 92 13
Mail: bjch@ucl.dk
Lars Bojen
Projektleder, Medie og IT uddannelserne
Tlf.: 21769342
Mail: lcbn@ucl.dk
Leif Bojesen
Uddannelsesdirektør
Tlf.: 28870336
Mail: lboj@ucl.dk
Astrid Hjortkjær Rechnagel
Tlf.: 23200245
Mail: ahre@ucl.dk
Sine Larsen
Adjunkt
Tlf.: 21459311
Mail: sine@ucl.dk
Kim Hass Rubin
Chef Ledelse og Organisation
Tlf.: +4524919175
Mail: khru@ucl.dk