×

Find virksomhed eller søg efter en branche

Human Navigator ApS Premium CVR-nr 42317780
Undervisning og sundhed
Hjelmerupvej 25 5690 Tommerup
Anpartsselskab Etableret: 15-04-2021
Præsentation
Hvad er Human Navigator?

Human Navigator leverer sundhedsfaglige løsninger til virksomheder og deres medarbejdere med det klare formål at fremme helbredssituationen, trivslen og mindske antallet af sygedage.

Indsatserne er proaktive og langtidsholdbare og understøtter omsætningen af ESG-nøgletallene (S og G) til konkrete handlinger til gavn for medarbejderen, ledelsen og virksomheden.

Baggrund?
En del virksomheder er udfordret af højt og vedvarende sygefravær. I en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft, er det særligt vigtigt at fastholde og styrke den eksisterende medarbejderstab ved at målrette indsatserne i forhold til medarbejdernes helbred.

Dette kompliceres desværre af flere barrierer. Det betyder konkret, at en del medarbejdere ikke søger den nødvendige hjælp rettidigt, men venter for længe og i nogle tilfælde udvikler skavanker og sygdom sig hastigt. Det er en stor trussel for medarbejderen og virksomheden.

Sådan behøver det ikke at være!

Hvem står bag?

Jeg hedder Betina Dich Skipper og jeg er været sygeplejerske i snart 20 år. Jeg har en forskningsbaseret specialuddannelse i blandt andet forebyggelse af sygdomme samt skabe positive helbredsforandringer ved hjælp af Nurse Health Coaching.
Mine kompetencer og erfaringer sættes i spil i samarbejde med virksomheder, der ønsker at gøre en ekstra indsats for deres medarbejderes helbred, ledelsesudvikling samt forebyggelse af sygefravær.

Jeg leverer sundhedsfaglige ydelser ud fra 3 kategorier;
• Tidlig forebyggelse ved proaktive screeninger mm. (før skaden er sket)
• Proaktive sparringsforløb og kompetenceudvikling målrettet ledelse.
• Samtaleforløb til medarbejdere, der er ramt af sygdom.

I et tæt samarbejde med virksomheden vil jeg samlet set fungere som ”forebyggelses-sygeplejerske”, hvor jeg så tidligt så muligt, hjælper medarbejderen og ledelse til den bedst kvalificeret hjælp
– inden sygefravær bliver en reel trussel.

En forebyggelses-sygeplejerske adskiller sig fra en sundhedsforsikring ved at være synlig i virksomheden og vil for både medarbejderen og ledelsen være et kendt og trygt ansigt.

Proaktive indsatser er sund fornuft og gavnligt for alle parter.

Ønsker du at vide mere – så er du hjertelig velkommen til at kontakte mig på
2189 5157 eller på mail betina@human-navigator.dk
Aktiviteter
Jobopslag
Virksomheden har ingen jobopslag.
Betina Dich Skipper
CEO
Tlf.: +45 21895157