Nye partnervirksomheder
×

Find virksomhed eller søg efter en branche

Creo Arkitekter A/S Premium CVR-nr 53604919
Erhvervsservice/finanssektor/rådgiver/konsulent 29 medarbejdere
Østerbro 5 1 5000 Odense C
Aktieselskab Etableret: 29-05-1984
Præsentation
CREO Arkitekter A/S www.creoarkitekter.dk

CREO ARKITEKTER A/S | EJERFORHOLD & HISTORIK

CREO Arkitekter er et partnerdrevet aktieselskab stiftet i 2003. Før 2003 strækker firmaets historie sig tilbage til midten af 1950’erne, hvor de første store danske hospitalsbyggerier blev startskuddet til et langt og bredt arkitektonisk virke.

CREO ARKITEKTER A/S | MISSION

… ”Vi vil skabe udfordrende arkitektur der fungerer” …

Denne målsætning har i mange år været den primære agenda hos CREO Arkitekter – og missionen er motivationen og drivkraften bag tilblivelsen af samtlige projekter.

UDFORDRENDE ARKITEKTUR – fordi vore projekter fortjener at udfordres, de er alle vigtige uanset art og skala.

ARKITEKTUR DER FUNGERER – fordi det at opføre byggeri er en lang proces som skaber et blivende produkt, fordi et bygningsværk skal kunne fungere i mange år og imødekomme skiftende behov.

CREO ARKITEKTER A/S | ARBEJDSMETODE & VISION

CREO Arkitekter har ingen ambition om udelukkende at arbejde med æstetik, form og materialer, uden at der samtidig fokuseres på de fremtidige brugere, rationel funktion og fleksibilitet. Kun derved kan man stille skarpt og stadig i samme proces bevare det store overblik i realiseringen af meget komplekse projekter og samarbejder i store teams på tværs af fagligheder. Vi arbejder som generalister og specialister på samme tid, og projekterne anskues altid ud fra følgende designparametre:

Funktionsanalyse & optimal disponering

Dialogbaseret design & brugerinddragelse

Bæredygtighed

Totaløkonomi

Digitalt byggeri

Projektstyring

CREO ARKITEKTER A/S | TILGANG TIL ARKITEKTUR

CREO Arkitekter har en holistisk tilgang til begrebet arkitektur og bæredygtighed, med mennesket i centrum. Således arbejder vi fra projektstart med bæredygtighed som et designparameter, og vi underbygger processen med teori.

Bygbarhed, ærlige materialevalg og en uprætentiøs tilgang til arkitekturen.

Fornyelse og fokus på innovation & bæredygtighed.

Design- og faktabaseret arkitektur – levedygtig, pragmatisk og dokumenterbar.

CREO ARKITEKTER A/S | ERFARINGSGRUNDLAG – KOMPETENCEOMRÅDER

CREO Arkitekter har i mange år haft 6 primære fokuspunkter i projektmarkedet. I hvert område har vi en stor og bred projektportefølje, en styrke som vi værner meget om i den strategiske planlægning. Firmaet er således overordnet struktureret omkring disse kompetenceområder:

Boliger

Erhvervsbyggeri

Kulturarv | Renovering

Undervisning | Kultur

Sundhed

Bygherrerådgivning
Bruttofortjeneste
21.719.000 DKK
Resultat før skat
1.147.000 DKK
Seneste offentliggjorte regnskab
Jobopslag
Virksomheden har ingen jobopslag.
Finn Sørensen
Chefarkitekt | Ansvarlig for CREO Sundhed
Tlf.: +45 2329 8116
Rytis Gelombickas
Erhvervsansvarlig
Tlf.: 40236609
CREO Arkitekter A/S
Tlf.: +45 66115911
Simon Vilhelm Haag Borg
adm. direktør
Tlf.: +4528357990