Videnforum for Digital Transformation

VALGTE!!

Dit fortrolige, personlige advisory board

 

Dit Videnforum bliver sammensat til dig. Vi udvælger nøje hvert medlem, så dit Videnforum får sit eget DNA, et unikt samspil og en stærk dynamik. Medlemmerne er ansvarlige for virksomhedernes IT-portefølje og den digitale forretningsstrategi. De kommer primært fra Fyn og er matchet, så gruppen får en høj grad af diversitet med repræsentanter fra forskellige brancher, virksomhedstyper og ejerforhold. Derved sikres et højt udbytte, og konkurrence- eller interessekonflikter undgås.

 

Digital transformation som løftestang til udvikling og vækst

Forretningsverdenen bliver stadig mere kompleks med stigende krav fra kunder, leverandører og øvrige stakeholders. Globaliseringen er i opbrud, nye mega trends presser sig på samtidig med, at digitale forretningsmodeller, værktøjer og teknologier har skabt nye forretningsmæssige muligheder og udfordringer.

 

I Videnforum for Digital Transformation bliver du klædt på til at sætte dagsordenen for virksomhedens arbejde med at udvikle en digital strategi, og du er med til at bestemme hvilke emner inden for den digitale dagsordenen, som gruppen skal arbejde med. Det omfatter bl.a. emner som:

 

● Digital strategi

● Digital transformation

● Transformation af organisationen

● Digitalisering i direktion og bestyrelse

● IT og digitalisering i forening

● AI og ChatGPT som forretningsløsning m.fl.

 

Arbejdet i Videnforum fokuserer således på at give deltagerne de bedste forudsætninger for at tilføre værdi til deres virksomheder og være med til at sætte dagsordenen for virksomhedens arbejde med Digital Transformation.

 

Vi får og deler ny viden i gruppen både i form af indlæg fra forskere og videneksperter og ikke mindst med et praksisnært perspektiv fra gruppens medemmer. Den nye viden diskuteres, anvendes i praksis og evalueres ud fra din og andre lederes egne erfaringer.

 

Tag ansvar for den digitale dagsorden i din virksomhed

 

I Videnforum fokuserer vi på din virksomhed og tager udgangspunkt i virksomhedens strategiplanlægning og -eksekvering. Vi arbejder med dine transformationsplaner og udfordringer og de konkrete digitale værktøjer, der kan skabe værdi for virksomheden. Vi sætter fokus på både nye emner og de aktuelle problemstillinger, som du som CIO, IT-chef eller projektansvarlig bør have et fast greb om.

 

Otte møder – 50 timers sparring med verdens bedste rådgivere

 

De fysiske dagsmøder afholdes i en virksomhed med et medlem som vært og ét fysisk møde som et døgnmøde med overnatning. Desuden har I virtuelle eller fysiske tjek-ind møder. Mellem møderne udveksler I ideer og erfaringer gruppens lukkede, virtuelle medlemsunivers.

Dit Videnforum er nøje sammensat af ca. 15 medlemmer, som enten er CIO, IT-chef og projektansvarlig med ansvaret for virksomhedens digitale transformation. Vi har fokus på det enkelte medlems forretnings- og ledelsesmæssige mål og aktuelle planer, samt de erfaringer og resultater, som medlemmerne bringer med ind i gruppen.

Lars Romsøe

Din mødeleder, Lars Romsøe

 

Videnforum for Digital Transformation ledes af Lars Romsøe, der er CIO i H. Daugaard A/S. Lars har en bred og solid erfaring med internationale digitale projekter og transformationer fra bl.a. VELUX og FTZ. Igennem sit arbejde som CIO har Lars opnået dyb digital ekspertise og ledelseserfaring, der har flyttet virksomhedernes digitale profil markant.

 

Udover sit daglige virke rådgiver Lars direktioner og bestyrelser i SMV’er om digital ledelse og forandring

Vil du vide mere?

 

Få en personlig og uforpligtende dialog med forretningsudviklingsdirektør Kim Lyngbek om dine muligheder i Videnforum for Digital Transformation.

 

Book et møde eller kontakt Kim Lyngbek på kly@fynskerhverv.dk eller +45 24 660 440

Vil du følge med i nyhederne om Videnforum?

 

Så tilmeld dig Fynsk Erhvervs nyhedsbrev for nyt om Videnforum og det fynske erhvervsliv